Maitréja "otevírá" uzdravující prameny!

Navazujeme na článek "Transmise = meditace pro Nový věk" (MEDIUM č. 5) a zvláště na článek z minulého čísla "Učení odvěké moudrosti". Hovoří se v nich o návratu Krista - Maitréji, jenž plní funkci Světového učitele pro nový věk Vodnáře. Německý autor Heinz Kuhberg už v roce 2001°vydal knížku "DIE Zeichen mehren sich. Die logische Verbindung ungewonlicher Phanomene" (její překlad a vydání u nás se zvažuje), v níž se zaměřuje na zázračné projevy světelných křížů na oknech, objevy nových pramenů s uzdravující vodou a zjevování se muže v bílém, či jiném, oděvu. To vše počínaje 90 léty minulého století.

Jak uvádí britský umělec a vizionář Benjamin Creme, už v červenci 1977 Maitréja opouští své působiště v Himálaji a odlétá do Londýna, kde žije v asijské komunitě jako běžný člověk. Přesto působí jako učitel a intenzivně pracuje na tom, aby proměnil a zkvalitnil atmosféru v mezinárodních vztazích. Od konce osmdesátých let se začíná "zázračně" zjevovat, a to jak osobně, tak i ve snech, čelným představitelům různých zemí, ale také mnoha obyčejným občanům a velkým skupinám po celém světě. Tam, kde se účastní větších shromáždění, většinou církevních, dochází s podivuhodným jevům. Jednak se v těchto místech objevují světelné kříže, zpravidla na sklech oken, která není možné smýt, jednak jeho přítomnost bývá jakoby utvrzována vytrysknutím nového vodního zdroje v blízkosti. Takový pramen má silné léčivé účinky, do jisté míry odlišné, tzn. výraznější, než je tomu na známých poutních místech.

Léčivý pramen v Nordenau

Městečko Nordenau leží v překrásném lesnatém prostředí pohoří Hochsauerland, přístupné z dálnice na Kassel s odbočením v Marburgu. Více informací je možné získat na internetové adrese www.nordenau.de. Bezprostředně pod hotelem Tommes je břidličná štola, v níž se nachází pramen léčivé vody. Ten zde poprvé vytryskl v roce 1992. Majitel hotelu i pozemku se štolou je Theo Tommes, který upravil halu svého hotelu i prostranství kolem jako "čekárnu", neboť návštěvníků je každý den tolik, že musí čekat v řadě, až se dostanou do štoly. V samotné štole existuje zvláštní prostředí, podporující regeneraci a léčbu organismu. Síly zde vytékající vody a pozitivní energetické pole ve štole velice pozitivně působí na uzdravování z rozličných nemocí. Jde především o chronické bolestivé stavy, revmatická onemocnění, kožní choroby, stavy celkové vyčerpanosti, nebo poruchy krevního oběhu. Jak popisuje toto místo a uzdravovací schopnosti zdejší vody Heinz Kuhberg, velice příznivé výsledky při pití vody se dostavují u rakovin různého druhu.

Analýzu vody prováděli také japonští vědci, kteří zjistili její specifickou molekulární skladbu. Ta je schopna vylučovat volné elektrony, které se v lidském organismu spojí s tzv. volnými radikály a tím je neutralizují. Jde tedy o výrazné antioxidační vlastnosti, chránící buňky, což je dobrou prevencí před onemocněním, resp. účinnou pomocí při léčbě nemocí.

Je zajímavé, že přes četná uzdravení (na internetu se uvádí u více jak 500 návštěvníků, což nebude číslo konečné) majitel Theo Thommes se velice brání popularizaci tohoto místa jako místa zjevení a uzdravování. Návštěvníkům i nemocným vychází vstříc, dokonce je voda ze zdejšího pramene rozesílána i poštou (pokud si zájemce pošle kanystr a uhradí s tím spojené náklady), ovšem rozhodně nechce, aby se z tohoto místa staly "další Lurdy".

