Víra v Boha a homeopatie

HOMEOPATIE JE V OBLASTI LÉČBY DOSTI ÚČINNOU METODOU, A HLAVNĚ METODOU LEVNOU. HOMEOPATIE NELÉČÍ VŠE, ALE LÉČÍ TOHO DOST.

Homeopatie je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) po tradiční čínské medicíně druhou nejrozšířenější metodou léčby na světě. Je výrazně levná, účinná, posiluje celý organismus a harmonizuje lidské tělo jako celek. Je naprosto netoxická, ekologická, nealergizuje lidský ani zvířecí organismus. Při její správné aplikaci nevymizí jenom příznaky nemoci, ale tato léčba příznivě ovlivní celý léčený organismus a působí především proti prvotní příčině určité nemoci. Homeopatií působíme na celý organismus, aby byl v oblasti zdraví doslova zharmonizován. Po homeopatických preparátech nedochází ke snížení pozornosti a soustředění, takže je mohou užívat i řidiči a podobně.

* * *

Většina lidí věřících v Boha zastává názor, že homeopatie je „satanská léčebná metoda", a tudíž by ji neměl provádět především ten lékař, který si říká „křesťan". Jsou to velmi moudré citáty z knihy knih neboli Bible svaté, které nabádají věřícího člověka, aby se nezaobíral okultismem, spiritismem a podobnými vědami. Mnozí věřící křesťané zahrnují do této kategorie věd i homeopatii. Já osobně si to vysvětluji tak, že toto bylo způsobeno především samotným zakladatelem klasické homeopatie, doktorem Hahnemannem. Byl to velmi schopný Žid, lékař-lidumil, který se rouhal Bohu především tím, že s ním i nahlas diskutoval, křičel v představě, že hovoří se samotným Bohem. Doktor Hahnemann byl člověk, který byl vystaven vlivu tehdejšího katolicismu, tedy křesťanství, ale jako ortodoxní Žid neuznával Ježíše Krista za svého mesiáše. Opakovaně ve snu doslova dostal návod na provádění homeopatické léčby. Věřící člověk dobře ví, že prorocké či opakované sny nebývají dávány člověku od satana, tedy od toho zlého. Ve svém pohnutém životě zažil doktor Hahnemann hodně utrpení, zoufalství, nepřejícnosti i závisti. Léčil především chudé lidi, a mnohokrát zdarma! Bohužel vyplodil patřičné teorie, které zavánějí okultismem. Ale podle mne se dá homeopatická, ekologická a velmi účelná léčba vysvětlit především soudobou vědeckou medicínou, biochemií a kvantovou fyzikou.

Dobře víme, že vše se dá vysvětlit tak, jak člověk právě chce. Někteří homeopaté, a to i u nás, vykládají záhadné účinky především homeopatické kvantové terapie různými svými smyšlenkami, zavádějí do vysvětlení i reinkarnaci, což je holý výmysl a nesmysl. Ano, takovéto myšlenky mohou dělat z homeopatie pavědu i v očích laiků, a tak ji odsunovat do oblasti šarlatánství.

Když přednáším o homeopatii, někdy si při vyslechnutí různých názorů lidí připadám, jako bych se ocitl ve středověku. Stále mi zdůrazňují svůj negativní postoj k homeopatické léčbě a často k tomu ani nemají důvod. Nikoli vzácně se dočteme v patřičných historických knihách, že když si určitý felčar žijící ve 12. století na našem území dovolil odříznout určité ženě zohyzďující bradavici nebo nádůrek v oblasti obličeje nebo nosu, byl za tento čin nařčen a prohlášen kacířem – a bylo mu dokázáno, že se rouhá samotnému Bohu tím, že takto zasahuje do Božího díla stvoření! Samozřejmě, že šel za toto kacířství na šibenici, nebo byl upálen. Je to správné? A nechovají se takto mnozí lidé, kteří si říkají „křesťané", i dnes?

Dnes je kladen důraz na tu skutečnost, že vědecké je právě to, co provádí univerzitní neboli moderní klasická medicína. Uveďme si příklad z lékařské praxe.

