Germánská nová medicína Dr. Hamera

V Nové medicíně by bylo absurdní ptát se, zda psychická hnutí mohou vyvolat tělesné odezvy: V Nové medicíně je psychický faktor stejně důležitý jako paralelně a synchronně se odehrávající průběh v mozku s právě tak synchronním fyzicko-organickým průběhem.

„Dnem i nocí přemítám o tom, jak vám pomoci proti našim vládcům, kteří se vší mocí zasazují o to, aby udrželi rakovinu jako nemoc, na niž se povinně umírá…“ (Dr. Hamer)

Dr. Ryke Geerd Hamer objevil přírodní zákonitosti průběhu všech onemocnění. Bylo to před více než 25 lety, kdy sám, jakožto šéflékař onkologické kliniky v Bavorsku, onemocněl rakovinou. Napadly ho jisté souvislosti, na jejichž základě se následovně sám uzdravil. Zkoumal pak u svých pacientů, jestli to u nich je také tak, a bylo. Když zveřejnil svou vědeckou práci o původu a léčení rakoviny, kdy je úmrtnost na rakovinu maximálně 5%, byl z kliniky vyhozen. Po mnoha útocích stran veřejných sdělovacích prostředků, lobystů farmaceutického průmyslu a dalších, se musel z Německa vystěhovat.

Základní myšlenky

Dr. Hamer dokazuje, že každé onemocnění je dvoufázové a začíná nějakým biologickým konfliktem či šokem.

Po ukončení léčebného procesu je člověk opět v normálu, zdráv, ba dokonce zdravější než před začátkem konfliktu, neboť tělo se poučilo – např. po zaplnění děr po kostní rakovině je kostní tkán hustější a pevnější než před tím – čímž chce organismus zabezpečit, že se něco podobného v budoucnu již nestane.

* * *

Tělo člověka se v mateřském těle vyvíjí ze třech původních zárodečních plátků, zvané entoderm, mesoderm a ektoderm. Z těchto zárodečních plátků se pak vyvíjí všechny orgány. Pro Novou Medicínu je důležité, že v konflikt-aktivní fázi reagují orgány dvojím způsobem, podle toho, do které skupiny podle zárodečných plátků patří:

  1. orgány, vznikající z entodermu a část orgánů vznikajících z mezodermu tvoří v konflikt-aktivní fázi výrůstky, nádory, zvětšují se. Oproti tomu
  2. orgány, vznikající z ektodermu a část orgánů vznikajících z mesodermu v konflikt-aktivní fázi zmenšují svoji substanci, tzn. vznikají díry a svrasklost orgánů, popř. se snižuje jejich funkčnost.

V léčebné fázi se v prvním případě za pomocí zánětů narostlá tkáň odbourává, k čemuž nám slouží bakterie. Ve druhém případě se úbytek tkáně rekonstruuje, nově vystavuje, k čemuž nám slouží jiné bakterie a viry. Přesněji řečeno, každý druh konfliktu s příslušným postiženým orgánem používá své typické, k léčení potřebné mikroorganismy.

Dalším objevem je skutečnost, že se na snímcích (pomocí magnetické resonance – CT) mozku v okamžiku začátku konfliktu objeví typické kruhy, vypadající jakoby se hodil do vody kámen. Tyto kruhy jsou vidět ihned po začátku konfliktu, a jejich umístění v mozku udává jak obsah konfliktu, tak orgán, na kterém se tento konflikt projeví.

Tyto kruhy, nazvané podle jejich objevitele HH (Hamersches Herd = Hamerské ohnisko), takto vypadají po celou dobu konflikt-aktivní fáze. Když dojde k vyřešení konfliktu, začíná se HH měnit: do oblasti místa soustředných kruhů se nabírá tekutina, vzniká edém neboli otok v mozku. Ten je příčinou již zmíněných bolestí hlavy v léčebné fázi. Vrcholem a též kritickým momentem léčebné fáze je pak, když mozek za pomoci otoku provedl své opravy a nyní se ho snaží vypudit. Mozek se na místě HH stáhne, aby vytlačil již přebytečnou vodu, což způsobí epileptoidní symptomy v oblasti, pro kterou je tato část mozku příslušná. To znamená že dotyčný příslušný orgán může na několik vteřin i minut být neschopen funkce. Kritická je tato situace zejména u srdce (klasický příklad infarkt myokardu), méně nebezpečné je to u orgánů, jejichž chvilková nečinnost život pacienta neohrožuje.

Pro lékaře, kteří by chtěli používat Novou Medicínu, je ovšem potřeba znát ještě jeden důležitý objev Dr. Hamera, tj. zákonitost pravé a levé ruky. Přiřazení orgánu k určitému místu v mozku se u těchto dvou skupin liší. Při konfliktu „ztráty partnera“ budou mít pravačky postižený jiný orgán než levačky. Zrovna tak u jiných konfliktů. Pro lékaře je tedy nutné vědět, zda je pacient pravák nebo levák, aby mohl správně přiřadit umístění HH v mozku a příslušný orgán v těle.

