Kyvadlo umožňuje přístup do podvědomí

Kyvadlo je nevelká zátěž zavěšená na vlákně, řetízku nebo šňůrce. Je však něčím víc než pouhým závažím na konci provázku. Je to mocný nástroj, který se na věštění využívá již celá tisíciletí. Komunikovat s královstvím neznáma však dokáže jenom ten, kdo mluví pravdu.

Přinejmenším už po dvě stě let lidé vědí, že kyvadlo se dává do pohybu nevědomými, bezděčnými aktivitami ruky, která je drží. Svaly uživatele reagují mimoděk, protože jsou navigovány podvědomou myslí. Fenomén je známý jako ideomotorická reakce (ideo znamená "myšlenka" a motor "pohyb"). Kyvadlo umocňuje sílu reakcí, jež by jinak byly prakticky nepostřehnutelné. Můžeme tedy dedukovat, že jeho odpovědi vycházejí z našeho vlastního nitra.

Můžeme říci, že je prodloužením naší centrální nervové soustavy. Logicky to tudíž není zdroj, odkud se berou informace. Ty vycházejí z podvědomí a jsou přenášeny nervovým systémem. Vzkazy nervového systému jsou kyvadélkem zesilovány.

Občas bývá předmětem kritiky domněnka, že pokud ovlivňujeme pohyb kyvadla myslí, musí být veškeré poskytnuté informace nezbytně podezřelé. Vlastně je ale naprostý opak pravdou. Kyvadlo dává možnost naslouchat podvědomí, kdykoliv chceme. Podvědomá mysl pak zpřístupňuje univerzální moudrost, která zná odpovědi na všechno. Z tohoto důvodu se občas odebíráme večer do postele s nějakým problémem, abychom ráno procitli a měli řešení. Zatímco jsme spali, požádala naše podvědomá mysl univerzální moudrost a odpověď, kterou nám ochotně, sotva jsme se vzbudili, předala. K velmi podobnému procesu dochází vždy, když používáme kyvadla.

Kyvadlo otevírá dveře podvědomé mysli, ta posléze zpřístupní univerzální moudrost a kyvadlem se odpověď přenáší.

Z uvedeného vyplývá, že kyvadlu můžeme položit jakoukoliv otázku, jež bude zodpovězena univerzální moudrostí. Nejlepších výsledků se obvykle docílí, máte-li opravdovou potřebu odpověď získat. Vaše otázky se nemusí zrovna dotýkat záležitostí života a smrti, ale měly by se vztahovat k věcem, které jsou pro vás důležité.

Dovednost v používání kyvadla rozvíjíte experimenty, které se mohou někdy zdát příliš hravé nebo lehkovážné. V praxi však budete spíš úspěšní při hledání klíčků od vozu, než ve snaze určit, na kterou ze sedmi mincí sáhl váš kamarád. Kyvadlo sice zodpoví oba dotazy, vždy ale bude reagovat vehementněji vůči těm seriózním a důležitým.

Mistrné ovládání

Domněnka, že se kyvadélko ovládá snadno, je klamná. Abyste se stali na ovládání kyvadla odborníky, budete muset cvičit, kolik vám čas dovolí. Tak jako u čehokoliv jiného, čím více cvičíte, tím kvalitnější výkon podáváte. Až to začnete s kyvadlem poprvé zkoušet, nezůstanete pochopitelně ušetřeni omylů, ale s postupem času jich bude ubývat.

Rychlejšího pokroku docílíte respektováním několika rad:

Mimo tyto instrukce také nedovolte, aby k vašemu kyvadlu měli přístup jiní. Časem se totiž vaše kyvadlo vyladilo speciálně na vás, což asi nechcete energiemi druhých osob narušit. Pokud kyvadlo nepoužíváte, přechovávejte je ve váčku z přírodního materiálu.

Ctíte-li tyto pokyny, dočkáte se rychlejšího a hladšího postupu vpřed. Shledáte, že práce s kyvadlem vás činí více citlivými, uvědomělými a intuitivními ve všech oblastech života.