Ve své lékařské praxi jsem měl možnost sledovat asi čtyřicetiletou dámu, která měla kruté bolesti po operaci páteře, zejména v oblasti obou dolních končetin, a primář ortopedického oddělení jí předepsal lék nazvaný Fortral. Je to lék, který dosti silně působí proti pociťované bolesti, a to kdekoliv v těle. Ale tento lék má celou řadu vedlejších účinků, a to i takové, které začínají měnit psychiku pacienta: žena začala mít halucinace, tedy vidiny, že vidí myši, žáby, pavouky, kterých se hodně bála, měla pocit, že na ni tato havěť stále útočí. Lékař jí stále předepisoval stejný lék, až z toho žena málem zešílela. A tak se ptám: „Je toto optimální léčba?" Zajímavé je, že když jsem této ženě nasadil homeopatický lék nazvaný Traumeel, bolesti do několika hodin zcela vymizely, pacientka se cítila dobře, neměla žádné vidiny a nedala na tento lék ani v budoucnu dopustit.

A tak se ptám, co je pro člověka lepší, užívat léky, které ničí játra, ledviny i samotný mozek, anebo ekologické a účinné homeopatické léky, když jsou v dané situaci absolutně vhodnější?

Jiný případ. Přijde asi šedesátiletý pán do mé ordinace, v obličeji je viditelně obsypán červenou vyrážkou, po vysvlečení vidím vyrážku po celém těle. Podrobná anamnéza ukázala, že tento člověk užívá celkem sedmnáct druhů farmakologických preparátů, a to během jednoho dne. Užívá léky proti vysokému krevnímu tlaku, proti žlučníkovým potížím, léčí si hemeroidy a zánět žil na dolních končetinách, dále užívá léky na nemocné ledviny a játra a další léky proti jiným onemocněním. Kožní vyrážka prozradila, že některý z léků je buď alergen, anebo se některé léky vzájemně nesnesou, takže se vylučují ven z těla kůží, která pak reaguje vyrážkou. A teď si představte ten šok pro ošetřujícího obvodního lékaře, když jsem tomuto muži nasadil homeopatický lék nazvaný Sulfur a všechny ostatní léky jsem mu doporučil vysadit. Nejenom že do dvou dnů vyrážka začala mizet, ale vyrovnal se mu krevní tlak, přestaly ho trápit žlučníkové potíže, méně se rozčiloval, dokonce mu přestaly krvácet i hemeroidy, během dvou měsíců zhubl asi o 3 kg, cítil se lehčí a spokojenější. Alopatické léky již vůbec neužíval.

I přes tyto konkrétní případy naše zdravotní pojišťovny nechtějí homeopatickou léčbu proplácet, zatímco v jiných státech si vypočítali, že na úhradě homeopatické léčby lékařům vlastně nakonec vydělávají. Nemohu se ubránit dojmu, že v této problematice pravděpodobně hrají roli také farmaceutické firmy, které prý jsou dnes, zejména v oblasti onkologické léčby, bohatší než mnohé zbrojařské firmy na světě.

Farmakologický průmysl se snaží financovat i ty akce lékařů, které nakonec prohlašují, že metody farmakologické léčby jsou metody vědecké, zatímco jiné, včetně homeopatie, jsou nevědecké, a tudíž ve svém jádru špatné a neúčinné. Podle mne jde také zde o tzv. konkurenční boj. A mám často pocit, že kdo má ve světě peníze, ten má pravdu!

MUDr. Jan Miklánek v knize
HOMEOPATICKÉ SOS PRO KAŽDÉHO
Kniha vydána vl. nákl. autora, cena 220 Kč, objednávky u Zásilk. knihk. POZNÁNÍ, Tř. 17 listopadu 8a, 772 00 Olomouc, www.poznani-knihy.cz. Primář MUDr. Jan Miklánek je specialistou na alternativní a reflexní diagnostické a léčebné metody ve „Studiu zdraví" Praha, http://www.alter-med.cz/miklanek, e-mail: miklanek@volny.cz.
Úspěšná homeopatická léčba vyřeší vaše chronické nemoci. Prim. MUDr J. Miklánek – Praha - informace a objednání na telefonním čísle: 6O6 8O2 598 = během dne, 274 87O 118 = večer.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 2/2005