* * *

Na tisících pacientech bylo dokázáno, že objevy Dr. Hamera platí ve všech případech bez výjimky. Zároveň se na základě těchto nově objevených souvislostí ukazují další podstatné skutečnosti. Zde jen krátce pár náhodně vybraných:

Sestavila Namu

Rakovina se léčí sama

Dr. Hamer, který se díky úmrtí svého syna a vlastnímu onemocnění rakovinou intenzivně zabýval tématem vzniku rakoviny, poznal, že existuje příčinná souvislost psychicky-duševních konfliktů s rakovinou. Vzájemný vztah mezi lokalitou hamerského ohniska v mozku a orgánem postiženým rakovinou dokumentoval Dr. Hamer mnohonásobně pomocí snímků počítačové tomografie ve své knize „Krebs – Krankhetit der Seele“ (Rakovina – onemocnění duše):

„Rakovina je, stejně jako ostatní nemoci biologicky smysluplný zvláštní přírodní program, který může probíhat ve dvou fázích a ve většině případů není smrtelný. Takový zvláštní program má ten smysl, dát člověku v situaci, kterou po konfliktním šoku nedokáže zvládnout, další šanci k řešení konfliktu. Tyto prastaré zvláštní programy, pocházející z pradávných dob, vznikly během dlouhé doby vývojových dějin živočichů a jsou dány u každého, tedy i u zvířat. Představují biologickou zákonitost. Je zhruba 500 takových programů, které v konfliktně aktivní fázi (době mezi šokem a řešením konfliktu) nechají proběhnout tzv. chladnou nemoc a v případě vyřešení konfliktu k tomu patřičnou tzv. teplou nemoc, kterou je však nutno správně nazývat fáze hojení. Tyto probíhající zvláštní programy lze doložit pomocí počítačového tomogramu mozku. Na CCT lze vidět, jestli je konflikt aktivní nebo se nachází ve fázi hojení nebo je zcela zhojený. V konfliktní aktivitě to vypadá jako střelecký terč, podobně jako kruhy na vodě, když se do ní hodí kámen. Když se konflikt vyřeší, obraz se mění. Předtím ostré kruhy ukládají vodu a postižené místo otéká (edém), protože v této době oprav je zvýšena látková výměna. Edém teď potřebuje prostor, tzn. díky ukládání vody se mozková hmota vytěsňuje. To působí bolesti, protože mozek se v mozkovně nemá možnost vyhnout. Při pokročilé fázi hojení se ukládá mozková tkáň (glie), aby se místo utěsnilo, podobně jako při tvoření jizev na těle. Tzv. Hamerské ohnisko v závislosti na době trvání a intenzitě konfliktu maximálně opuchne, přičemž ve vrcholném bodu hojení může díky přílišným prostorovým nárokům dojít za určitých okolností i k smrtelnému nebezpečí krize, k čemuž však dochází jen ve zcela výjimečných případech. Pak se toto ohnisko s doprovodným tvořením potu a produkce moči odbourá. (Chemoterapií se elasticita buněk a tkání, nezbytná pro takové opravy, trvale zničí.) Tuto celkovou situaci označuje školní medicína, jak se učí na univerzitách, jako mozkovou metastázi nebo mozkový nádor. Takováto Hamerská ohniska nejsou ale mozkové tumory a nesmí se nikdy vyoperovat, byť by vypadaly jakkoli nebezpečně! Vždyť pacient se nyní nachází ve fázi hojení, to znamená, že se musí ošetřovat pouze obtíže vznikajícího tlaku na mozek, při velkém nebezpečí zmírnit opuchnutí edému, jinak ale v klidu vyčkat přirozené zahojení namísto znetvořování chemií, paprsky nebo operacemi. Místa takových oprav zůstávají mnohdy jednou provždy v CCT viditelná, jsou to ale právě jen neškodné jizvy.“

Tyto poznatky už existují od roku 1981. Masivně se však potlačují. Neboť kdyby se podle nich léčilo, byly by prázdné nemocnice, prázdné psychiatrie, stejně jako ohromný výpadek zisku a mnoho nezaměstnaných ve všech povoláních, patřících k lékařsky-průmyslovému komplexu. Tyto biologické zákonitosti nalezl Dr. Hamer empiricky. Byly jím doposud dokumentovány na přinejmenším 20.000 případech a bez výjimky potvrzeny. Dají se přezkoušet všude, kdykoliv a na každém libovolném pacientovi.

