Kdo je Sathya Sai Baba?

Avatár z indického Puttaparthi, Sathya Sai Baba, 23. 11. 2006 oslavil osmdesátku, ovšem podle jeho slov se bude s námi na tomto světě radovat ještě po mnoho let.

Narodil se v Puttaparhi v indické provincii Andhra Pradéš (tenkrát jeho rodiště náleželo k Madrásu). Když mu bylo čtrnáct let opustil Sathja Nárájan Rádžu (jeho rodné jméno), tehdy žák osmé třídy, dům svého nejstaršího bratra a řekl: „Už nejsem dále váš Satja. Jsem Sai. Nepatřím k vám. Moji stoupenci mě volají. Mám svůj úkol, proto už nemohu déle zůstat.“ Dne 23. května 1940 před svými rodiči v Puttaparthi odhodlaně prohlásil: „Já jsem Sai Baba“. A dále vysvětlil, že je reinkarnací Šrí Širdi Sai Baby, slavného světce z vesnice Širdi v Mahárástře. Ten zemřel 15. října 1918 a před smrtí svým přívržencům řekl, že se narodí o osm let později v oblasti Madrásu. V pětadvaceti letech, 23. listopadu 1950, otevřel Šrí Satja Sai Baba slavnostně ášram Prašánti Nilajam (Místo nejvyššího pokoje). V roce 1958 vyšel poprvé jeho měsíčník Sanátana Sárathi (Věčný vozataj), který je věnován morálnímu a duchovnímu povznesení lidstva pravdou (satja), správným jednáním (dharma), mírem (šántí) a láskou (préma). A v den Guru púrnimá, 6. července 1963, Baba zhodnotil svůj nezvyklý původ:

„Jsem Šiva-Šakti, narozen v genealogické linii světce Bharadvádže, jeho požehnáním, kterého se tomuto světci dostalo od Šivy a Šakti.

(Bharadvádža je jeden ze sedmi velkých mudrců – žreců. Šiva je třetím bohem hinduistické trojice vedle Brahmy a Višnua. Šakti je božstvo personifikující ženskou tvůrčí sílu – Šivova manželka.)

Je všeobecně známá Sai Babova materializace posvátného popele vibhutti, medailonků, prstenů nebo lingamů, kterými obdarovává návštěvníky. Je také známa jeho bilokace, kdy někteří uctívači zažili nenadálou přítomnost svého mistra v různých koutech světa. Mnohé jiné zázraky jsou však méně známé, neboť působí dojmem zcela neuvěřitelným. Jako například ten, k němuž došlo v roce 1994:

Sathya Sai Baba při jednom daršanu vyzval na osobní setkání skupinu návštěvníků z Austrálie. Během tohoto setkání jednomu z pozvaných oznámil, že by se měl co nejrychleji vrátit domů, neboť jeho žena je těžce nemocná. Jenže zajištění letenek a cesta do Austrálie je časově náročná a tak - podle toho, jak se o události hovořilo v ášramu – Sai Baba měl už během onoho setkání přistoupit ke stěně a na ní rukou nakreslit obrys dveří. Poté se osloveného zeptal: Jsou to dveře do tvého domu? Jakmile muž kývl hlavou, Sai Baba ho vyzval, aby zatlačil do dveří, otevřel je a vešel. Muž tak učinil a v tu chvíli, před zraky ostatních účastníků interwiev, zmizel. Místnost pak australská skupina opustila o jednoho muže méně. Jak se později ukázalo, onen muž se dostal do svého domu v Austrálii přesně ve stejnou chvíli, kdy se ostatní účastníci nacházeli ještě v místnosti u Sai Baby. Navíc v jeho pasovém dokladu byla všechna razítka potvrzující, že toho dne překročil patřičné hranice.

Nad otázkou „Kdo je Sathya Sai Baba?“ váhají s odpovědí i mnozí ti, kteří jsou mu velice blízko, například jeho životopisci. U příležitosti 75. narozeniny Sai Baby se uvažovalo o vydání fotografické biografie. Když se však ukázalo, že nový text v mnohém nesouhlasí s dřívějšími oficiálními biografiemi, bylo rozhodnuto ponechat původní verzi a novou knihu nevydávat. V minulosti patrně někdo chybil vědomě, někdo nevědomě. V původní biografii byly opomenuty některé důležité skutečnosti, jako například ta, že Sathya měl ve své rodině strýce odborníka na tantru, což mohlo mít na chlapce velký vliv. Pominuta byla též událost záhadného půlročního zmizení chlapce, kdy se patrně oddával přísnému výcviku jógy.

