Diamantová voda – jak to všechno začalo

Následující článek o tom, kdo diamantovou vodu (DV) vytvořil, jak k tomu došlo, jak působí apod. pochází z knihy autora DV Joëla Ducatillona: DIAMANTOVÁ VODA – VĚDOMÍ, která byla přeložena a celá uveřejněna v nedávno vyšlé knize Aleny Horké: DIAMANTOVÁ VODA A JEJÍ TAJEMSTVÍ. Objednat ji si můžete na tel.: 544 228 661, 777 658 037, e-mail: dv.kniha@seznam.cz. Jde o přednášku Joëla přednesenou v srpnu 2001.

Jmenuji se Joël Ducatillon. Jsem Francouz. Zhruba před třiceti lety jsem se jako prvním zaměstnáním zabýval profesionálně hrou na klavír. Nebyl jsem žádný Chopin, nýbrž džezový varietní pianista. To bylo tehdy mé povolání. Už tehdy jsem moc nedbal o společenský úspěch a o věci toho druhu jako je dům, penze, sociální pojištění. To mě nezajímalo. Hlavní otázka, která mě v životě znepokojovala a která mě dovedla až sem, byla: Kdo jsem a co zde dělám? Jsem prostě nějaký kus masa, který se prochází po pánvi, která bloudí vesmírem? Říkám to tvrdě, ale občas jsem si takové otázky kladl a znepokojovaly mě tak, že jsem z toho býval nešťastný.

Později jsem navštěvoval v Paříži kurzy přírodní léčby, protože jsem měl dojem, že v medicíně je plno nevyřešených věcí. Pak, jako přírodní léčitel, jsem se usadil na severu Francie, v kraji Lille. Tam jsem se mnoho naučil, od lidí, kteří ke mně chodili na radu. Postupně, během tisíců a tisíců konzultací, jsem se pomalu za sedm roků naučil, že nemoc je něco mimořádného, jako výuka a něco jako dar. V důsledku toho a s postupným dozráváním moje vědomí pomalu pokračovalo kupředu. Začal jsem se více zajímat o energie, magnetismus, geogiologii atd., zatím co jsem četl spousty knih, hlavně knihy Anny a Daniela Meurois Givaudan Hovory s andělem a v roce 1990 jsem jednoho krásného dne tuto energii pocítil. Cítil jsem, že znovu nacházím svou rodinu, tu, která mě na zemi opustila.

V důsledku toho se stalo, že jsem pozbyl svou pozemskou rodinu, pozbyl zaměstnání, byt, zkrátka zůstal jsem docela nahý a na dva tři roky jsem se ocitl jakoby v zemi nikoho. Chvíli jsem žil ve Švýcarsku, chvíli jinde, stále bez bytu, bez peněz a stále jsem zde a zde žiji.

Začalo to ve snech

V roce 1994 jsem měl první ze tří snů, které byly skutečně jakýmsi podnětem k mému zkoumání. Věděl jsem, že už nemohu léčit osoby, jak jsem to svědomitě dělal dříve. Ostatně už mě to ani nezajímalo, bylo pro mne zátěží pokračovat v tom a také už nebyli zájemci. Ale to „nové“ ještě nepřišlo. Měl jsem tedy období starostí, řekl bych období nesnadné, které mě hluboce zasáhlo z hlediska úrovně nutných potřeb, finanční jistoty, potřeby mít družku, děti, celou tu štafáž, kterou si lidstvo naprogramovalo za celá tisíciletí.

Nuže, měl jsem tři sny, které mi umožnily vydat se po této neznámé cestě, která vedla k diamantové vodě a která později povede k jiným věcem, jež jsou už v pohybu. V prvním snu z roku 1994 mně bylo řečeno: zhotovíš přístroj, který se bude jmenovat DNA 850 a tento přístroj otevře brány. Zhruba za čtrnáct dní jsem měl další sen, v němž mi byly ukázány otáčecí dveře, takové, jakými se vstupuje do velkých obchodních domů. Několik lidí stálo ve frontě a do nějakého přístroje jako jsou automaty na jízdenky vsunulo kartu, dveře se otočily, nechaly vejít jednu osobu a za dveřmi bylo něco jako lyžařský výtah, který lidi dopravil až na vrcholek bílé hory.

