Pravda, na kterou jste již zapomněli

Milí přátelé, chtěla bych vám připomenout některé pravdy, které jste velmi dobře znali , ale v průběhu času - během několika let po narození - na ně zapomněli. - Část druhá.

Ještě několik poznatků, které jsou zamlčovány nebo zaměňovány.

Slunce je světelná planeta a nemá nic společného s množstvím hořících plynů, jak je nám předkládáno.

Slunce je chladná planeta stejně jako Země, pouze má obrovskou svítivost. Čím více se vzdálíte od Země blíž ke Slunci, tím větší je zima a mráz, což vylučuje tvrzení, že Slunce hoří. Země má kolem sebe atmosféru, která ji chrání a všechno v ní shoří. Paprsky světla, které procházejí touto aurou se zahřívají a v důsledku toho ohřívají naši planetu. Přemýšlejte prosím o všem, co se nám předkládá jako pravda, protože vědci nám také tvrdili, že Země je placatá a věřilo se tomu 100 let. Potom jsme byli zase středem vesmíru a všechno se točilo kolem nás - opět dalších x let. Ne všechno je pravda. Země má své vstupní brány, stejně jako člověk, protože kdyby dopadly všechny úlomky z vesmíru na Zem, asi by nás už mnoho nebylo. Proto také hoří raketoplány, které se nevrací vstupní bránou.

* * *

Krátce o vztazích. Lidé velmi často hledají partnera, kterého jakoby dávno znali. Každý člověk má svůj dvou paprsek, tedy člověka, se kterým si rozumí více než s ostatními. Jenže tento jeho partner se nepřichází narodit právě s ním, to se děje pouze jednomu páru ze 100.000. Naši partneři na nás čekají jako naši ochránci, nebo se učí na jiné planetě, nebo plní úkoly v jiné dimenzi. Partneři, se kterými jsme se sešli tady, s těmi máme řešit úlety z minulých životů, které jsme nezvládli. Proto se velmi často stává, že když jeden partner opustí druhého a svůj úkol nevyřeší, stane se, že druhý partner je po čase ještě problematičtější než první a my musíme řešit stejný problém, ovšem často v horším provedení.

Musíme přemýšlet o sobě, v čem děláme chybu a snažit se ji vyřešit a ne hledat chybu u druhých. Když přijde nemoc, musíme také hledat chybu u sebe, protože ta nám doslova říká, zastav se, děláš něco špatně.

Ještě se zmíním o lidech, kteří žijí s námi a jsou často velmi nešťastní. Jsou to Atlanťané, kdysi dávno to byla velice vyspělá kultura a my ostatní jsme byli pro ně něco jako cikáni pro nás nyní. Atlanťané nás potřebovali pouze na kopání zlata, které si odváželi do svého domova na Plejádách, a protože jsme byli nespokojeni, neustále rebelovali, provedli na nás genetickou úpravu, která spočívala v tom, že z našich původních 12 šroubovic DNA nám nechali funkční pouze 2, rozmnožovací a sebezáchovy.

Všechno se ale vrací a zákon příčiny a důsledku pracuje naprosto přesně, vrátila se tato zkušenost ke svým původcům zpět. Tyto bytosti musí v myšlenkách poprosit všechny lidi o odpuštění a pak musí odpustit sami sobě, že tehdy nezvládli svoje předurčení. Velmi tak pomohou odčinit svou karmu a pomohou i svému místu, Plejádám.

* * *

Dále se ještě zmíním o bytostech, které v současné době začínají navštěvovat naši Zemi. Jsou od nás k nerozeznání, pouze jediné, co nemají, je láska. Jejich IQ je mnohem vyšší, dovedou úžasné věci, ale svoji planetu si naprosto zničili, je to suchá šedá planeta bez života, a tak se nyní pokouší obsadit naši planetu. Poznáte je pouze tak, že když jim pošlete lásku, celí zrudnou.

Poslední pravda, o které se zmíním, je trochu náročná, protože ji lidé nebudou chtít přijmout nebo lépe řečeno si vzpomenout, proto začnu trochu oklikou.

Víte, kolik miliard mikroorganizmů máte ve vašem těle a co se stane, když se přemnoží, nebo, když je jich nedostatek? Když se přemnoží, způsobují toxicitu (otravu). Jejich nedostatek způsobuje ztrátu imunity, obojí je pro nás špatné. My jsme stejnými mikroorganizmy naší planety Země. Země je stejně živá bytost jako my, pouze pro nás nepředstavitelně velká, stejně jako my pro naše mikroorganizmy. Zajímá nás, jak žijí naše nejmenší částečky těla, kolik mají práce s čištěním krve, vytvářením inzulínu, regenerací buněk, hlídáním našich čtyř vstupních bran do našeho těla, aby nebyly napadeny viry a dalšími bakteriemi. Představte si, že každá bakterie, která dopadne na naše tělo, by nás infikovala, asi bychom byli neustále nemocní. Naší nejmenší přátelé nás chrání a my to bereme za úplnou samozřejmost.

Jak my chráníme naši Zem, která nás stejně tak živí, šatí a poskytuje všechno, co potřebujeme? Stejně jako my máme svého partnera, má ho i Země. Je to Mars, který je v současné době nejblíže naší planetě a stejně tak, jak se milují lidé - platí to pro všechny živé tvory - se milují i planety. Mars se ovšem nemůže přiblížit tak blízko k Zemi jako lidé mezi sebou, proto má prostředníka, což je Měsíc.

Měsíc v úplňku zvedá zeminu asi o 30 cm a vodu až o 16 metrů, pěkně ji kolébá a zároveň eliminuje přitažlivost naší Země, což má za následek větší vzrůst všeho na Zemi: rostlin, zvířat i lidé, a také uvolňuje znalosti a všechny dávné vědomosti. Až se Měsíc přiblíží do takové blízkosti, že převládne přitažlivost zemská, pak velice rychle proletí atmosférou, dotkne se Země a zmizí v oceánu. Bude to již za období života této planety počtvrté.

Předchozí Měsíc byl větší a kroužil kolem Země delší dobu, proto mohla zvířata dorůst obrovských rozměrů stejně jako rostliny a lidé, ti žili na této planetě vždy. Snad ve všech zemích se zachovaly vzpomínky na obry. Příkladem jsou hroby obrů na Sardinii, kde dosahují rozměrů 20 x 3 x 5 metrů. Po pádu Měsíce přijdou obrovské vlny, které zalijí velké oblasti kolem moří a oceánů. V současné době Země všechny, kterých se to týká, upozorňuje svými požáry a záplavami, že zde nebude možné žít. Lidé, kteří poslouchají naši Zemi, rozumí jejímu varování, ale většina jich odmítá pochopit.

Neodsuzujte Zemi, protože vy, když se milujete, stejně tak vám nezáleží na tom, kolik mikroorganizmů ve vašem těle zahyne, i když jsou pro vás nepostradatelné a hlídají imunitu vašeho těla.

Na závěr bych chtěla jenom dodat, kdo nevěří, je zbytečná ztráta času ho o něčem přesvědčovat, prostě ho nechte být. Důkazy jsou zbytečné, takový člověk neuvěří, i když bude mít kolem sebe 100 důkazů. Ti, co chtějí uvěřit, najdou důkazy brzy sami.

Přeji vám moudrost a lásku.

Jana Š.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 2/2006