Atia je filozoficko-duchovní učení

Atia je filozoficko-duchovní učení, které vychází z poznání zákonů a mechanismů tvoření a stvoření našeho světa - Univerza, které znaly již dávné civilizace. Tyto dnes již zaniklé civilizace byly na daleko vyšším stupni poznání mechanizmů práce s energiemi, jejich použití jak v medicíně, při stavbě chrámů, energetických centrál, průniků do jiných realit a dalších praktických i magických úkonů. Toto poznání uchovávali jako tajemství, které bylo předáváno pouze nejvyšším zasvěcencům a to za velmi přísných podmínek ochrany před zneužitím. Fragmenty tohoto poznání byly později použity jako základ první knihy tzv. Devět neznámých.

Na území kontinentální Evropy část tohoto učení přenesli a prakticky užívali Keltové a jejich kněží jako pokračovatelé Atlanťanů a ti toto přijali od zasvěcenců, kteří již před dvěstě tisíci lety znali a prakticky používali klíč k ovládnutí nejhlubších tajemství Universa.

Oblast střední Evropy a zejména teritorium České republiky má z duchovního hlediska nejen velmi zajímavou historii a uznávané zasvěcence, ale i význam pro budoucí vývoj civilizace. Toto si uvědomuje čím dál tím více lidí a není tajemstvím, že někteří z nejvyšších zasvěcenců se v posledních letech k nám dostávají, buď jako návštěvníci, kteří mapují toto území nebo se zde natrvalo usazují. Tato výjimečnost je často opomíjena a mnozí se obracejí k importovaným duchovním učením, aniž si uvědomují, že právě z našeho území se šířila a nyní se opět vrací zpět.

Filozofie Atia vychází ze zákona naprosté svobody vyznání každého jedince, jako probuzené nebo probouzející se bytosti. Vědoma si, že každý má jinou vibrační úroveň a rychlost postupu k vyšším sférám a pochopení zákonů univerza, dává možnost postupně v základním sedmiletém stupni studia pochopit a naučit se využívat zákony mikro a makrokosmu. Filozofie Atia je cestou individuálního vývoje a vede k duchovnímu poznání svobody. Atia je stejně jako její prazáklad syntézou vědeckého a duchovního poznání. Každý je na úrovni svého poznání odpovědný pouze svému svědomí a rozumu, které nedovolí zneužít nabytých vědomostí.

Atia je cestou svobody, normality a radosti. Vede lidi k převzetí odpovědnosti za sebe a tím i za budoucnost našeho světa, jako součásti Univerza. Učí využívat získané poznání k osvobození od strachu, bolesti a manipulace, které v poslední době kolem šíří různí pseudoproroci a manipulátoři.

Atia není uzavřená společnost vázaná vnitřními zákony, nebo vazbou na učitele. Její členové jsou k sobě vázáni pouze přátelstvím, láskou a společným cílem dosáhnout zdokonalení sebe sama jako nedělitelné části univerzálního ducha. Atia je otevřena každému bez ohledu na vzdělání, pohlaví, věk, barvu pleti a vyznání.

Viktor Gajdoš
e-mail: atiaviktor@seznam.cz

www.volny.cz/atia

O autorovi: Dr. Viktor Gajdoš se zabývá mystikou více než třicet let. Původním povoláním letecký specialista, později působil po jako výtvarník a restaurátor. V šedesátých letech pobýval dva roky v Africe, kde se měl možnost seznámit s esoterní kulturou a šamanismem Afriky, v sedmdesátých letech pak pobýval v Indii a Malajsii, koncem sedmdesátých letech se seznamoval ve Francii s keltskou kulturou a mystikou. V devadesátých letech přednášel psychologii u nás i v zahraničí. Je autorem několika skript v oblasti psychologie managementu a techniky vyjednávání ve stresových situacích. Koncem devadesátých let vytvořil ucelenou filozofii duchovních směrů Atia a pořádá přednášky zaměřené na duchovní a psychické posílení jedince. Je autorem relaxačně-meditačních CD a kazet. Patří mezi několik zasvěcenců , kteří měli tu čest být zasvěceni do mistrovského stupně umění Gi Hara. Více než čtyři roky přednáší na víkendových seminářích a letních soustředěních.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 8/2006