Skutečná síla vody

"Musíme ctít vodu, vnímat ji s láskou a vděčností a dostane se nám pozitivních vibrací a pozitivní změny. Pak se změní voda, změníte se vy, změním se já. Protože vy i já jsme voda."

Masaru hmoto

Masaru Hmoto, autor knihy "SKUTEČNÁ SÍLA VODY. Léčení a poznání sebe sama", je mezinárodně proslulý japonský badatel. Pomocí originální fotografické metody se mu podařilo zachytit strukturu zmrazené vody a zobrazit přímé následky destruktivních, nebo laskavých myšlenek či slov na utváření vodních ledových krystalů. Objev, že naše myšlenky mohou ovlivnit vodu, má pro naše zdraví i zdraví celé planety hluboké důsledky. Knihu vydalo nakladatelství Tomáše Janečka, Svatopluka Čecha 97, 612 00 Brno, e-mail: janecek.kontakt@seznam.cz. Následuje ukázka z této velice pozoruhodné a poučné knihy.

* * *

Na myšlenku fotografovat vodní krystaly jsem přišel ve chvíli, kdy jsem náhodou otevřel knihu a uviděl nadpis "Existují dvě stejné sněhové vločky?" S pomocí mladého vědce, který uměl dobře pracovat s mikroskopem jsme se snažili vyfotografovat ledové krystaly. Kolega byl nedůvěřivý, ale já jsem si byl zcela jistý, že se nám to podaří. Ishibashi po dva měsíce vodu zmrazoval a následně ji pozoroval pod mikroskopem, než se mu konečně podařilo vyfotografovat první krystal (krystalická struktura podobná tvaru sněhové vločky, viz obrázky na obálce tohoto časopisu, pozn. red.).

Po prvním úspěchu jsme pokračovali v provádění experimentů a časem se nám podařilo stanovit optimální pokusné podmínky. V současné době postupujeme při fotografování takto: Nejprve nalijeme vzorek vody do skleněné láhve a po nějakou dobu ji vystavíme působení informace, kterou může být například psaný text, obrázek či hudba. Potom tuto vodu nakapeme na padesát Petriho misek o průměru 5 centimetrů. Misky s vodou následně zmrazíme na teplotu -25oC. Po třech hodinách misky se zmrzlou vodou vyjmeme z mrazicího boxu. Takto zmrazená voda vytvoří díky povrchovému napětí typická ledová zrna, jejichž průměr nepřesahuje 6 milimetrů. Každé jednotlivé zrno ledu potom pozorujeme pod mikroskopem. Se stoupající teplotou se led začne rozpouštět a vytvoří krystal. Po jedné až dvou minutách se krystal rozevře jako rozkvétající květ.

Při pokračování fotografování vody jsem si povšiml, že voda z vodovodu netvořila krystaly vůbec, zatímco přírodní, neupravovaná voda, která není obecně považována za zrovna kvalitní, krystaly tvořila. Krystaly se volně rozvíjely od své šestihranné základny do všech stran a jejich krása byla často fascinující. Tak jsme postupně zkoumali utváření krystalů v přírodní vodě, vodě z vodovodu a minerální vodě, abychom mohli porovnávat jejich kvalitu. Zajímavé bylo také porovnávat vodu (z kohoutku nebo přírodní) z různých měst nejen v Japonsku.

Když jsme sbírali vzorky různých typů vody a fotografovali krystaly, zdálo se mi, že vzhled vodních krystalů závisí ještě na něčem jiném než na skutečnosti, zda jde o přírodní či vodovodní vodu. Tak jsme dospěli k názoru, že schopnost vody tvořit krystaly a tvar vodních krystalů neovlivňuje pouze přítomnost či nepřítomnost chlóru a dalších látek ve vodě, ale také informace, jejichž působení byla voda vystavena. Stačilo provést jednoduchý pokus: Nalil jsem vodu do dvou skleněných láhví. Na jednu jsem nalepil nálepku s textem (obráceným dovnitř do láhve) "Děkuji" a na druhou nálepku s textem "Ty pitomče!" Vodu jsem zmrazil a následné výsledky mou teorii rozhodně podpořily: voda z láhve s nápisem "Děkuji" vytvořila krásné šestihranné krystaly, kdežto voda z láhve s nalepeným textem "Ty pitomče!" pouze fragmenty krystalů.

