Teslovy energetizující destičky

Zářivá energie

Zářivá energie (nazývána též tachyonová nebo energie nultého bodu) naplňuje vesmírný prostor a na lidský organismus má velmi blahodárný vliv. Obsahuje totiž prainformace, které každá živá bytost potřebuje ke své existenci. Mimoto má také "čistící" účinek na škodlivý elektrosmog.

Tato energie je jedním z projevů subtilní energie, která patří do subatomárního světa. Již v roce 1952 fyzik David Bohm vyslovil předpoklad, že takový svět existuje, přičemž jeho vlastnosti se diametrálně liší od světa fyzikálních částic.

V zásadě platí, že zářivá energie reprezentuje kontinuitu nefyzikálního bytí, která se dokáže projevovat fyzikálním způsobem.

Hypotetickou vlastností zářivé energie, je její vše pronikající účinek. Je přítomna všude a pouze na nás záleží, jak ji využijeme. Jednou z možností využití je zhotovení materiálu, který dokáže zářivou energii "dostat" do našeho světa formou harmonizačního energetického pole. Účinek spočívá v uvádění energetického systému organismu do přirozené harmonie. V perspektivě dalších let je tato energie oním hledaným perpetuum mobile, které by mohlo změnit tvář světa k lepšímu. Zářivá energie nemá podobu běžného "záření", jak je tomu u energie elektromagnetické, spíše se projevuje jako "pole". Zářivá energie zatím není měřitelná fyzikálními přístroji, zato jsou měřitelné její účinky a vlivy.

Zářivá energie dokáže harmonizovat energetický systém člověka, přičemž

Rovněž fyzikální výzkum potvrzuje, že jsme součástí oceánu energie, která je všude kolem. Jediným problémem je, že ačkoliv jsme jeho součástí, naše oddělenost od Jednoty bytí způsobuje, že jej nejsme schopni využít v plném rozsahu jeho působení. Patřičná "anténa" pro zachytávání zářivé energie slouží proto jako pomocný nástroj harmonizace a ladění, pomocí kterého dokážeme využít blahodárných účinků pole. Je jakoby rezonátorem, který přenáší tuto energii do využitelného rozsahu lidského vnímání a reakcí.

Takovou anténu tvoří obvykle krystalická struktura podobná drahokamům, která je upravena vhodným způsobem tak, aby zachytávala zářivou energii a produkovala energetické pole.

Jednou upravená hmota "antény" bude tuto energii zachytávat neustále, dokud se nezničí. Tento proces nikdy neustane a přenášená energie neslábne, je pořád stejná.
Nikola Tesla

Jedním z těch, kdo "znovuobjevil" postup, jak zachytávat a využít tzv. zářivou energii, byl vynálezce chorvatského původu Nikola Tesla. V USA si nechal patentovat způsob, jakým lze hmotu upravit tak, aby byla schopna zachytávat energii nefyzikálních polí a převádět ji do našeho časoprostoru. Lidský energetický systém je podobného charakteru, jako je zmíněné pole, tudíž při působení této energie dochází k jeho ovlivňování.

Nikola Tesla byl prostý a upřímný člověk, který se zabýval vynálezy pro dobro všech lidí. To však nesedělo tehdejšímu průmyslovému světu, který viděl v Teslových mimořádných objevech v oblasti získávání bezplatné energie (nejen pro léčbu, ale i jako potřebnou elektřinu), ohrožení svých příjmů. Do dnešního dne se v téhle věci moc nezměnilo. Mezinárodní koncerny nedopustí průmyslové využití Teslových objevů, aby tím neohrozily svou existenci. Tesla se zabýval množstvím různých jiných forem energie, které jsou pro nás ještě dnes příliš abstraktní. Jeho pohled směřoval tisíce let do budoucnosti.

Mezi objevy velkého vynálezce patří i tzv. Teslovy destičky. Jde o hliníkovou destičku, která má paramagnetické vlastnosti, a při procesu anodizace (polarizace) získává energetické pole zvláštního druhu. Pomocí tohoto pole je skrze destičku zachytávána energie (zářivá energie) a tím ji lze zužitkovat. Kdybyste měli možnost prozkoumat strukturu destičky před zpracováním (před anodizaci), pak by jste viděli (za pomocí rentgenových snímků), že energie (zářivá, tachyonová nebo nultého bodu) skrze ní "prolítne", aniž by byla zadržována.

Povrch Teslovy destičky se vyznačuje krystalickou strukturou, která svým chemickým složením odpovídá struktuře rubínů a safírů, jež rovněž obsahují oxid hliníku. Víme, že rubíny jsou také zdrojem energie, proto byly už ve středověku nazývány "kameny života". Tesla to věděl také.

Kromě bezprostředního pozitivního působení na energetický potenciál lidského organizmu, lze za pomoci destiček zredukovat i nevhodné vibrace v potravinách, ve vodě i jiných tekutinách a to tím, že jídlo nebo skleničku s vodou k pití postavíme na chvíli na destičku. K tomuto účelu je vhodná destička fialové barvy.

Jak uvádí Linda Goodmanová v knize "Hvězdná znamení", Teslovy destičky jsou objevem věku Vodnáře. Všeobecně jsou nazývány podle barvy ochranného pláště "fialové", i když se nabízejí v sedmi odstínech barevného spektra. Už i menší destička dokáže udělat zázraky, ale je vhodné mít k dispozici i větší velikost.

Nejvýraznější všeobecné léčivé účinky má destička fialová. Ta je anodizována v barvě lila, v léčivém paprsku světelného spektra. Atomová struktura destiček se technologickou úpravou změní natolik, že destičky rezonují při vysokofrekvenčních vlnových délkách životní energie, která souvisí určitým komplikovaným způsobem se známou energií negativních iontů. Teslova destička (zejména fialová) vytváří energetické pole, jehož energie je schopna sytit všechno živé - rostliny, zvířata, lidi.

Pravidelnou aplikací je tedy možné posílit rozvíjení osobnosti a podpořit regeneraci buněk.

Na zadní straně obálky tohoto časopisu představujeme série Teslových energetizujících destiček, které vám nabízí občanské sdružení Ekoland klub Třinec. Výrobky jsou ze švýcarské firmy RHV, byly a jsou neustále ověřovány stovkami spokojených zákazníků. Je důležité nepřipisovat Teslovým destičkám žádné magické účinky, neboť jde o vědecky podložený proces. Energie a její formy nejsou magické záležitosti, ale věci prakticky prokazatelné. Zvýšení energetické hladiny může přispět také k duchovnímu růstu člověka.

Z podkladů Ekoland klubu připravila M.B.

Více informací a objednávky na adrese:
Ekoland klub, o.s.
Nebory 68, 739 61 Třinec,
tel.: 777 899 278-9
e-mail: ekoland.klub@seznam.cz
http://sweb.cz/ekoland.klub

Zdroj: časopis MEDIUM č. 7/2005