Jan od Boha léčí skrze božskou sílu

V malém městečku Abadiania v brazilském státě Goías (na sever od hlavního města země) se nachází malé léčitelské středisko CASA DE DOM IGNÁCIO. Každý den ráno se zde tvoří dlouhá řada těch, kteří čekají na pomoc. Přijíždějí tu nevyléčitelně nemocní z celého světa a téměř všichni se vracejí domů uzdravení. Kdo má takovou zázračnou uzdravovací moc? Joao Teixeira de Faria, známý jako Joao de Deus, čili Jan od Boha, nepřečetl ani jednu medicínskou knihu, ukončil pouze základní školu, a přesto je považován za nejschopnějšího uzdravovatele od dob Ježíše Krista. Léčitel o svých schopnostech vždy zdůrazňuje: „To neléčím já, ale Bůh. Já jsem pouze jeho nástrojem.“

Joao má výrazné mediální schopnosti a jak sám tvrdí, jeho prostřednictvím jsou nemocní léčení bytostmi z jiného duchovního rozměru. Zpočátku ve chvíli, kdy ho navštěvovali tito medicínští duchové, aby léčili, se Jan od Boha nacházel ve změněném stavu vědomí. Pracoval - léčil ve stavu tranzu a moc si toho pak nepamatoval. Dnes po několika desítkách let praxe je při léčení v plném vědomí. Přitom nemusí vůbec přemýšlet o nemoci a způsobu léčby patřičné osoby, tyto informace zná okamžitě, jakmile nemocného uvidí poprvé.

Jan od Boha říká, že duchovních bytostí, které vedou jeho ruce, je hodně, udává číslo 34. Na počátku jich bylo podstatně méně, ale přicházejí stále další a další „lékaři z nebe“. Když ještě jako mladík začínal léčit, byly to pouze tři duše. Byla to duše krále Šalamouna, doktora Osvaldo Cruze (známého místního lékaře) a sv. Ignáce z Loyoly (zakladatele jezuitského řádu). Podle posledně uváděného pak Joao nazval své léčebné středisko. Všechno začalo v době jeho dospívání, kdy se při jedné spiritistické seanci dostal do hlubokého tranzu a začal rozeznávat nemoci u přítomných osob. Nyní duchovní léčitel při léčení hovoří hlasem toho kterého nežijícího lékaře, který právě „napovídá“ a vede jeho ruce. Blízcí spolupracovníci Joaa už podle hlasu poznají, která medicínská duše nyní spolupracuje.

Jak léčí Jan od Boha?

Nejčastěji Joao přikládá ruce na nemocného. Mimo to předepisuje bylinné tabletky, které se vyrábějí podle jeho vlastní receptury. Občas přistupuje i k operaci, při níž používá ty nejjednodušší nástroje: skalpel, pinzetu, někdy i obyčejný kuchyňský nůž. Nepoužívá narkózu, žádné znecitlivující prostředky, ani žádnou desinfekci. Přitom pacienti necítí žádnou bolest, rány nekrvácejí, nepodléhají infekci a překvapivě rychle se hojí. Někdy až tak rychle, že není ani potřeba ránu sešívat. Při práci je léčitel někdy sledován lékaři, nebo mediky, kteří pak mohou jenom potvrdit, že tkáň, která byla pacientovi odebrána, je skutečný nádor odstraněný z těla pacienta. Je také zajímavé, že pokožka v těsné blízkosti rány je o něco chladnější, než obvyklá teplota těla.

Tímto operativním způsobem již Joao odstraňoval i takové nádory, které lékaři běžné medicíny neměli odvahu operovat, neboť hrozilo nebezpečí celkového ochrnutí. Tak tomu bylo u pacientky s rakovinovým nádorem vrostlým mezi ploténkami páteře. Joao přesto tento nádor obyčejným nožem - kousek po kousíčku - odstranil.

Občas se také stává, že nemocní, kteří čekají v řadě na léčení, jsou uzdravení ještě dříve, než se dostanou přímo k Joaovi. Ti při postupování v řadě mají pocit, že jejich tělo je prosvíceno a operováno někým jakoby na dálku. Na jejich těle se pak dokonce objevují pooperační jizvy, které však zase brzo mizí. To vše se děje často ve chvíli, kdy se v blízkosti nenachází ani Joao, ani žádná jiná léčící osoba. Působí to dojmem, jakoby se bytosti z jiných světů - neviditelné - skutečně rozhodly pomoci trpícím i bez prostředníka.

Jan od Boha léčí nemocné od brzkého rána do pozdní noci, a to po tři dny v týdnu. Tímto způsobem již přijal a ošetřil milióny lidí. Badatelé, kterým se léčitel vůbec nevyhýbá a vystupuje i v televizi, či nechává se při práci filmovat, zjistili, že úspěšnost jeho léčby se pohybuje kolem 85 procent případů. Joao léčí nemoci, které jsou pro oficiální medicínu téměř nevyléčitelné, jako je AIDS, rakovina, roztroušená skleróza, astma, artróza, oční zelený zákal, celková nepohyblivost nebo schizofrenie. V jeho středisku najdete mnoho holí, silných brýlí nebo i invalidní vozíky, s nimiž pacienti přišli, ale odcházeli už zcela uzdravení.

Meditace a modlitba

Součástí léčby v Casa de Dom Ignácio je také meditace a modlitba. S tím souvisí i nutné bílé oblečení všech příchozích, všude panující klid a soustředění. Na stěnách visí portréty uzdravujících duchů, tak jak je spatřili jasnovidní umělci, kteří zde pobývali. Důležitým léčivým elementem jsou velké dřevěné trojúhelníky, zavěšené na zdech, skrze které přechází na nemocné léčivá síla „lékařů z nebe“.

Po setkání s Joaem odchází pacient do tzv. místnosti léčivého proudu, která slouží k meditacím. V tomto pokoji mnozí lidé cítí přímo až fyzicky působení proudu léčivé energie.

V léčitelském středisku pracuje také několik pomocníků - dobrovolníků, neboť přáním duchovních lékařů je, aby zde bylo pomoženo co největšímu počtu nemocných a to nejenom z Brazílie či Jižní Ameriky. Proto zde najdete i organizátory zájezdů z USA, Austrálie, Anglie nebo Německa. Někdy Joao sám cestuje po Brazílii, aby pomáhal léčit těžce nemocné pacienty. Za své služby léčitel nepřijímá žádné honoráře, přesto ti majetnější poskytují dary, potřebné k provozu střediska Casa de Dom Ignácio.

Je pochopitelné, že ani Jan od Boha nemůže vyléčit úplně všechny nemoci a nemocné. Některým pacientům postačí jen jednou pohlédnout na Joaa a náhle a zcela spontánně jsou uzdraveni, jiní přijíždějí několikrát a jejich nemoc neustupuje. V takovém případě léčitel tyto osoby připravuje na harmonický život i s nevyléčitelnou chorobou.

Ze zahraničního tisku připravila M. Kaňová

Zdroj: časopis MEDIUM č. 3/2007