Výňatek z knihy Jo Conrada ROZUZLEN

Í

Pozorování podle Hamera a podle školské medicíny

Když se dvouletá dcerka zdravotnice T.M. (jméno změněno redakcí) z plného zdraví ze dne na den nemůže pohybovat a pouze kňouravě leží na zádech, vyhledá její zoufalá 41letá matka radiologa a nechá udělat CT snímek mozku (počítačová tomografie). Radiolog zjistí rozsáhlý otok v motorickém korovém centru. To T.M. již tušila. Nechala si CT vydat a snímek poslala Dr. Med. Ryke Geerd Hamerovi (Dr. Hamer žije v exilu mimo EU). Poté, co byl snímek doručen, hovořila s ním telefonicky o diagnóze atexie = porucha koordinace pohybů na základě traumatu z pádu. (Atexie - řecky nepořádek. Je to lékařský název pro různé vady regulace rovnováhy a koordinace pohybů. Přitom ataxie může vzniknout, i když nevznikne žádné ochrnutí, tedy při normální síle svalů).

Nyní začalo zdravotnici svítat. Její dcera byla den před ztrátou schopnosti pohybovat se ve skupině batolat a dvakrát silně spadla na zátylek. Ale protože malá hned zase vstala a hrála si dál, matka dítěte při tom na nic nepomyslela.

Dr. Hamer doporučil matce mnohem intenzivnější tělesný kontakt a pohybová cvičení v postroji, aby malá mohla opět opatrně získávat důvěru k vlastním pohybovým schopnostem. Brzy se ukázalo zlepšení. Poté, co matka díky svému speciálnímu vzdělání v Dornově terapii rozpoznala ještě masivní posunutí prvního a druhého krčního obratle a dokázala navodit správnou pozici, postupovala regenerace ještě rychleji. Dneska, tři měsíce po stanovení diagnózy, její dcera už nevykazuje žádná omezení a opět se napojila na zcela normální vývoj.

Jedno však přece jenom matku - zdravotnici ještě zajímalo. Zeptala se radiologa, jak by její dceru léčila školská medicína. K tomu poctivá odpověď: Udělalo by se to nejnovější CT, ovšem nyní už s kontrastním prostředkem, a potom ...(doslovná výpověď radiologa): „...vynořil by se z ničeho nádor!“ Následující postup – při léčení čistě podle školské medicíny – by znamenal rakovinovou terapii včetně operace mozku a chemoterapii s nepředvídatelnými následky po tak masivním zásahu. A to vše u dvouletého dítěte.

* * *

Ryke Geerd Hamer a jím založená NOVÁ MEDICÍNA je především v Německu velmi pronásledovaná (nyní již v celé EU – pozn. řekl.) Neustále je tento lékař napadán a hanoben. To ovšem nemá jen co do činění s jeho druhem léčení, nýbrž také s jeho speciálním míněním o společenskopolitických tématech. Neměla by však Nová medicína dr. Hamera být posuzována přece jen věcněji a vážněji? Pokud víme, může být průběh nemoci (např. u rakoviny) předpovězen do detailů a tím může pacienta a jeho příbuzné zbavit strachu. Také mnoho pacientů, které školská medicína odepsala, hledají jeho radu, příp. se zabývají jeho poznatky.

Ten, kdo dr. Hamera zná osobně ze vztahu lékař/pacient (lépe: vztah přítel/přítel), zná jeho lidskou dobrotu a moudrost. Řešení konfliktu probíhá příčinně a tady se často jde do tohoto vysoce akutního, dramatického, izolativního konfliktu, který člověka přistihl v nečekaný okamžik (1. přírodní zákon). Bez vyřešení konfliktu nemůže nastat žádná fáze léčení (2. přírodní zákon).

Tady je předpokladem léčení, že člověk pozná příčinu a také ji pojmenuje – konsekventním, důsledným a logicky vyplývajícím způsobem!

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA je věda a velmi precizní.

Umíte si představit, co by se stalo, kdyby ta zdravotnice neviděla své dítě spadnout? Kdyby tedy nemohla ihned potvrdit správnost příčiny, kterou stanovil Dr. Hamer? Dokázala by tomuto „zázračnému léčiteli“ věnovat svoji důvěru? Co by se asi stalo, kdyby ta matka dr. Hamerovi nemohla či nesměla uvěřit – jedno jak! Jak by se byl tento příběh vyvíjel? Matka o tom nakonec beztoho píše sama... - školní medicína! Kolika dětem se podle Tvého odhadu denně zbytečně vyřezává mozek?

Jak to, že musíme dr. Hamerovi „věřit“ nebo „nevěřit“, proč si to nemůžeme vyzkoušet, abychom právě my nemuseli pouze věřit?

Ing Helmut Pilhar (www.pilhar.com) ve Zdraví skrze vědění 2/2007(výňatek)
- překlad Jitka Valentová

Materiály pro tento článek byly převzaty od nakladatelství PAPRSKY - www.paprsky1.de, kde získáte mnoho dalších zajímavých a „oči i srdce otvírajících“ informací nejen o dr. Hamerovi a jeho NOVÉ MEDICÍNĚ. Můžete si zde také objednat nepravidelný věstník, v němž se objevují i nové materiály o GNM.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 4/2008