Diamantová voda - pyramidy a sfinga

Z léčivé Diamantové vody vyzařuje božská energie, obrovská síla a láska! Čím déle se touto blahodárnou tekutinou zabývám a užívám ji, tím více to pociťuji.

V krystalech, které se mi tvoří z této vody stále dál v podobě fascinujících obrazů, jsou zaznamenány údaje, znaky a informace z nevyčerpatelné studnice hlubin univerza. Podařilo se mi zřejmě vytvořit jakýsi komunikační kanál s univerzálním vědomím, jehož prostřednictvím lze získávat informace. Domnívám se, že nás Diamantová voda ještě v mnohém hodně překvapí. Kromě toho, že se má podílet na léčbě a regeneraci naší planety, vidím v ní i úžasný a nekonečný zdroj rozličných možností ku prospěchu celého lidstva.

V minulém článku o Diamantové vodě v MEDIU č. 8/2005 jsme se zabývali mapou hvězd, která se mi v krystalech vytvořila v únoru 2005 v podobě pyramid, sfingy a dalších staveb starověkého Egypta.O čtyři měsíce později v červnu 2005 se mi objevil další a dokonce stejný obraz v krystalech z Diamantové vody - opět starověký Egypt s pyramidami! Zdá se tedy, že informace zašifrované v Egyptě, jsou pro naši planetu a lidstvo velmi významné. Obraz Egypta se opakuje. Postupně se ale začaly v krystalech objevovat i další obrazy - ploché destičky s nějakými miniaturními nápisy či kresbami, krystaly s jinými neznámými znaky nebo útvary různých podivuhodných tvarů….

Krystaly pyramid, sfingy, sochy panovníků i sloupy chrámů :

Všechny tyto znaky a obrazy památek pocházející ze starověkého Egypta se mi objevily v detailních záběrech fotografií krystalů z Diamantové vody. Kromě pyramid všech existujících druhů a Velké sfingy, jsou v mých krystalech zachyceny i například sloupy chrámů, socha faraóna sedícího v křesle a jiné výjevy. Miniaturní egyptské památky či předměty krystalizované z Diamantové vody jsou vytvořeny - jak jsem se již dříve zmínila - pohledem shora, z vesmíru. Na přesný popis a rozpoznání věcí by bylo ale potřebné použít mikroskop. Vzhledem k tomu, že se mi krystaly s pyramidami a dalšími monumenty vytvářejí opakovaně, chci nyní připomenout některé bližší údaje a poznatky, které o těchto nejpozoruhodnějších stavbách zeměkoule máme.

Pyramidy - skvosty minulých civilizací: Pyramidy jsou mystické, nádherné monumentální stavby, pravděpodobně odkaz dávných civilizací, disponujících neuvěřitelnými znalostmi z astronomie, astrologie a dalších vědních oborů. Kdo a za jakým účelem je postavil? Slovo PYRAMIDA pochází z řečtiny "pyramis", množné číslo "pyramides", což znamená "to, co stoupá přímo vzhůru".Tyto monumentální stavby se nachází po celé naší planetě. Jsou nejenom v Egyptě, kde jich je více než sto, ale najdeme je i v Číně, na Aljašce, na Floridě, v Evropě, v rozmezí Bermudského trojúhelníku a ztracené pevniny Atlantidy, také i jinde pod hladinou oceánů.

Stopy obřích pyramid najdeme i na Marsu, jak byly vyfotografovány americkými družicemi Mariner 9 a Viking 1. Družice zachytily čtyři pravidelné geometrické útvary ve tvaru pyramid - dva velké a dva malé. Útvary vypadají jako zbytky nebo zříceniny pyramid a podobají se těm egyptským. Na snímcích byl dokonce zachycen i zvláštní útvar, připomínající tvář Velké sfingy! A uprostřed celé vyfotografované plochy na Marsu je vidět velký černý kruh.

Menší marsovské pyramidy jsou velké asi jako pyramidy v egyptské Gíze a ty větší jsou obrovské kolosy, až čtyřnásobně větší.

Sfinga na Marsu, uváděná jako tvář z Marsu, je dlouhá 1,5 kilometru a vysoká 500 metrů. Tento snímek představuje plastickou tvář s inteligentní a pravidelnou vizáží. Také na Marsu je rozmístění a orientace pyramid podobná jako v Egyptě.

