Poselství Tvůrců křídel ze záhadné lokality Ancient Arrow

Tvůrci křídel - tentokrát jsou uváděni jako autoři nově vydané knihy ČTYŘI ROZHOVORY. Tato navazuje na první knihu s názvem „TVŮRCI KŘÍDEL - Projekt Ancient Arrow“, vydanou nakladatelstvím Lott v roce 2004. Překladatel doporučuje před čtením „Čtyř rozhovorů“ se také seznámit s dílem předcházejícím. V nové knize jsou uvedeny čtyři rozhovory špičkového vědeckého pracovníka na útěku z tajné výzkumné laboratoře (ACIO) s neznámou novinářkou, která pak jejich přesný text zpřístupnila na internetu (http://www.wingmakers.com, český překlad nejdůležitějších částí stránek: http://sweb.cz/wingmakers). Knihu do češtiny přeložil Ján Kaleta, vydal ji Ekoland klub o.s., Nebory 68, 739 61 Třinec, tel.: 777 899 278, 9, e-mail: ekoland.klub@seznam.cz

Autorství veškerých materiálů Tvůrců křídel se připisuje jednomu z několika na Zemi žijících Tvůrců křídel Jamesovi (jde o pseudonym), který měl údajně vytvořit obsažné dílo sestávající z obrazů, filosofie, hudby, poezie a dalších materiálu. Ty umístil do lokality Ancient Arrow, nacházející se přibližně osmdesát mil severovýchodně od kaňonu Chaco v Novém Mexiku. Již samotná existence tak rozsáhlého souboru informací svádí k tomu, abychom jeho tvůrce považovali přinejmenším za génia. Přesto tento nadaný umělec, básník, filosof a vizionář zůstává stále v anonymitě. Jak překladatel v předmluvě uvádí, není důležité, kdo nebo jak vytvořil toto dílo. Podstatné však může být proč a za jakým účelem. A zároveň doporučuje, abychom odpovědi na některé z otázek, které v nás vzniknou po přečtení knihy, hledali především sami v sobě.

Nalezení prvního artefaktu

(Ukázka z druhého rozhovoru z 28. prosince 1997:)

Sarah (pseudonym novinářky): Jak lokalita vypadala, když jste do ní poprvé vstoupili?“

Dr. Neruda (pseudonym badatele, dříve uváděného jako Dr. Anderson): „Byl jsem jedním z pěti lidí z ACIO (zpravodajská agentura, vytvořená NSA, jako utajená špičková výzkumná laboratoř, zaměřená na technologie mimozemšťanů), kteří odcestovali do Nového Mexika prozkoumat lokalitu okamžitě potom, kdy byl stanoven možný mimozemský původ místa. V té době nikdo nevěděl, že lokalita Ancient Arrow by se mohla stát důležitým objevem.

Jediným opravdovým záchytným bodem, který jsme měli k dispozici, byl artefakt objevený poblíž. Teprve později byl na místě odhalen vstup do nitra časové schrány. Byl to artefakt (předmět, který poblíž vstupu do komplexu našla skupina studentů v roce 1997), který přihrál projekt pod kontrolu ACIO, protože NSA stanovila jeho možný mimozemský původ.“

Sarah: „Co výslovně vedlo NSA k závěru, že artefakt je mimozemského původu?“

Dr. Neruda: „Jako všechny ostatní artefakty ani tento nereagoval na radiokarbonovou metodu datování. Jeho povrch pokrývaly zvláštní značky a symboly, které vypadaly jako z jiného světa. Připadal nám, jako by se skládal z prvků neznámého původu. A co bylo snad mnohem důležitější, nenašli jsme způsob, jak předmět aktivovat anebo zpřístupnit jeho vnitřní ovládání. Nešlo jej prosvítit žádným zářením, dokonce ani běžným rentgenovým přístrojem. Každopádně byl předmět postoupen ACIO, která se domnívala že je mimozemského původu a následně se rozhodla prozkoumat oblast, v níž byl nalezen. Zjistili jsme, že vnější obal pokrývá detailní zeměpisná mapa, která podrobně zobrazuje místo, kde byl objeven. Začali jsme se domnívat, že artefakt by se mohl aktivovat, anebo být daleko užitečnější tehdy, kdybychom jej vzali do lokality, kterou má vykreslenou na povrchu.“