Autor výše uvedené knihy, Heinz Kuhberg, je v kontaktu s paní Memo Neupert, ženou, která svůj život zasvětila ubohým a trpícím lidem, především v Africe. V posledních letech se tato žena také intenzívně zajímá o stále častější zjevování se Maitréji Krista, o výskyty světelných křížů i o nově se tvořící léčivé prameny, právě na stejných místech. Memo Neupert také vícekrát navštívila Nordenau a jednou, kdy majitel nebyl přítomen, hovořila s matkou jeho ženy. Jakmile Memo (která je též dopisovatelkou v mnoha zemích vydávaného časopisu SHARE) ukázala fotografii světelného kříže z Filipín, starší paní (patrně nechtěně ale spontánně) vykřikla, že "právě tak to vypadalo v naší štole". Další přítomný zaměstnanec řekl, že se o tom nesmí hovořit, přitom, ale prozradil, že on sám již ve štole udělal snímek "něčeho zvláštního". Více však k tomu neřekl a později, kdy paní Memo chtěla tyto informace použít pro časopis Share, bylo všechno dementováno.

Paní Memo Neupert měla ještě další mimořádný zážitek v souvislostí s léčivým pramenem v Nordenau. Zážitek popisuje v prosincovém čísle roku 2000 časopisu Share. V srpnu 2000 společně se svoji přítelkyní jela autem z Korbachu do Nordenau. Přestože nemá ve zvyku brát stopaře, něco ji vnuklo, aby zastavila neobvykle oblečenému muži a ho vzala do vozu. Ten řekl, že je tesař a hledá si v jistém městě ve stolárně práci. Jakmile se dověděl, že ženy jedou do Nordenau k léčivému prameni, chtěl se tam také zastavit. V autě seděl na zadním sedadle a když se Memo za volantem podívala na nezvyklého pasažéra, v tu chvíli spatřila ve zpětném zrcátku tvář velice připomínající Ježíše, tak, jak bývá obvykle uváděna.

Také na místě samém v Nordenau, v hale hotelu Tommes, se podivný stopař choval poněkud zvláštně, ale to už jak Memo, tak její přítelkyně, došly k přesvědčení, že jsou v kontaktu s reálným "zjevením" Ježíše Krista. Paní Memo byla z toho tak šokovaná, že nedokázala využít situace, aby tomuto muži dala jakoukoliv otázku. Jakmile jejich skupinka postoupila do štoly, kde všichni chvíli poseděli a vypili skleničku vody z pramene, neobvyklý muž byl jako poslední také s nimi. Nakonec při vycházení ze štoly ho obě ženy ztratily z očí.

Další místa nových pramenů

Místem s novým mimořádně léčivým pramenem je také vesnice Tlacote, nacházející se v centrálním části Mexika. V roce 1988 tam na svém hospodářství jistý jeho majitel objevil pramen, v jehož nádrží se vykoupal poraněný pes a jeho zranění se mu poté velice rychle zhojila. Majitel jménem Jesus Chahín Simon pramen upravil, vybudoval nádrž ke koupání a od roku 1991 zde začali přicházet první hosté. Od té doby již vesnici navštívily milióny lidí z celého světa. V Tlacote jsou shromažďovány dokumenty potvrzující už 3 milióny uzdravení (údaj z roku 2001) z rozličných nemocí včetně AIDS, rakoviny, cukrovky a dalších. Vodu z Tlacote také jistá farmaceutická firma upravuje a využívá jako účinné homeopatikum.

Podobným místem je Nadana Village v severní Indii. I zde se náhle objevil pramen, jehož voda má neobvyklé léčivé vlastnosti. Dále v africké Keni v devadesátých letech minulého století se poblíž Kakamegi (západní část Keni) objevil pramen s uzdravující vodou.

Všechna tato místa, ale i další (např. v Austrálii), která popisuje Heinz Kuhberg ve své knize, doprovázejí jisté společné události. Před vytrysknutím nového léčivého pramene se v okolí zjevuje člověk v bílém, či jiném oděvu se zvláštní aureolou, označovaný buď jako Maitréja - Kristus, nebo Ježíš - Kristus. Stejně tak výskyt světelných křížů na oknech kostelů nebo soukromých domů je průvodním jevem nových léčivých pramenů.

Připravila M. Bajgerová
Děkujeme Ekoland klubu Třinec za poskytnuté materiály.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 8/2005