Záhadný runový kámen: V souvislostí s tajemnou tváří z Marsu byl v roce 1986 u úpatí Cheopsovy pyramidy v Egyptě vykopán runový kámen o váze 500 kilogramů. Bylo na něm několik vět, z nichž jedna pozemšťanům oznamuje: "Děti matky Země se najednou odeberou zpět ke svému Stvořiteli. Lidstvo ukončí svou pozemskou pouť několik dekád poté, kdy spatří v kosmu svou posmrtnou masku." Tímto může být myšlena plastická tvář z Marsu nesoucí známky inteligence.

Důvody stavby pyramid stále zahaleny tajemstvím: Existují tři základní hypotézy, proč byly pyramidy stavěny. Například Egypťané zastávají názor, že pyramidy jsou hrobky. Ovšem peruánští archeologové zase tvrdí, že se těchto jehlanovitých staveb používalo jako chrámů. Někteří další vědci se domnívají, že pyramidy mohly sloužit jako akumulátory energie či rezonátory. Frekvence vyzařované Zemí a kosmické záření se ve struktuře pyramid mísí a vytvářejí tepavou frekvenci, tzv.záznějový kmitočet.

Byly tedy pyramidy budovány právě kvůli uchování nebo vytváření speciální energie? V tomto případě zde musely být využívány obrovské znalosti tehdejších civilizací! Odkud ale tyto civilizace pocházely? Možná že právě zašifrované znaky a zprávy, které se mi začaly vytvářet v krystalech z Diamantové vody, nás přivedou na stopu pyramid - těchto největších záhad světa a jejich mystérií.

Stáří pyramid: Pyramidy - monumentální, gigantické, nezničitelné "hrobky faraónů" byly podle teorií egyptologů budovány Egypťany v období Staré říše ve 3. tisíciletí př.n.l. nejdříve nedaleko města Memfis (původní název Mennofer) - hlavního centra egyptské Staré říše na západním břehu řeky Nilu. Až do příchodu Římanů patřilo k nejvýznamnějším střediskům země.

Stará říše trvala 500 let, zhruba mezi lety 2700 - 2200 př.n.l. a vládly v ní čtyři královské dynastie, od třetí po šestou. V tomto období byla egyptská civilizace na vzestupu. Mezi životodárným Nilem a vyprahlou pouštní krajinou na západě byla symbolicky umístěna nekropole - město mrtvých. Staří Egypťané velmi toužili po nesmrtelnosti, zabývali se posmrtným životem a přípravami na věčnost. A právě v této oblasti se nachází mnoho pyramid, jako například v Gíze. Jiné jsou už ale zničeny, proměnily se v sutiny. Všechny pyramidy jsou dnes prázdné, většinou vyloupené hledači pokladů. Z té doby se ale nedochovaly téměř žádné dokumenty.

Tři největší egyptské pyramidy, nacházející se v blízkosti dnešní Káhiry, v Gíze, jsou pojmenovány po faraónech, kteří - dle tvrzení egyptologů - byli staviteli těchto pyramid: Cheopsova, Chefrénova a Menkauerova.

V poslední době se ale i mezi vědci šíří názory, že tyto tři největší pyramidy v Gíze jsou mnohem starší než tvrdí oficiální egyptologie. Panovníci, jejichž jména pyramidy v Gíze nesou, zřejmě nechali tyto gigantické stavby pouze rekonstruovat. Dokládají to i rozbory vzorků materiálu z Cheopsovy pyramidy. Například vzorky dřevěného uhlí, nalezeného v roce 1986 mezi vápencovým obložením této pyramidy, jsou až o 800 let starší než doba, v níž faraón Cheops žil.

Ve zdech Cheopsovy pyramidy byl kolem roku 1850 objeven také kus kovu a až v roce 1989 podroben chemické analýze. Ta potvrdila, že jde o ručně opracované železo, které muselo být taveno při teplotách až 1100 stupňů Celsia. V období Staré říše ve starověkém Egyptě, tedy v době, do které oficiální egyptologie datuje vznik pyramid v Gíze, nebyla ale tavba železa známa!

Na jih od Gízy se rozkládá centrální plošina Sakkáry, kde bylo nalezeno nejvíce památek. Jsou zde hroby členů královských rodin a vysokých hodnostářů. V Sakkáře stojí i stupňovitá Džoserova pyramida (faraón Džoser je z 3. dynastie a vládl kolem roku 2630 - 2611 př.n.l. Za prvního stavitele pyramid je považován Imhotep. Byl to stavitel a dvorní architekt panovníka Džosera, byl vzdělaným učencem a vynikal též v lékařství a v astronomii.