Text tohoto článku je z knihy Richarda Webstera "Magické kyvadlo". (Vydalo ji nakladatelství Pragma, V Hodkovičkách 2/20, 147 00 Praha 4, internet: www.pragma.cz.) Autor vysvětluje, jak si kyvadlo správně vybrat, či zhotovit své vlastní, jak s ním cvičit a zdokonalovat se. Kyvadlo vám může pomoci při hledání ztracených věcí, řešit zdravotní obtíže, léčit sebe i druhé, navazovat spojení s duchy, poznávat minulé životy, najít si práci, činit jakákoliv rozhodnutí a mnoho dalších věcí.

Zdraví zvířat

Mimořádně užitečné bývá kyvadlo tehdy, kdy domácí nebo jiné zvíře onemocní. Zvíře vám pochopitelně neřekne, co má za potíže, ale odpověď můžete dostat od kyvadla, pokud se na ně obrátíte s těmi správnými otázkami.

Nejlepší je aplikovat v takových případech neměnný postup. Před lety jsem potkal člověka, který si vydělával na živobytí jako léčitel koní. S kyvadlem v ruce se vždy postavil vedle hlavy koně. Druhou ruku držel dlaní vzhůru, aby zachycoval vesmírné energie. Během diagnostického procesu chvílemi i přivíral oči. Zbylou dobu se upřeně díval koni do očí. Tomu, co dělá kyvadlo, přihlížel jen zřídka.

Začínal bez výjimek tak, že se kyvadla ptal na výživu koně. Šlo o otázky ohledně rozličných konkrétních minerálů a prvků, jež má potrava koní obsahovat.

Pak se vyptával na vnitřní orgány koně. Získávaje kyvadlem tyto informace, zdálo se, že přechází do transu. Hovořil rychle a tiše, zatímco jeho manželka nálezy zapisovala.

Dále se tázal, cítí-li kůň pouhé nepohodlí, nebo bolesti. Zvláštní pozornost věnoval zádům, nohám a kopytům zvířete. Vyptal se kyvadla, zda problém nezpůsobují sedlo a otěže, načež oslovil samotného koně, nechce-li snad něco dodat.

Celá procedura trvala zhruba třicet minut. Muž se nepokládal za veterináře. Tvrdil, že majitelé koní i tak víceméně tuší, kde vznikla chyba, a jeho úkolem je pouze poskládat její dílčí prvky. Zásluhou ucelenosti obrazu už může vlastník sám rozhodnout, jak nejlíp zajistí zdraví a pohodu svých zvířat.

K této branži přivedla onoho muže čirá náhoda. Pokud totiž onemocněli, začal kyvadla užívat nad vlastními zvířecími mazlíčky. O stejnou službu jej brzy začali žádat přátelé. Později zjistil, že jeho talent se vztahuje obzvlášť ke koním a specializoval se na ně. Dával sice přednost vyšetřit zvíře přímo, ale pokud znal koňovo jméno a lokalitu jeho ustájení, uměl diagnostikovat i na dálku.

Není vyloučeno, že přirozené předpoklady k léčbě zvířat kyvadlem objevíte právě u sebe. Je to hodnotný dar, který člověku skýtá ohromnou radost a satisfakci.

* * *

Odpovídá logickému úsudku, že pokud hodláte využít kyvadlo k lékařským účelům, musíte přesně vědět, do čeho se pouštíte. Fušerskou diletantštinu v této oblasti připustit nelze. Proto studujte, pozorujte a cvičte se. Všechno, co děláte, podrobujte testům, dokud se z vás nestanou skuteční experti. Spíše než za alternativu konvenčního lékařství berte svoje schopnosti jako jeho rozšiřující součást. Dodržíte-li tato pravidla, budete s to svými nabytými vlohami pomoci mnoha lidem.

Richard Webster

Zdroj: časopis MEDIUM č. 6/2006