Psychotronické zbraně – nástroj k ovládnutí lidstva

O zařízeních, vytvářených nejen v Rusku, které mění lidi na zombie.

Článek je se souhlasem převzat z občasníku Klubu psychotroniky a UFO – CESTY PSYCHOTRONIKY č. 5/2007 – více o klubu a jeho aktivitách na http://www.kpufo.cz. Poštovní adresa: Klub psychotroniky a UFO, o.s., Borská 19, Plzeň 320 22.

* * *

Podivné pověsti o „psychotronických zbraních“ se objevily už před 20. lety. Ale hovořili o nich jen bývalí vojáci nebo vědci, působící mimo Akademii věd. Vyprávěli něco o generátorech, nacházejících se stovky kilometrů od objektu, ale schopných vytvořit „kaši“ z mozku člověka, měnit jeho vědomí, podlomit psychiku a konečně i způsobit smrt. Takto postižení lidé pak atakovali redakce novin a časopisů zprávami, že jim nějaké hlasy cosi nařizují. Novináři je vyslechli, ale pak jim poradili obrátit se na psychiatry.

Do roku 2000 proud těchto fantastických zpráv pomalu utichl a o tzv. PSI-zbraních se několik let nemluvilo. Až se náhle toto téma znovu objevilo. A nyní už o něm hovoří naprosto seriózní lidé – bývalí pracovníci státní bezpečnosti. Například generálmajor Boris Ratnikov.

„Borisi Konstantinoviči, když voják vašeho postavení řeší otázku, zda poskytnout rozhovor novinám jako je Rossija, a ještě na takové choulostivé téma, vzniká logická otázka – k čemu vám to je?“

„Zaprvé, za velmoc je mi hanba!“ říká generál. „To, co jsme dělali v Rusku v oblasti psychotroniky už od roku 1920, nyní úspěšně používají v Pákistánu i v jiných zemích. A do poloviny 80. let se nacházela největší uzavřená tajná centra výzkumu psychických vlivů na člověka v Kyjevě, Leningradě, Moskvě, Novosibirsku, Minsku, Rostově na Donu, Alma-Atě, Nižním Novgorodě, Permu a Sverdlovsku, celkem 20 a všechna pod patronátem KGB. Nad tímto problémem pracovalo tisíce vědců. Po rozpadu SSSR byla všechna tato centra uzavřena a vědci se rozutekli po celé zemi i za hranice.

Zadruhé, je třeba říci lidem informace o tom, že hrozba vlivu na masové vědomí je dnes větší než kdy jindy. Je to spojeno s rozvojem nových technologií a rozšířením internetu. A kromě toho souvisí to i s prací Komise o lživědě při RAV. Akademici se nás snaží přesvědčit, že psychotronika je šarlatánství.

A třetí příčina – nyní v celém světě se zájem o psychotroniku objevil s novou silou. Podle mého názoru, do deseti let se psychotronické zbraně stanou strašnějšími než jaderné. Potom je možné s jejich pomocí udělat z miliónů lidí zombie.

V naší zemi“ – pokračuje generál Ratnikov – „v 80. letech byl vytvořen systém dobře organizovaných a utajených prací pro vytvoření nových metod a druhů řešení mezistátních a vnitřních politických problémů bez použití silových a destrukčních prostředků. Ale s rozpadem SSSR a reorganizací silových ministerstev se koordinace rozpadla a speciální služby jako KGB zanikly.“

„Vy sám jste se účastnil vytváření PSI-zbraní?“

„Ne, moje úloha jako zástupce náčelníka Hlavního velení obrany FR bylo sledovat předpokládané hrozby pro přední osobnosti státu, tak i pro všechno obyvatelstvo. Podle našich zjištění podobné služby jako v RF byly i v jiných státech.

„A osudy lidí, kteří byli přímo účastní těchto prací, jste znal?“

„Mnozí odešli k jiné práci, jiní odjeli za hranice, další začali pracovat v léčebných centrech a klinikách. Vím jen, že akademik Viktor Kandyba a jeho syn v Sank Petěrburgu pokračují ve výzkumech. Akademik Viktor Kaznačejev z Novosibirsku také pokračuje. Akademik Natálie Bechtěrevová skrývá svůj zájem o tuto problematiku.“

Mozky vymývají v celém světě

„Co je nového v oblasti PSI-zbraní za hranicemi?“

„V USA rozpracovávají ideu PSI-zbraní na základě východních psychofyzických systémů,“ říká generál, „hypnóza, neurolingvistické programování, počítačová psychotechnologie, biorezonanční stimulace (změna stavu buňky v organismu člověka). Přitom se sledují možnosti ovlivňovat vědomí člověka. Izrael udělal základní průlom ve výzkumu samoregulací, změn vědomí, potenciálu fyzického těla – ať už pro sportovce, či pro „dokonalé agenty“ diverzních skupin. Kromě toho vytváří se tajné technické prostředky programování vědomí člověka, pracující na základě matematického modelování symboliky kabaly.

V Akademii národních sil sebeobrany Japonska zkoumají možnosti použití parapsychologických fenoménů, mj. pro použití v rozvědce. Nad psychotronickými otázkami pracuje také institut religiózní psychologie. Bezpečnostní služby a kontroly zahraničních věcí Severní Koreje experimentují v oblasti působení speciálních zářičů pro změny činnosti vnitřních lidských orgánů. V Pákistánu v zájmu speciálních služeb je rozpracováno zařízení, vyvolávající poruchy orgánů a fyziologických systémů člověka až do následků smrti. Vojenská rozvědka Španělska financuje výzkumy na zjištění vlivu různých fyzických faktorů na lidské orgány a mozek s cílem vytvořit zařízení, které by narušilo jejich funkce a změnilo psychiku. V Německu se podobné výzkumy provádějí na univerzitách v Bonnu a Freiburgu, v Británii na Londýnské univerzitě, a v laboratoři psychologických výzkumů univerzity v Cambridgi.

Hlavním cílem těchto výzkumů je hledání nových způsobů a forem vlivu na psychiku člověka, masu lidí, nebo na rozšíření možnosti lidských schopností.“ Říká dále Ratnikov. „V řadě států mají informace o výzkumu skrytého dálkového působení od jednotlivých osobností do velkých kolektivů. Přitom jde ne o experimenty, ale o rozvoj technologií pro dosažení praktických, hlavně politických i vojenských cílů. A tyto technologie se s každým dnem zdokonalují díky novým možnostem vědy a techniky. Ovšem, jsou zde technické problémy při použití takové zbraně. Ale pokud budou překonány, pak PSI-zbraně předčí všechny ostatní.“

Z ruských zdrojů

Zdroj: časopis MEDIUM č. 3/2008