Znovu se dostáváme k tomu, že věk pyramid musí být mnohem větší. Důkaz o tom přinesl také hieroglyfický nápis faraóna Meneje, jež založil 1. dynastii, sjednotil Horní a Dolní Egypt a žil ještě 500 - 600 let před Cheopsem. V nápisu je vytesán i hieroglyf označující i pyramidy, což znamená, že za života faraóna Meneje pyramidy už existovaly! Tento hieroglyfický nápis je vystaven v Káhirském muzeu.

Stáří sfingy: Název sfinga pochází z řečtiny - sfinx je bájná okřídlená postava, napůl lidská a napůl zvířecí. Sfinga - tato monumentální socha v Gíze, s tělem lva a lidskou hlavou, byla vytvořena z pískovce, vysoká 20 metrů, délka 57 metrů. Její lví tlapy prý odráží nepřítele Egypta. Sfingou symbolizovaný lev měl funkci strážce, měl střežit tři největší gízské pyramidy. Hovoří se, že existuje propojení sfingy s těmito pyramidami.

Čí tvář vlastně sfinga zpodobňuje, je záhadou. Někteří egyptologové se dokonce domnívají, že tvář sochy by mohla patřit faraónu Chefrénovi, jelikož se mu podobá. Archeologové se přiklánějí k názoru, že Velká sfinga byla vybudována stejně jako pyramidy - ve Staré říši, tedy před více než 4,5 tisíci lety, kolem roku 2500 př.n.l. za vlády 4. královské dynastie faraónů. Podle některých odborníků i podrobných průzkumů sfingy je však socha mnohem starší. Experti zjistili, že sochu poškodily mohutné záplavy, které tu kdysi musely působit a stopy po vodní erozi se nachází až u horní části sochy. Voda musela v těchto místech dosahovat do výše mnoha metrů. Její stáří by tak bylo větší, než uvádí oficiální vědecké teorie. Velká voda v těchto místech Sahary byla naposledy před více než 10 tisíci lety, tj. na konci poslední doby ledové.

Prorok Edgar Cayce o tajemství sfingy: Odborníci si tedy kladou otázku, zda tři pyramidy v Gíze a sfinga skutečně nepochází ještě z období před potopou, jak o tom hovořil slavný americký prorok a jasnovidec Edgar Cayce. Ten se ve stavu transu zmiňoval, že lidstvo jednou pozná všechna tajemství, která se v pyramidách ukrývají. Mezi tlapami sfingy se má nacházet vstup do podzemí a lidstvo ho objeví, až nastane pravý čas. Lidé však musí nejdříve "dozrát", aby tajemství, která jim budou odhalena, nezneužili.

Důkazy o opravách sochy v minulosti: Během posledních oprav a rekonstrukce sfingy, která trvala deset let, byly nalezeny důkazy o tom, že socha byla i v dávné minulosti mnohokrát opravována, našly se zároveň stopy po dlouhotrvajících lijácích a velkém stáří sfingy. Při posledních opravách byla chybějící místa v trupu a tlapách Velké sfingy vyplněna několika tisíci kameny.

Tajemná skulptura vyhrabána z písku pouště?: Existuje ale ještě jiný důkaz, že sfinga je starší než se běžně uvádí. V královském paláci v Ninive byly nalezeny destičky s nápisy, kde je popsáno, že již král Horního a Dolního Egypta Thutmóse IV. měl před svým zvolením na trůn pozoruhodný sen, že z písku pouště vyhrabe obrovskou skulpturu, což se skutečně stalo. A to údajně v době, kdy nebyla ještě postavena žádná pyramida. Až sochu odkryl, zjistil, že má tento podivný tvor napůl člověk a napůl zvíře, vytesaný ze skály, ulomený nos. A tak je tomu dodnes. Dokonce egyptští kněží vyprávěli dějepisci Hérodotovi, který žil v 5. století př.n.l., že psané dějiny Země nejsou staré jen něco přes 5 tisíc let, jak se všeobecně uvádí, ale 11 tisíc let před dobou, kdy Hérodot žil. V těch časech prý byli bohové přítomni na Zemi.

Kdo tedy tuto ohromnou sochu vytesal a za jakým účelem ? Byli to bohové či návštěvníci z hvězd? Střeží snad Velká sfinga už po tisíciletí své tajemství o dějinách a původu lidstva?

Nové zkušenosti s užíváním Diamantové vody:


Pokud budete mít o Diamantovou vodu zájem a bydlíte v blízkosti Brna, můžete si ji vyzvednout zdarma přímo na mém tel. čísle 544 228 661 (A. Horká). Další odběrná místa jsou na uvedeném internetu.

Alena Horká, Kamil Pokorný
AGARTHA, Badatelská společnost Brno
http://diamantovavoda.agartha.cz

Zdroj: časopis MEDIUM č. 9/2005