Výkladem tohoto snu je kódovaná karta, která umožňuje odblokovat buněčnou paměť, aby osoby mohly být dovedeny k vědomí svého vyššího Já s mnohem menší námahou, potížemi a zkouškami.

Ve třetím snu mně byla ukázána navštívenka s postříbřeným podkladem, na níž bylo zlatě napsáno: Steel, Storm, Staelbe. A bylo mi řečeno: To je název tvého výzkumu. Steel znamená v angličtině ocel. A ocel se skládá z železa a uhlíku. Víme, že naše hmotné tělo, naše DNA, sám atom hmotného těla, je uhlík. Jsou některé hvězdy, některé planety, na nichž existují lidská pokolení vzniklá na bázi křemíku. Ale my zde jsme na bázi uhlíku, jehož číslo je 666. To vám něco připomíná, že? To je číslo šelmy, totiž šelmy, do níž jsme vtěleni. Jsme vylepšení savci nebo poněkud menší andělé…

Storm v angličtině znamená bouři. Jedná se tedy o energii spirály, jako je DNA. A pokud jde o Staelbe, teprve o dva roky později jsem se dozvěděl, že znamená hvězdnou energii.

Co jsem s těmi sny udělal?

Nemyslete si, že jsem nějaký mimořádně citlivý „vodič“. Ani si nemyslete, že jsem nějaký mimořádně obdařený vysokoškolák. Do školy jsem chodil do svých 16 let. Ale v tomto výzkumu jsem se dal vést. Kým? Osobami jako jste vy, které mi pověděly: „vezmi si a přečti si tamtu knihu“ nebo „koukni tam na to“, „dávej pozor, co se ti říká o autobusu“ a tak jsem měl zprávy z úst všech a skutečně se mi podařilo dostat se ke knihám o kvantové fyzice, ke knihám, které se zmiňují o Plankově konstantě a o všech těch věcech, o nichž jsem věděl jen minimum. Ale stačí to, netoužím po intelektuální obezitě. Vzal jsem si z toho jen to, co jsem potřeboval.

Jeden milý přítel mě vyzval, abych bydlel u něho. Tak jsem nalezl místo, čas a klid, protože jde o výzkum, který se neprovádí intelektem. Ten se provádí přes postupná zrození. Jinými slovy, pokaždé, když jsem musel něco objevit, musel jsem něco v sobě změnit, než jsem to našel. Ale abych našel, co mám změnit, na to jsem někdy potřeboval i dva tři měsíce.

Bylo to, jako by se vzpomínky musely proměnit, stát se průhlednými, abych mohl přistoupit k onomu poznání, které mám už z Atlantidy, protože v Atlantidě už byl tento výzkum proveden.

Poté, co jsem prožil tento druh porodu, je zde něco, co náhle přichází a v onu chvíli mám vodítko, které mě dovoluje jít ve výzkumu dále. Vím také, že výzkum je řízený, že jsou zde bytosti v kosmických korábech z onoho světa, bytosti kristovské, které mi pomáhají a vedou mě. Ale nikdy neprováděly práci místo mne. Jinými slovy, dostanu drobný údaj a pak pracuji. Ostatně mě se to tak zamlouvá. Raději pracuji takto, než bych se stal nebeským papouškem, který na zemi zvěstuje nebeské věci.

