Co nám přinese ROK PSA?

VELKOU KNIHU ČÍNSKÝCH HOROSKOPŮ autorky Theodory Lau považují odborníci za "bibli" čínské astrologie. Podle této východní astrologie dne 29. ledna 2006 vstupujeme do roku Psa (bude trvat až do 17. února 2007). Co nám, dle této knihy (vydalo ji pražské nakladatelství Pragma, www.pragma.cz) tento rok přinese?

Rok Psa je paradoxní v tom, že přináší současně štěstí a rozpory. Příznivé znamení a ochrana Psa vnáší harmonii do rodinného života, pocit patriotismu vůči vlastní zemi a neochvějnou věrnost čemukoli, co chceme podporovat.

Na druhé straně povede síla vůle a chladný, upjatý smysl pro spravedlnost k těžkým konfrontacím, při nichž menšina ovládne většinu a chopí se moci. Je to rok, v němž se rozhodne o kontroverzních záležitostech, rok, v němž budou uskutečněny pronikavé, nekonvenční, ale účinné změny. Vliv Psa zdůrazní potřebu rovnosti a svobody.

Z pohledu politického byly dosavadní roky Psa obecně nakloněny spíše doleva. V některých zemích se proto socialistům a liberálně smýšlejícím politikům snadněji podaří získat pro své názory podporu. Během roku by v mnoha zemích mohlo dojít ke k podstatným změnám ústavy. Tak například v roce Psa se Portugalsko a Itálie staly republikami, Egypt získal nezávislost, v platnost vstoupila nová jihoafrická ústava a poté byl Nelson Mandela zvolen prezidentem. V mnohých zemích v roce Psa dochází k podstatným změnám ve vedení a lze předpokládat, že ty osobnosti, které v tomto roce získají moc, sehrají důležitou a historickou úlohu ve světových záležitostech.

V tomto roce budou naše názory idealističtější, materialismus zastřeme charitativními činy, přispějeme na dobročinné účely a podpoříme projekty, které si to zaslouží. Nepodřídíme se jen všudypřítomné moci peněz, ale budeme i citlivější a vnímavější vůči svému okolí. Je to přímo ideální rok pro přezkoumání našeho vztahu k hodnotám, zdokonalení mravní čistoty a k podniknutí křižáckých tažení proti tyranii a útlaku. Přes veškeré bezútěšné a skličující výhledy roku Psa přináší toto znamení stabilitu, protože lidé se obvykle neodváží napadat a ohrožovat jeho autoritu.

Není třeba dodávat, že rezolutnost, prudkost a vášnivé úsilí Psa povede k divokým střetům, k zásadním změnám a obratům a k rebeliím všeho druhu; Pes však má schopnost všechno nakonec urovnat. Jeho nesobeckost způsobí, že budeme velkomyslnější a šlechetnější než obvykle.

V tomto roce bychom si všichni přáli, abychom si mohli více odpočinout a trochu se uvolnit, ale nemůžeme, protože cynický Pes neustále vnáší do našeho myšlení obavy a starosti. Jeho slídivé a pozorné oko je hlavní silou, která zajišťuje udržení klidu a pořádku. Kromě tohoto nepříjemného, tíživého pocitu stísněnosti a znepokojující nejistoty by však neměl být žádný důvod k poplachu. Podnikání a obchodním záležitostem se můžeme věnovat jako kdykoli jindy, protože Pes je perfektní ochránce a strážce.

Dalším rysem roku Psa je umírnění materialistického způsobu života. Měly by se více upevnit rodinná pouta, touha po trávení času se svými blízkými a potřeba vylepšování svého domova. Podle Číňanů rok Psa vnáší do rodinného života harmonii a klid. Je to také rok příznivý pro uzavření manželství.

Rok Psa propůjčuje našim záměrům a cílům čestnost, poctivost a dobré úmysly. Nic se nás nemusí dotknout a nic se nám nemusí stát, pokud se budeme držet správné cesty.

Jak se bude dařit jednotlivým znamením v roce Psa:

Znamení Psa (narozen v letech 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994): V tomto roce je Pes chráněn před nepřízní osudu. Starostí a zdravotních potíží ho v tomto roce čeká málo; Pes má možnost zvyšovat si vzdělání, trávit čas studiem nebo meditacemi a opět získat své postavení a důvěru. Může dosáhnout určitých úspěchů ve své kariéře, ale nečeká ho žádný velký zisk ani návrat investic.

Znamení Vepře (narozen v letech 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995). Pro všechny touhy, přání a cíle Vepře to bude období frustrace a rozladění. Pokud očekává příliš mnoho bude zklamán. Potíže přicházejí z mnoha směrů a jsou důsledkem minulých opomenutí, špatných kalkulací nebo chyb při posuzování situací. V tomto roce musí Vepř velice pečlivě zvažovat, kam vkládá svou důvěru, a kritiku brát konstruktivně.