Voda rozumí slovům

Tak jsme zjistili, že voda pravidelně reaguje na pozitivní slova tvorbou krásných krystalů. Krystaly se otevíraly jako květ, jako by chtěly vyjádřit její radostné pocity. Byla-li u vody vyslovena slova negativní, krystaly se nevytvořily. Je zajímavé, že voda reagovala na cizí slova podobně jako na slova japonská, byť ne úplně stejně (viz obálka časopisu - dva obrázky krystalů po reakci na slovo děkuji).

Zdá se, že voda dokáže správně pochopit podstatu toho, co je jí předkládáno. Slova nepůsobí na vodu svojí formou, nýbrž svým významem. Jeden z nejkrásnějších krystalů, rozevřený jako plně rozkvetlý květ, se vytvořil na základě slov LÁSKA a VDĚČNOST.

Chcete-li vytvořit "dobrou vodu", můžete začít třeba s destilovanou vodou, ale postačí i běžná vodovodní voda. K této vodě se pak modlete. Nejlepší by bylo, kdybychom byli schopni provádět modlitby tak, jak to učinil kněz Kato, který proměnil vodu v přehradě Fudžiwara.

Jednou jsem byl svědkem toho, jak modlitba zbožného muže způsobila proměnu obrovského množství vody. Doslechl jsem se o jednom knězi, pobývajícím v japonském buddhistickém klášteře, který opakovaně pronášel modlitby u přehrady Fudžiwara v prefektuře Gunma. Viděl jsem fotografie přehrady před a po pronesených modlitbách, které vypadaly odlišně. Proto jsem kněze poprosil, zda bych při jeho příštích modlitbách mohl být u přehrady s ním.

Než začal s modlitbami, odebrali jsme vzorek vody z nádrže. Pak kněz - jmenuje se Houkiho Kato - začal s modlitbami. Modlil se celou hodinu a šířil okolo sebe slavnostní atmosféru. Asi čtvrt hodiny po modlitbách, zaměstnanci, kteří mě doprovázeli, náhle zvolali: "To je úžasné! Podívejte se, voda v nádrži se rychle mění!" A voda v obrovské nádrži se vskutku pročišťovala, což potvrdily i snímky krystalů vody odebrané po modlitbě.

Máte-li nějaké přání, vyslovte je k vodě prostými slovy, ale vyslovte je důrazně v minulém čase a přitom si představujte už skutečnou realizaci tohoto přání. V ideálním případě byste měli odříkávat svá přání a modlitby nepřetržitě a nahlas. Uznávám, že je to poněkud nepraktické, proto doporučuji, abyste napsali slova na papír a ten nalepili na nádobu tak, aby byla slova otočena dovnitř a voda je mohla přečíst. Čas od času na vodu promluvte a příležitostně nádobou zatřeste, což pomáhá vodu aktivovat. Doporučuji, abyste pili takto upravenou vodu pětkrát denně.

Nemáte-li žádné zvláštní přání, je nejlepší předložit vodě již výše uvedená slova "LÁSKA a VDĚČNOST", nebo tato slova k ní promlouvat. Láska a vděčnost se totiž doplňují. Láska je absolutní a představuje aktivní energii, vděčnost je relativní a představuje energii pasivní. Dávat můžeme pouze tehdy, když máme nějakého příjemce. Bez ohledu na to, jak usilovně se můžeme snažit dát svou lásku, nemáme-li příjemce, nepodaří se nám to. V tom spočívá prozřetelnost přírody. Slunce dává, Měsíc přijímá. Platí to i o lásce mezi mužem a ženou - akt obdarování souvisí se zrodem nového života. Skvělým dokladem vzájemné potřebnosti dárce a příjemce jsou vodní krystaly, které skvostným způsobem zrcadlí prozřetelnost přírody a tajemství života:

Nestačí jenom láska a nestačí jenom vděčnost. Pouze a jen tehdy, když působí společně, nám mohou tím nejkrásnějším způsobem ukázat činnost přírody.

Masaru Hmoto

Poznámka redakce: V příštím čísle MEDIA z téže knihy přineseme ukázku o možnostech léčebného působení s pomocí vody obohacené správnou informací.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 3/2006