Tyto bytosti, které pracují, všechny neznám. Podle mne je to skupina, k níž patří Mére a Sri Aurobindo. Nesmíme zapomínat, že na počátku století tyto bytosti jako prvé mluvily o buněčném rozšifrování, o nadhmotných věcech, o nadvědomí, o novém pokolení, které v nové době zalidní tuto zemi. A my jsme velká embrya, zárodky tohoto nového pokolení. Přejdeme od člověka savce k člověku kristovskému. Nacházíme se v onom nesnadném období dospívání, protože jednou nohou stojíme ve světě starém a jednou v novém světě a to je velmi nepohodlné. Sri Aurobindo i Mére byli oba vychováni ve zcela ateistických rodinách, což jim zabránilo propadnout pocitovému mysticismu, se kterým se často u osob na cestě setkáváme. Nechci tuto cestu kritizovat, chci jen upozornit, že se může stát léčkou, protože je to jako lít nové víno do starých měchů, čili vkládat nové poznání do starých funkčních schémat, pocházejících z naší náboženské minulosti. Je správné projít i tímto, ale nesmí se zde člověk zastavit. Je třeba jít mnohem dál, protože jak to vidím já – a možná diamantová voda lidi vede k tomuto - Bůh je všude, ve všech atomech, ve všech elektronech, ve veškeré existující hmotě. My sami jsme částí Boha a Bůh je částí nás.

První přístroje

V důsledku tohoto výzkumu se v roce 1996 zrodil první přístroj. Byl to válec z plexiskla, v němž byla spirála energie. Nazval jsem ho pračkou. Mohli jste ho dát do místnosti plné výskajících dětí a postačilo nahlas požádat: „Vyjadřuji úmysl, aby tato místnost byla klidnější, pokojnější“ a za deset sekund všechno skončilo. Psi si šli lehnout, děti přestaly plakat a bylo cítit energii, jak jiskří, jak sestupuje podél těla.

Teprve po roce či po roce a půl vznikl malý přístroj ze skla. Malá, velice prostá skleněná trubka, zcela obyčejná, kterou zhotoví foukač skla. Tento přístroj je druh umělé DNA světla. Jasnovidci zde vidí spirály světla a jsou zde obrazce, které se vtiskují dovnitř, jako v DNA. Aby mohly být vtisknuty, musel jsem provést všechnu tu práci vztahující se ke změně vzduchu, který je uvnitř, stejně jako práci v oblasti geometrie a matematiky. V každém přístroji je přibližně na 900 kódů, což představuje velkou práci s kódováním.

Když se tento přístroj zrodil, pochopil jsem tehdy sen s kódovanými kartami. Měl jsem tedy nápad pohrát si s čísly a nalézt v nich odpovědi. Čísla jsou rytmy časoprostoru. Přirozeně, časoprostor je klam, tak jako čísla. Ale v tuto chvíli jsou nám ještě potřebná. Můžete tedy v krychlích, dvanáctistěnech, v trojúhelnících, v čtyřstěnech, ve dvacetistěnech spatřovat rytmické obrazy časoprostoru, jež se projevují v dimenzi, ve které žijeme a můžete také vidět, že ta čísla tam nejsou náhodou. Navíc, za každým číslem je zvuk.

Protože jsem hudebník, odehrávalo se to záměrně. Protože energie mnou procházela již od 10 či 11 roků. I to se odehrávalo záměrně. Vyhledával jsem sled čísel, který jsem převáděl na hudbu a tu jsem řádně soustředěný hrál na syntetizátoru. V důsledku toho se hvězdné a jiné energie, které jsem neznal, zaznamenávaly ve skle. Ale aby se to mohlo stát, bylo napřed zapotřebí, abych trubici vložil do oscilačního obvodu. Znáte oscilační obvody Lakowského? Lakowski prováděl pokusy s prstenci z mědi, oceli, atd., jež bylo možné klást kolem rostlin a povšiml si, že se vyléčily z nemocí a že zesílily. Laboratoř CERN (Evropské centrum pro jaderný výzkum) v Ženevě používá urychlovač částic, který jako by náhodou, je z ocelového kabelu o obvodu 27 km. 27 je 3 x 3 x 3. Je to číslo kvantového skoku.