Znamení Myši - též Krysy (narozen v letech 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996): Pro člověka narozeného ve znamení Myši to bude méně příjemný rok. Neštěstí a nepříjemnosti přicházejí zpravidla v trojicích. Špatné zprávy jej mohou zastihnout na cestách, a tak nebude mít možnost nijak ovlivnit průběh událostí, které jsou mu proti mysli. Z mnoha nevyřešených problémů a starostí má neustále těžkou hlavu. Měl by být trpělivý a rozvážný.

Znamení Buvola (narozen v letech 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997): I když se problémy v tomto roce zdají velké, časem se ukáže, že nejsou tak vážné, jak vypadají. Proto bude tento rok Buvol prožívat celkem dobře. Obávané komplikace se nedostaví, překážky a odpor postupně ustoupí. Může dojít k dočasnému odloučení od milované osoby nebo rodiny. Buvola čekají v tomto roce cesty a povinnost zúčastňovat se různých večírků, recepcí atd.

Znamení Tygra (narozen v letech 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998): Bude to rok, v němž je Tygr chráněn před vážným nebezpečím. Chce-li ovšem dosáhnout nějakého úspěchu, musí velice tvrdě pracovat. Bude se cítit unavený a osamělý, protože bude muset zapadnout do řady. Přesto však při něm bude stát štěstí a díky vlivným lidem, kteří ho podpoří, se mu podaří uskutečnit své plány.

Znamení Králíka (narozen v letech 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999): Měl by to být pro Králíka hladký a klidný rok. Dosáhne určitých zisků a podaří se mu odstranit minulé problémy. Bude mít čas na odpočinek a rekreaci a nemusí očekávat žádné vážné starosti v rodině. V zaměstnání může přijít kritika od nadřízených nebo nějaké potíže se spolupracovníky.

Znamení Draka (narozen v letech 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000): Rok Psa je pro Draka těžkým rokem. Naprosto neočekávané problémy se mu vynořují zčista jasna přesně podle rčení "kde se vzal, tu se vzal", plány se hatí nebo alespoň vycházejí úplně jinak. Drak se v této době musí velice ovládat a maximálně snažit vyhýbat konfrontacím se svými nepřáteli či s lidmi, kteří nesouhlasí s jeho názory. Napětí by mohl zmírnit změnou prostředí nebo tím, že by jednání nechal na spolehlivých společnících.

Znamení Hada (narozen v letech 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001): Hadovi tento rok přinese dobré příležitosti. Je to vynikající rok pro realizaci nových nápadů a projektů, i když Had může mít v tomto období menší zdravotní potíže. Měl by si také dávat pozor na zloděje všeho druhu. Jinak je to vhodné období pro cestování a zábavu.

Znamení Koně (narozen v letech 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002): Rok Psa je pro Koně dobrým rokem. Může úspěšně a s poctami složit nějaké zkoušky nebo získat práci, kterou hledal. Stane se předmětem zájmu významných lidí. V rodině lze předpokládat soudní pře a řízení, možný je i odchod milované osoby. Kůň se nemusí obávat žádných zdravotních ani finančních problémů.

Znamení Ovce též Kozy (narozen v letech 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003): Pro Ovce bude rok Psa těžkým a vyčerpávajícím rokem, v němž se bude muset potýkat s nepříjemnými změnami, dluhy a problémy v milostném životě i v rodině. Doba není příznivá k cestování, investování nebo k dlouhodobým finančním závazkům. V tomto období by si měl člověk narozený v tomto znamení zachovat optimistické, ale konzervativní názory.

Znamení Opice (narozen v letech 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004): Rok Psa je pro Opici těžký a obtížný, v němž se plány nedaří nebo vycházejí úplně jinak, protože lidé neplní své sliby. Pozor na ztráty v investicích. V tomto roce by Opice neměla nikomu půjčovat peníze. Je to doba, v níž zjistí, kdo jsou její skuteční přátelé. Zklamání a rozčarování jí pomůže si uvědomit, kde a v čem udělala chybu.

Znamení Kohouta (narozen v letech 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005): Tento rok je pro Kohouta dobrým rokem, v němž se mu vrátí ztracená moc nebo postavení. Čeká jej cestování a hodně zábavy. Jeho zisky budou průměrné, zato ztráty minimální. Své plány realizuje v tomto roce snadno, nad jeho osobním životem však visí mrak tajemného smutku.

Theodora Lau

Poznámka: Datum přechodu z jednoho znamení na druhé je pohyblivé v rozmezí přibližně od poloviny ledna do poloviny února. Je nutné sledovat přesné tabulky. Zároveň doporučujeme knihu Neila Somerville: "Čínský horoskop na rok 2006" - podrobněji v rubrice Knihy jen pro vás.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 2/2006