Sundejte Ježíše Krista z kříže!

* "Jaké katastrofy nastanou na Zemi v průběhu dalších 20 let? Jaké změny nastanou v důsledku výbuchu planety Nibiru?"

"Změny nastanou takové, jaké si budete přát. Pro lidi, kteří věří v to špatné, zajímají se o něj, se právě toto splní. Těm, kteří se zajímají a věří v dobro, se splní to dobré."

Člověk, jenž věří, že na dvacet let nastane konec světa, vkládá do svého podvědomí program, který ho přivede právě k takové životní situaci... Co se týče výbuchu planety Nibiru, ten nikdy nenastane. Planeta již změnila svou dráhu. Pochopte to, vy i já jsme si začali přát, aby se změnila její dráha, Anastasia si přála totéž a planeta Nibiru se již pohybuje jiným směrem. Brzy na ni budou kvést zahrady."

* "Je možné, aby na tuto otázku odpověděla Anastasia?"

"Anastasia by mi nedovolila, abych teď dal nesprávnou odpověď.

* "Když prosím Anastasii o pomoc při rozhodnutí, ví o mně? Jaký mi dá signál?"

"Když člověk žádá o pomoc dalšího člověka nebo doktora, blokuje tímto své schopnosti. Každý by si měl pomáhat sám."

* * *

Úvodem tohoto článku jsme otiskli nejzajímavější otázky a odpovědi Vladimíra Megre, které zazněly na květnové konferenci roku 2003. Jsou z další knihy tohoto autora, ze série ZVONÍCÍ CEDRY RUSKA, kniha sedmá, s názvem "ENERGIE ŽIVOTA" (překlad z ruštiny: Valentýna Lymarenko-Novodarská). Knihu obdržíte u vydavatelství: ZVONÍCÍ CEDRY, Přádova 2054/22, 182 00 Praha 8, e-mail: zvonicicedry@seznam.cz, internet: www.anastasia.cz Vladimír Megre v této knize vádí především odpovědi dědečka Anastasie (sibiřské poustevnice), odpovědi na otázky týkající se rodových osad, dávné historie Ruska i ostatních částí země, božského stravování, ale především o tom, jakou obrovskou tvořivou sílu představuje mysl člověka. Také následující text, odpovídající titulku článku, je ukázkou z této mimořádné knihy.

* * *

Hned na počátku říkám, že si nesmíme plést učení Ježíše Krista, či obětavou činnost stařešinů ruské církve s tou okultní řadou obřadů, s nimiž se dnes setkáváme. Jak sami chápete, Ježíš Kristus k nim žádný vztah nemá. A nejen to, sám dodnes visí na kříži díky úsilí okultistů a našemu nepochopení.

Dotazování, jaký nejjasnější obraz Ježíše Krista je v myšlenkách lidí, ukazuje obraz Ježíše Krista na kříži. Zobrazení krucifixu lze spatřit v každém pravoslavném nebo katolickém chrámě. Kdo a s jakým cílem vymyslel takový okultní trik? Chtěl sám Ježíš Kristus, aby právě toto zobrazení převažovalo nad všemi ostatními? Samozřejmě, že nechtěl. Ale my, právě my silou svých myšlenek pokračujeme v projektování krucifixu, všimněte si, ne zmrtvýchvstání, ale krucifixu. A líbáme ne vzkříšení, ale krucifix. A tak ho držíme na kříži.

Tento velice jednoduchý okultní trik využívá energii kolektivní lidské mysli při vytváření obrazu. A Ježíš Kristus bude dál viset na kříži do té doby, dokud to nepochopíme a nesundáme ho svými myšlenkami. Dokud nepřestaneme podléhat okultním úskokům.

Už od samého začátku se při vytváření náboženství žrecové (ti, kteří si dali za cíl vládnout světu) snažili do každého z nich uložit své okultní rituály a doktríny. Kterékoliv náboženství, dokonce i to nejčistější, jež vzývá k tomu dobrému a krásnému, se při zavádění žrecovských nuancí stávalo pro ně mohutnou zbraní. Pomocí tohoto mechanizmu žrecové bezvýhradně podmaňovali celé národy, štvali je proti sobě, až do úplného sebezničení. Tak to bylo a tak to je i dnes. V mnohých náboženstvích jsou i dnes okultní rituály a doktríny, jejichž smysl a míra působení na lidstvo jsou známy pouze žrecům.

Promítání ukřižování Ježíše Krista v myšlenkách lidí se koná díky okultním rituálům. Ale i samotní lidé, kteří si něco podobného promítají a přesněji jejich duše, budou ukřižovány do té doby, dokud budou promítat ukřižování.

Kolektivní myšlenka o ukřižování je natolik silná, že dokonce proniká do těla dnešních lidí. Krvácející rány Ježíše Krista se periodicky objevují na těle některých věřících, říká se tomu "tajemství stigmat".

Sibiřský stařec (dědeček Anastasie) řekl:

"To, že se lidé navzájem zabíjejí a to, čemu říkáte terorizmus, je důsledkem doktríny žreců, zavedené do množství velkých a malých náboženských konfesí. To oni vymysleli doktrínu o tom, že opravdový božský život člověka není na zemi, ale někde v jiných rovinách. To oni vymysleli obraz ráje mimo zem stvořenou Bohem. Díky této doktríně u mnoha náboženských fanatiků vzniká opovržení vůči pozemskému životu, při téměř neznatelném působení na jejich psychiku jsou připraveni zabíjet sebe i ostatních."

Vladimír Megre

Zdroj: časopis MEDIUM č. 12/2004