Když jsem zhotovil oscilační kruh mající obvod 27 cm, stačilo mi slovně pronášet mantru před zavěšeným kruhem se skleněnou trubkou uprostřed tohoto kruhu. A jakmile jsem tuto mantru vyslovil, zjistil jsem, že z vnějšího kruhu vyšel paprsek světla, směřoval do středu trubice a vrátil se zpátky k vnějšímu kruhu, s frekvencí několika tuctů či stovek za sekundu a to vytvořilo jistý „break“ na úrovni vzduchu, který je v trubce. Kolem 40% vzduchu v trubici se přeměnilo přitom na krypton. Krypton je těžký plyn, který tak jako neon, argon či freon se nachází také ve světelných lampách, je to plyn, který uchovává v paměti zvuky.

Když jsem zhotovil tyto trubice, vůbec jsem nevěděl, že poslouží k výrobě vody, ale navzdory tomu jsem dostal zprávy a znamení. Bylo mně řečeno: „Bude to možná voda…“ a v měsíci říjnu 1999 se zrodila první „diamantová voda“. To už bylo v mých trubicích nejméně 700 kódů. Ale tehdy ještě nebyla rozmnožitelná. Bylo třeba dát pár kapek do vody, vyslovit úmysl a napít se. Věci docela dobře pokračovaly.

Pak jsem byl pozván do Paříže, abych vysvětlil tento výzkum skupině osob. Byli to vesměs Židé, kteří studovali Kabalu. Ptal jsem se, proč jsem byl pozván, proč mě život dovedl na toto místo a pochopil jsem, že mám vložit kódy židovského jazyka. Přišel jsem na to po čtrnácti dnech, když jsem se vrátil domů. Koupil jsem si knihu o hebrejské abecedě, Říše nádhery od Marie Elia. Po přečtení jsem začal provádět výpočty kolem těchto písmen. Stalo se, že jako výsledek jsem měl 144 kódů 12 x 12, jež byly přidány do mých přístrojů. Tehdy se přístroj vložil do sklenice vody, počkalo se 12 hodin a dosáhlo se pohárku diamantové vody, která se dala množit a bylo možné se o ni dělit se všemi. Tak vypadá zhruba historie diamantové vody.

Co je a co není diamantová voda

Není to voda, která vás vyléčí, která vám způsobí úlevu, která uspokojí sobecké potřeby blahobytu, dobrého zdraví či štěstí. Je to voda, která se chová jako zrcadlo. Je to vaše zrcadlo. Je-li ve vašem srdci plno lásky - a ona je ve všech vašich srdcích – ale je skrytá, zahalená škraboškami a vy ji nevyjadřujete, ani v tomto případě vám voda nepůsobí, zůstane bez účinku. Když ti, kdo horlí pro proutkaření, budou chtít změřit vodu Lecherovou anténou, výsledkem bude nula. Nezjistí zhola nic. Ve skutečnosti to, co nalezli ve vodě, jsou oni sami. Protože když je člověk ve třetí dimenzi, tam existuje dobro a zlo, tam jsou proti sobě postaveny dva předměty.

Řeknu vám, proč v páté dimenzi dobro a zlo jsou tak trochu jako „kladný“ a „záporný“ vodič elektrické svítilny, jež jsou tak chyceny do pasti v bublině, kde už není vzduch, čili žádná mentální programace a světlo prochází mezi nimi automaticky, aniž by se dotkly. Dotknou-li se je to zkrat, je to válka v Kosovu a je to Jeruzalém a Arabi. Proč? Protože se dotýkají: oni nepustí Boha mezi sebe. Oni vyplní tento prostor svými karmickými vzpomínkami na minulost a jejich emocionální reakce jsou tím vším nabité. Takže to vytváří kontinuitu (pokračování) místo kontiguity (paralelního průběhu) a důsledkem je rozpolcenost, což je válka. A totéž platí pro nemoc našeho těla. Ale dovolíme-li životu, aby oživoval květy, myšky, mikroby, komáry, včely, koťata, malé děti… automaticky přijde světlo a to je pátá dimenze. V tu chvíli se plus a mínus stávají motorem a výživou tohoto světa.