Sarah: „Je to ten předmět, jehož obrázky jste mi ukazoval?“

Dr. Neruda: „Ne. Zničil se sám po tom, co nás dovedl do Ancient Arrow.“

Sarah: „Proč jste si mysleli, že by bylo zajímavé aktivovat ho v místě nálezu?“

Dr. Neruda: „Protože jsme si mysleli, že je to kompas nebo naváděcí maják. Nevěděli jsme to jistě, v laboratoři jsme nepřišli na žádnou účelnou funkci. Zdálo se logické vyzkoušet, jak bude zařízení fungovat v oblasti, ve které bylo objeveno. A také původně lidé, kteří jej našli, si stěžovali, že když se artefakt držel v rovině žaludku, navozoval halucinogenní prožitky. Výzkumný tým z ACIO zjistil, jak použít toto zařízení k nalezení vstupu do nitra zdi kaňonu, v němž se skrývala časová schrána. Když se zařízení uvedlo v činnost, zdálo se, že posílá myšlenkové vlny, nebo mentální obrazy místa, kam má osoba jít. Dálnovidec (jasnovidec), přidělený naší skupině, držel přístroj, když se poprvé aktivoval ve vnějších prostorách a okamžitě viděl obrazy. Nakonec nás to dovedlo k jeskynní stavbě zasunuté dvacet až třicet metrů do jedné z trhlin ve zdi kaňonu.

Sarah: „Ten vchod tam byl již předtím, nebo jste se museli dovnitř probourat výbušninou?“

Dr. Neruda: „Vchod do nitra interiéru byl šikovně skryt za původní jeskyní, která byla sama o sobě velmi dobře ukryta za přirozeným porostem. Jeskyně byla hluboká kolem 25 metrů a vedla do nitra stěny kaňonu. Domnívali jsme se, že je to jakési dlouho opuštěné indiánské obydlí. Směrem ke konci jeskyně byla chodba, která vedla stranou a na konci ní byla další komnata. Vstup do komplexu chránil velký plochý kámen.“

Sarah: „Takže jste byli přesvědčeni, že pod tímto kamenem něco je?“

Dr. Neruda: „Ano. Poté, co jsme kámen odstranili, jsme zjistili, že se pod ním ukrývá tunel. Měl tvar písmena J a jeho průměr byl kolem jednoho metru. Sklouzl jsem do něj a plazil jsem se ke vstupu do časové schrány.“

Sarah: „Ocitli jste se uvnitř tohoto… této schrány a dívali jste se kolem ve světle svítilen. Co se vám tehdy honilo hlavou?“

Dr. Neruda: „Všichni jsme byli velice rozrušeni a také jsme se trochu báli. Mysleli jsme si, že jsme možná našli základnu mimozemšťanů a mohlo to být také jejich aktivní stanoviště, odkud nás mohli pozorovat.“

Sarah: „A vše bylo vytesáno v kameni?“

Dr. Neruda: „Celé to vyrobil člověk… nebo mimozemšťan… a my jsme okamžitě věděli, že jsme prošli přechodovým tunelem. Bylo to jako narodit se do úplně nového světa. Vládlo zde absolutní ticho, vzduch byl chladný, ale ne příliš… Nebyly tam žádné známky života. Zdálo se, jakoby všechno na sebe bralo nový význam… inteligentní smysl, který tady čekal na rozuzlení. Pozoruhodný a neuvěřitelný byl význam našeho příchodu do nadreálného světa - světa, který vytvořil někdo úplně cizí. Od té chvíle, kdy jsme vykročili z tunelu ve tvaru J jsme si uvědomili, že to postavili mimozemšťané.“

Sarah: „Ale jak jste mohli okamžitě vědět, že je to umělá konstrukce a ne přirozený soubor jeskyň a komor?“

Dr. Neruda: „Začátek točitého schodiště byl vyzdoben petroglyfy, které byly vytesány v kameni s dosud nikdy nevídanou přesností. Také celý tunelový systém byl zřetelně příliš hladký, málem leštěný, než aby byl přírodního původu. Byl tam jistý smysl pro architekturu, prostě někdo to navrhl s mimořádnou péčí a účelem. Bylo úžasné, že na podlaze nebylo nic. Ani oblázek nebo zrnko písku. Celý povrch byl úplně čistý, hladký a leštěný. Byl tam prach, ale pouze prach. Na každý čtvereční centimetr stavby včetně stropů byl nanesen jakoby nějaký polymerní nátěr. Když jsme přišli do první komnaty, jasně jsem pocítil určitou bázeň anebo něco velmi blízkého náboženskému zážitku. Když světla svítilen dopadla na obraz v komoře, dlouhou dobu jsme nepromluvili. Svítili jsme na obraz a zírali jsme na tuto stavbu podobnou mauzoleu asi 40 sekund v neuvěřitelném úžasu.“

