Jak se osvobodit od ochablosti

Někdy jste hladký valoun kutálející se bez odporu z horského úbočí, jindy zase nerovný kámen zaklíněný ve skále, jenž se nedokáže pohnout ani o píď. Každý chce být samozřejmě tím valounem, protože je to zábavnější, ale občas se vám stane, že se zaseknete a nedokážete se přimět pomalu ani hnout malíčkem.

Všechno začíná v mysli. Myšlenky ztrácejí lehkost a stávají se hrubými, ostnatými, hranatými a otupělými a zachytávají se ve štěrbinkách mysli. Každé myšlence jde v patách energie, jejíž tok však záhy ustane a vy se zaseknete stejně jako auto v ranní špičce, před nímž stojí sto dalších vozů.

Protože vše živé je v pohybu, což platí i opačně, lze spolehlivě prohlásit, že pohyb vašemu zdraví prospívá. Nemám teď na mysli pouze pohyb v čase a prostoru, ale také pohyb, nebo chcete-li pokrok; v osobním růstu, tvůrčích činnostech, osobních vztazích, obchodních projektech nebo v pracovní kariéře.

Jakmile se v jakékoli oblasti přestanete rozvíjet, nastoupí stagnace a ta ovlivní i všechny aspekty vašeho já. Jestliže zjistíte, že jste už nějakou dobu leniví a neteční, místo abyste se věnovali libovolné prospěšné činnosti, a už vám to leze na nervy, okamžitě se soustřeďte na cokoli, co je ve vás v pohybu.

Platí totiž, že se rozvíjí jen to, nač upnete svou pozornost.

Srdce vám tluče a krev cirkuluje. Bránice se zdvihá a klesá v rytmu nádechu a výdechu. Žaludek zpracovává potravu. Střeva rozdělují, třídí a zpracovávají odpad. Totéž dělají ledviny s tekutinami. Játra vám čistí krev. Žlázy vylučují, a dokonce i vaše oční bulvy se při čtení těchto řádků pohybují. Vlastně vůbec nejste nečinní – ve skutečnosti jste docela čilí. A když si uvědomíte, co všechno je ve vás v pohybu, bude se tento pohyb zesilovat tak dlouho, až si budete přát vyskočit a začít něco dělat. Ale ještě s tím chvíli počkejte.

* * *

Zůstaňte, kde jste; dýchejte pomalu, rovnoměrně a plynule. S naprosto uvolněnými rameny a bez jakéhokoli úsilí či napětí zvedejte pomalu pravou ruku (mírně pokrčenou v lokti a s otevřenou dlaní) tak dlouho, až se dostane na úroveň hrudi, přičemž dlaň bude směřovat vlevo. A teď, jako byste rukou místo ve vzduchu pohybovali ve vodě, zvláčněte všechny její svaly a pomalounku a citlivě jí před sebou „máchejte“ zprava doleva a zleva doprava ve výši prsou, a to maximálně devětkrát. Potom levou rukou udělejte tytéž pohyby.

Jestliže jste při pohybech zaznamenali v dlaních příjemný pocit plnosti, pak to byla právě čchi. Při pomalém pohybu dolů si pak vychutnejte pocit uvolněnosti v rameni i v celé paži. Poté uvolněte obě ruce a řekněte si: „Vlastní vůlí dokážu získat energii nutnou k pohybu.“

To „uvnitř“, co chcete uvést do pohybu, onen základní impulz čehosi divokého a nespoutaného, údajně „žije“ ve vašich játrech. Jinými slovy, je to vaše jaterní čchi, jež vás pobízí k žití a odpovídá za vaši motivaci. Jste-li ochablí a bez zájmu, znamená to, že vaše jaterní čichi stagnuje. Obnovte její tok a ochablost sama zmizí.

Podívejte se na nárt bosé nohy; všimněte si, kde se kost palce spojuje s kostí na nártu a stejně tak i u vedlejšího prstu. V prohlubni mezi těmito dvěma místy je aktivní bod vašeho jaterního meridiánu. Pevně na něj zatlačte nějakou malou provizorní pomůckou, např. tupým koncem pletací jehlice, nebo prstem. Tlačte tak dlouho, dokud neucítíte mírnou bolest. Poté ještě chvíli pokračujte v tlaku; pak jej uvolněte a vše zopakujte na druhé noze.

Tento postup přiměje játra získat více čchi ze svého elementárního zdroje – dřeva a pomůže vám vytvořit správné prostředí pro růst motivace.

Co se týče svalů, někteří tvrdí (ti, co provozují tai-či nebo jiné bojové sporty prováděné se silně pokrčenými koleny), že motivace pochází ze svalů na přední části stehen – kvadricepsů. Jestliže v nich stimulujete proudění krve a čchi, aktivujete motivaci.

Sevřete pěsti a plochou na malíkové straně nepřetržitě po dobu zhruba jedné minuty „naklepávejte“ po celé délce obou stehen. Až skončíte, vraťte ruce do obvyklé čtecí polohy a nahlas řekněte (vnímejte přitom, jak vám ve stehnech proudí krev a čchi):

„Teď mám tolik motivace, že bych ji mohl rozdávat.“

Bosonohý lékař v knize

OSVOBOZENÍ MYSLI

Dokonalý holistický prostředek proti stresu, depresi a jiným nezdravým stavům. Autor se již dvacet let zabývá léčením ducha a zaměřuje se na osobní osvobození. Původní „bosonozí lékaři“, podle nichž si dal autor jméno, cestovali v dávných dobách po Orientu, léčili lidi a povznášeli jejich duše. Tato kniha je verze pro 21. století. Knihu vydalo nakladatelství Metafora, U Krbu 35, 100 00 Praha 10, www.metafora.cz.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 5/2006