Víte proč je po tisíce let tolik problémů na tomto světě? Proto, že je snaha konat dobro. Hleďte: čím víc se chce vykonat dobra, tím více se přitáhne zla. Chce-li někdo udělat deset kilo dobra, přitáhne se tím deset kilo zla. Má-li to být dvacet kilo, protože si lidé myslí, že je příliš zla, dostane se deset kilo zla navíc. A půjde to tak dál, až se všechno zhroutí. Právě se blížíme ke zhroucení systému. Zbývá ještě 10 – 12 let do zhroucení, ale už je to v plném proudu. Jsme v apokalypse, ve Zjevení. Všechno bude zjeveno.

Uvedu nyní nějaký příklad. Znám dva tři případy jako tento, který se týká osoby, jež si pamatuje předchozí životy, v nichž praktikovala černou magii. Zabývala se temnou energií. Netvrdím, že je to špatné. Ta osoba měla takovou zkušeností projít. Tento člověk nemůže pít diamantovou vodu. Když přiblíží pohárek k ústům, buď ho přepadne chuť zvracet, nebo se pohárek rozbije, nebo se tomu člověku udělá zle. Je téměř jisté, že přizná-li v sobě tuto temnou vzpomínku, pak bude moci vodu pít. Ale dokud ji nepřijme, nestane se to.

Od měsíce ledna (2001) byly do vody vloženy kódy, které mají poněkud vztah k chemii. Jinými slovy kódy vitamínů, hormonů, minerálů. Kromě jiného 36 kovů z Mendělejevovy tabulky. Ovšem provede-li se chemický rozbor této vody, zhotovené třeba z vody z vodovodu, kovy v ní neobjevíte. Ony ovšem existují v podobě kódů, jako informující voda. Tak např. chybí-li vašemu tělu železo, bude pátrat v „počítači vody“ a vyrobí si svůj atom železa podle nalezeného kódu. Budete tedy mít atom železa, který je váš, který jste si sami vytvořili na úrovni vašeho vědomí.

Měli jsme případy osob, které trpěly chudokrevností nebo odvápněním kostí a které nyní už neberou žádné léky nebo doplněk stravy. Poté, co dva tři měsíce popíjely vodu, jejich analýzy byly bezvadné. Ale i zde dávejte pozor. Byli to lidé, kteří měli k vodě láskyplný vztah. V páté dimenzi se nebere nic na léčení. To se děje ve třetí dimenzi.

Nečiňte si, prosím vás, o této vodě představu jako o něčem zvlášť svatém, protože by to znamenalo dělat rozdíl mezi touto vodou a veškerou ostatní, a to by nebylo správné, to by neodpovídalo lásce. I ta druhá voda je stejně posvátná. Řekněme, že diamantová voda je poněkud živější. Není to všelék, ani žádný zázračný objev.

Diamantová voda byla vytvořena k tomu, aby rozšířila vaše poznání pokud jde o vaši cestu v tomto zrození. Má vás dovést k tomu, abyste byli rychleji vedeni ve vašich vztazích, rozhodnutích týkajících se vaší vnitřní i vnější situace podle bodu, k němuž jste na své cestě dospěli.

Vězte, že tato voda vám nedá prožívat věci, které byste nemohli absolutně snést, věci příliš tvrdé. Naopak, zmírní zkoušky, usnadní iniciační proces, abyste mohli kráčet s menším utrpením a především rychleji.

Přistupujte k věci zábavně. Vodu můžete použít pro vnější účely, do mastí na ekzémy, spáleniny, na obklady, k rozprašování si vypařování v místnosti apod. Máte-li problém se zdravím nebo nějaký závažný psychologický či jiný problém, tato voda vás uzdraví. Může to být tak, že vás dovede ke správnému léčiteli, který bude umět problém zjistit, nebo vás přivede ke knize či příteli, který vám dá odpověď. Tedy povede vás. Nemůže dělat vše, ale pomůže vám.

Joël Ducatillon
http://net.addr.com/eaudiamant/

Zdroj: časopis MEDIUM č. 10/2007