Sarah: „Objevili jste všechny ty komnaty ve stejný den?“

Dr. Neruda: „Ano. chodili jsme z jedné komnaty do druhé a po každé jsme se cítili, jako bychom se vloupali do dalšího mimozemského dějepisného muzea. Musíte chápat, neměli jsme dobré osvětlení. Nikdo nečekal, že budeme potřebovat něco víc, než jenom baterky. Živě si vzpomínám, jak jsem poprvé spatřil v komnatách obrazy a zíral na ně… Byl jsem hypnotizován neuvěřitelným anachronismem místa. Jakživ jsem neviděl takové surrealistické prostředí… Bylo to současně děsivé a okouzlující.“

Sarah: „Jak velké byly místnosti a obrazy?“

Dr. Neruda: „Samotné komnaty byly relativně malé, měly kolem čtyř metrů v průměru a poměrně vysoké stropy. V některých případech dosahovaly výšku kolem šesti metrů. Obrazy v nich jsou velké a vždy obrácené směrem k východu. Pokud stojíte právě před vchodem, nevidíte celý obraz, protože je příliš velký. Když chcete vidět celou kompozici, musíte vejít dovnitř.“

Objev dvacáté čtvrté komnaty

(Ukázka ze čtvrtého rozhovoru ze dne 31. prosince 1997:)

Sarah: „Jak jste říkal, z Ancient Arrow byly v podstatě odvezeny všechny artefakty. Kde teď jsou a co myslíte, že s nimi ACIO zamýšlí?“

Dr. Neruda: „V době mého útěku byly předsíně všech dvacet tří komnat a jejich obsah pečlivě změřen, popsán a analyzován. Všechny předměty, které mohly být odneseny z komnat, byly přesunuty do laboratoří ACIO a podrobeny přísnému zkoumání. Počáteční předpoklady ukazovaly, že by mohly obsahovat dosažitelné technologie, které by nějakým způsobem mohly urychlit vývoj BST (technologie čisté tabule - metoda cestování v čase, která umožní přepsat historii v tzv. intervenčních bodech, což jsou kauzální energetická centra, vytvářející každou důležitější událost). Nicméně, myslím si, že tato očekávání narušil objev dvacáté čtvrté komnaty.“

Sarah: „Co bylo zvláštního na té dvacáté čtvrté?“

Dr. Neruda: „Zajímavé na komnatách, mimo to, že obsahovaly předměty, bylo, že lokalita byla sterilní jako operační sál. Ovšem vyjma dvacáté třetí komnaty. Vzpomínáte si, že do každé místností se vcházelo z chodby, která spirálovitě stoupala nahoru v pevné skále? Z nejvyššího bodu dvacáté třetí komnaty bylo dolů do předsíně kolem padesát metrů. Věděli jsme, že optický disk (nalezený ve 23. komnatě, který byl v ACIO kompletně rozšifrován) obsahuje dvacet čtyři části. Předpokládali jsme proto, že do počtu byla zahrnuta předsíň, i když neobsahovala žádný artefakt. Tak jsme došli k falešnému závěru o dvaceti čtyřech komnatách.“

Sarah: „A nebylo tomu tak?“

Dr. Neruda: „Ne. Byla tam ještě další ukrytá komnata.“

Sarah: „Jak?“

Dr. Neruda: „Na podlaze dvacáté třetí místnosti se nacházelo značné množství kamenných úlomků. Vše nasvědčovalo tomu, že nebyla dokončena. Jakoby stavitelé museli náhle odejít. Vypadalo to, jakoby jim před dokončením díla došla trpělivost. Investovali jsme spoustu času a analyzovali zdi a sutiny z této komnaty, doufajíc, že odhalíme použitou technologii stavby. Ale nikdy bychom nepředpokládali, že pod sutinami na podlaze komnaty je ukrytý vchod.“