Sathya Sai Baba může být také odvěkým Chetana Jothi (Odvěké Světlo). V budově muzea náboženství v Puttaparthi, nazvaným Chetana Jothi, je promítán krátký vysvětlující film, znázorňující jak z bezedného prostoru a času směřuje k Zemi intenzívní paprsek Světla, zacílený na indickou vesnici v provincii Andhra Pradesh. Ten paprsek je Chetana Jothi, rozehrávající své odvěké holografické představení iluzí. „Zde v Puttaparthi“, říká Sai Baba, „jste připravováni k tomu, abyste spatřili moji kosmickou formu“.

I když pro Evropany a vůbec tzv. západní svět je tento Avatár poněkud vzdálený, v Indii není nikomu lhostejný. Jeho vyznavači a obdivovateli jsou lidé z rozličných společenských vrstev až po nejvýznamnější indické politiky. Nejen pro požehnání, ale také pro radu a posílení přicházejí k němu prezidenti, premiéři a ministři.

„Nemám žáky“ říká Sai Baba a dodává: „Můžeš být nanejvýš mým obdivovatelem, ale ne žákem. Jako žák by jsi nezvládl mé požadavky.“ Přesto čas od času je možné v ášramu Prashanti Nilayam zaznamenat „narození žáka“. Je tomu tak například u Swami Vishwanandy. Tento mladý Ind z ostrova Mauritius se ve svých 17 letech nacházel v Avatárově ášramu a vzbuzoval všeobecný údiv až závist za to, že mu bylo umožněno to, co pro ostatní bylo nedostupné. Po nějakém čase zmizel z ášramu a ukázalo se, že tento mladý muž disponuje velice zvláštními schopnostmi (zvanými siddhi), jako například materializace. Sám mladý muž, zvaný Vishwam, potvrdil, že těmto schopnostem vděčí Sathya Sai Babovi. Po několika letech se na Mauriciu objevil nový záhadný Swami, dnes už známý i v Evropě a USA jako Swami Vishwananda. Ten nedávno, na otázku, zda za všechno vděčí Sai Babovi při pobytu v Puttaparthi v roce 1995, přiznal, že ano. Swami Vishwananda obdobně jako Sai Baba nosí oděv stejného střihu a blízké červené barvy.

Takových žáků - či téměř „kopií“ - Sai Baby je však více. Nejvěrnější „kopií“ je pravděpodobně Bala Sai Baba (psali jsme o něm v č. 5/2004), který má své hlavní středisko v oblasti Koornul asi 200 km od Puttaparthi. S tajemnou misí Avatára souvisí i tak zvané „děti zázraků“. Sai Baba jednou oznámil, že v souvislostí s jeho úkolem na Zemi se v devadesátých letech na různých kontinentech narodily téměř dvě desítky mimořádných dětí. Podle již zemřelého Howarda Murpheta, autora knih o Sai Babovi, jedno z těch dětí se nachází v Austrálii, druhé v Holandsku, třetí v Indii a další ještě nebyly identifikovány. U těchto dětí už ve věku dvou, tří let docházelo k fantastickým událostem. Samovolně se na jejich těle materializovalo wibuthi a v jejich ručičkách se z ničeho nic objevovaly prstýnky, medailonky i lingamy, které pak byly rozdávány. Zajisté o těchto dětech, které se už blíží k dospělosti, ještě uslyšíme.

V nádherné knize Lucase Ralliho „Sai Messages for you and me“ (2 svazky) jsou zachycena poutavá poselství, která tomuto Britovi Sai Baba předával. Duchovní učitel se v knize věnuje podrobné, autentické a působivé reflexi své osobnosti jakožto Avatára. Mimo jiné též uvádí:

„Já jsem Pán všehomíra. Měj ke mně neomezenou důvěru, neboť já jsem ty a ty jsi já. Jsem nyní u tebe, protože vždy jsem u tebe, uvnitř, venku, všude…

…Konečně nastává příležitost k procitnutí. Pro mnohé tato příležitost nadešla díky přítomnosti božského Avatára v jejich nitru již v tomto životě…

Mé děti, probuďte se nyní, dokud je božský Avatár zde, aby vás vedl. Cesta, kterou máte jít, je jednoznačná, ukazuje vám ji boží učení. Máte tuto vzácnou a neopakovatelnou šanci vystoupit z temnoty na světlo jen tím, že toto učení ve svém životě použijete.

Láska byla vždy hybnou silou vesmíru a JÁ JSEM LÁSKA.“

Připravila Táňa Adámková

Zdroj: časopis MEDIUM č. 1/2007