dcdf

Ochrana pěticípou hvězdou

Následující text je z rozhovoru Kyriacose C. Markidese s kyperským léčitelem Kostasem, žákem Daskala. Jde o ukázku z knihy OHEŇ V SRDCI. Zázračný svět duchovního léčitele Daskala. Vydalo ji nakladatelství Eugenika ( www.eugenika.sk), objednávky u Zásilkového knihkupectví Poznání, Tř. 1 máje 29, 772 00 Olomouc, tel.: 585 225 151, www.poznani.cz

„Jak působí ochrana pěticípou hvězdou?“ zeptal jsem se.

„Vždycky, když se ocitneš v nějaké složité situaci, snaž se představit si sebe sama obaleného bílou září a v mysli si vytvoř pěticípou hvězdu.“

„Co myslíš tou složitou situací?“

„Myslím tím, když čelíš nějakému psychonoetickému nebezpečí (noetický svět je pátá dimenze, kde není čas ani prostor; psychický svět je čtvrtá dimenze, kde neexistuje prostor) v každodenním prostředí, jako když na tebe například někdo zaútočí myšlenkami nebo pocity, a podobné útoky z jiných psychonoetických dimenzí.“

„Kosto, ukázal bys mi názorněji jak se dělá pěticípá hvězda?“ Kostas se na pár vteřin zamyslel a pak začal s odpovědí.

„Proveď vizualizaci tak, abys měl nad hlavou horní cíp hvězdy. Dva horizontální úhly by měly zakrývat ruce, když je upažíš do horizontální linie kříže. Vrcholky těchto dvou úhlů musejí být na konci tvých rukou. Další dva úhly pěticípé hvězdy by měly pojmout rozkročené nohy a jejich vrcholky budou na konci nohou.“

„Zřejmě,“ řekl jsem, „si musíme sami sebe představit, jak stojíme s roztaženýma rukama a rozkročenýma nohama.

„Ano. Pěticípá hvězda je symbolem psychického světa a rovněž je symbolem přechodu lidského vědomí od pěti smyslů k pěti nadsmyslům.“

„V čem se pěticípá hvězda jako forma ochrany liší od toho, kdy si během meditace představujeme sami sebe uvnitř vejce bílého světla?“

„Pěticípá hvězda je konkrétnější. Jakmile jsi uvnitř nic, opravdu nic se tě nemůže dotknout. Jediné, co může pěticípou hvězdu přemoci, je šesticípá hvězda. Jenže ten, kdo je Mistrem šesticípé hvězdy, umí konat jenom dobro a projevovat jenom lásku.“

„Chceš říct, že pěticípou hvězdu může zvládnout i zlý člověk?“ zeptal jsem se.

„Ano,“ odpověděl Kostas, „ale zlý člověk použije obrácenou pěticípou hvězdu, což je symbol Lucifera. Jakmile se však Badatel pravdy zahalí do ochrany pěticípé hvězdy, nemůže ho zasáhnout žádná negativní myšlenka ani vliv.“

„Má se pěticípá hvězda dělat se zavřenýma očima?“ zeptal jsem se.

„Vytvoř si ji mentálně způsobem, jaký se ti hodí,“ odpověděl Kostas. Pak se rozkročil a přitom upažil levou ruku doleva a pravou nad hlavu. „Teď začni na konci pravé ruky. Táhni rovnou čáru z tohoto bodu k zadní straně pravé nohy. A teď pokračuj rovnou čárou z tohoto bodu za tvojí nohou až ke konci levé ruky. Teď pokračuj od konce levé ruky ke konci pravé ruky, až budeš mít obě ruce natažené do stran. Nyní musíš nakreslit čáru od konce pravé ruky ke konci levé nohy a pak ji táhnout rovně až nad hlavu do bodu, odkud jsi začal. Tak a teď máš celou pěticípou hvězdu!“ Kostas vysvětlil, že přitom nemusím stát a pohybovat rukama tak, jak to právě předvedl. Pohyby se mají dělat mentálně, aby si naše chování někdo nevyložil špatně.

„Je nutné mentálně kreslit čáry?“ zeptal jsem se. „Nestačí představit si sebe sama uprostřed pěticípé hvězdy?“ „Ne. Ochranná moc pěticípé hvězdy se probouzí právě tím, že ji kreslíš. Nestačí prostě si jen představit, že jsi v ní. Když budeš tohoto ochranného elementála – protože ve skutečnosti vytváříš elementála – opakovaně kreslit, nabiješ ho energií a dáš mu pevnost a hmotnost. Jakmile toho dosáhneš, pak se stačí už jen soustředit a on kdykoliv přijde, aby tě ochránil.“

Požádal jsem Kostu, aby ještě objasnil, před jakým druhem nebezpečí je pěticípá hvězda dobrá jako ochrana. Vysvětlil, že pěticípá hvězda je naší nejlepší ochranou v případech, kdy nám hrozí něco v psychonoetickém smyslu, jako například špatné vibrace z různých důvodů či nebezpečných situací, které mohou nastat při vědomém snění.

Kostas dodal, že tyto formy ochrany jsou pro Badatele pravdy důležité. Když se začnou otevírat naše psychonoetická centra neboli čakry, musíme být připraveni chránit se před útoky zla, jež přicházejí z jiných dimenzí.. Kostas se opakovaně zmínil o tom, že mít čakry uzavřené je forma ochrany. Říkával, že „naše těla jsou naše hrady“. Pokud se nám psychonoetická centra otevřou předčasně, dřív než se naučíme ovládat své myšlenky a emoce, můžeme podléhat negativním vibracím a elementálům, jež mohou narušit naši mentální a emocionální rovnováhu.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 5/2007