Sarah: „Takže tam byly padací dveře?“

Dr. Neruda: „Ano. Krátce po mém útěku byly padací dveře objeveny průzkumníky z ACIO, kteří prováděli rentgenové fotografie interiéru.“

Sarah: „Za jakým účelem?“

Dr. Neruda: „Snažili se tak určit stavební nedostatky, které by mohly z dlouhodobého hlediska negativně ovlivnit stabilitu místa. Vždyť jsme v konečném důsledku narušili jeho těsnost a podrobili stavbu značným tlakům. Fifteen (vedoucí výzkumné laboratoře ACCIO), s důkladností sobě vlastní, si chtěl být jist, že jsme nedopatřením neohrozili stavební celistvost lokality. Byl si jist, že záchrana tohoto místa je velmi důležitým úkolem.“

Sarah: „Dobrá, takže rentgen ukázal padací dveře do jiné komnaty. Jak je možné, že jste je předtím přehlédli? Byly úplně ukryté?“

Dr. Neruda: „Ne úplně. Příkaz zněl: ponechat všechny komnaty v takovém stavu, jak je najdeme. Kromě artefaktů a jejich katalogizace. Nevěděli jsme ale, že patnáct centimetrů kamenné drtě na podlaze dvacáté třetí komnaty zakrývá svislý úzký průchod.“

Sarah: „Ten průchod byl zcela svislý?“

Dr. Neruda: „Správně. Klesal do hloubky málem padesáti metrů…“

Sarah: „Ale myslela jsem, že padesát metrů pod dvacátou třetí komnatou leží předsíň.“

Dr. Neruda: „Ano, ale ne přímo pod ní. Dvacátá čtvrtá komnata je oddělena čtyřmi metry kamene od nejbližší zdi předsíně.“

Sarah: „Byl tam nějaký průchod do předsíně, anebo měla vchod pouze z dvacáté třetí komnaty?“

Dr. Neruda: „Jediný vchod byl z dvacáté třetí komnaty, co ji činilo málem nedostupnou.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Protože průchod byl velice těsný pro dospělého člověka a velice dlouhý pro slezení.“

Sarah: „Nemohli jste jej rozšířit, když disponujete takovými technologiemi?“

Dr. Neruda: „Byla to jedna z alternativ, ale Fifteen necítil, že by byla zaručeně úspěšná.“

Sarah: „Proč ne? Vypadalo to na důležitý objev, možná to byl klíč k celé lokalitě.“

Dr. Neruda: „ACIO vlastní technologie, které nám umožnily spustit do šachty kamery a vyfotografovat celou komnatu i na dálku.“

Sarah: „A co jste uviděli?“

Dr. Neruda: „Všechny rozměry dvacáté čtvrté byly největší ze všech ostatních komnat. Nástěnný obraz byl největší a stejně jako ve dvacáté třetí, byl orientován vodorovně, ne svisle. Nacházel se v ní technologický artefakt, který pokud vím, podobně jako ostatní artefakty, také odolává všem metodám výzkumu, který na něm ACIO zkouší.“

Sarah: „Zaznamenali jste ještě nějaké další rozdíly?“

Dr. Neruda: „Dvacátá čtvrtá komora se podobá dvacáté třetí v tom smyslu, že její interiér také není dokončen. Má však asi třikrát větší rozměry. Zeď naproti obrazu je pokryta řadou piktografů, které jsou vytesány po pěti znacích v sedmi skupinách. Z celé kolekce je tento obraz nejvíce abstraktní, složitý a proto těžko popsatelný. Jako u všech ostatních komnat, vynaložili jsme značné množství úsilí a času, abychom rozšifrovali symboly a analyzovali obsah. Ale co do jejich pravého účelu jsme zůstali pouze u spekulací.“

* * *

Poznámka redakce: Ve výše uvedeném textu části psané v závorce a kurzívou doplnila redakce MEDIA z důvodu snadnějšího pochopení. Na obálce je uveden obraz z 23 komnaty. Obraz z 24 komnaty jsme představili na obálce MEDIA č. 9/2004. V dalších číslech MEDIA uvedeme další ukázky (např. LERM a tvoření předmětů, Lucifer, Satan a koncept zla) z této neobyčejné knihy, kterou velice doporučujeme všem našim čtenářům.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 3/2007