Brazilské médium přináší poselství celému světu

K nejznámějším žijícím mediálně nadaným osobám patří Brazilec Divaldo Pereira Franco. Od roku 1964 cestuje po světě a přednáší o nesmrtelnosti kuše a o kontaktech s duchovním světem. Přijímá zprávy z onoho světa, které daly vzniku 186 knížkám z mnoha oblastí, například psychologie, psychiatrie i historie.

Divaldo Pereira Franco se narodil v Brazílii, roce 1927 v katolické rodině jako třinácté dítě. Už ve čtyřech letech se před jeho očima zjevila žena, která se představila jako Marie a požádala ho, aby zavolal svoji matku. Ta, když přišla, nikoho neviděla, přestože malý klučina naléhal, že před nimi stojí cizí paní. Jakmile později o své vizi hovořil se starší sestrou matky a popisoval neviditelnou ženu, teta si uvědomila, že takto vypadala jejich matka, čili babička Divaldiho. Od této chvíle malý chlapec začal vidět zemřelé osoby. Vize zemřelých byly stejně realistické jako osoby živé, s čímž měl chlapec značné potíže. Nemohl vždy rozlišit, kdo je živá osoba a kdo pouze duch. Oba světy se mu zcela prolínaly. Proto také nemohl řídit auto, neboť nerozlišil, zda osoba před jeho vozem je nebo není živý člověk.

V 16 letech zažil velký šok z náhlé smrti jednoho z svých starších bratrů. Tenkrát půl roku ležel se zcela nehybnou spodní polovinou těla. Matka k němu přivedla léčitelku a ta poznala, že paralýzu způsobil duch zemřelého bratra, který po své smrti tělo sourozence považoval za své vlastní. Léčitelka dokázala silou své energie provést nápravu a nemocný byl okamžitě v pořádku. Tato léčitelka byla silné médium a byla schopna vidět zemřelé, což považovala za zcela běžné. To příznivě zapůsobilo na Divalda a on pochopil, že musí dále rozvíjet své mediální schopnosti. Především v knihách Allana Kardeca našel odpovědi na všechny své otázky a naučil se zcela ovládat své mimořádné schopnosti.

Od roku 1947 začal Divaldo Pereira Franco pořádat veřejné přednášky nejdříve v Brazílii a po dalších 16 letech i v zahraničí. V roce 1969 poprvé navštívil i Evropu a od té doby už se svými přednáškami pobýval v 56 zemích na pěti kontinentech. V průměru 200 dní každého roku věnuje cestování.

"Život po smrti fyzického těla trvá a láska léčí všechny problémy."

Toto je hlavní poselství duchů našemu světu. Je velice jednoduché. Stejně jako proroci všech náboženství i tyto duchovní bytosti usilují o to, abychom pochopili, že láska je tou nejúžasnější energií v celém vesmíru. A brazilský jasnovidec k tomu dodává, že dnes už i vědecké výzkumy potvrzují, jak jsou lidé, kteří milují, méně nemocní a při zdravotních potížích se uzdravují rychleji.

Schopnost slyšet a vnímat poselství, čili mediumita - jak Divaldo Pereira Franco uvádí - je stejné umění, jako například hra na klavír.

"Médiem se může stát každý,

pokud se bude ještě dále cvičit v tom, co je každému zcela přirozené." Allan Kardec nazýval mediumitu predispozicí duše, kterou je možné rozvíjet třemi způsoby: skrze cvičení, modlitbu nebo meditaci. Je nutné vzít v úvahu, že úspěch se zpravidla nedostavuje okamžitě a že počátky se tak mohou jevit jako těžké. Pokud se chceme naučit automatickému psaní, musíme se nejdříve zaměřit na dokonalé soustředění a pokoušet se o zápisy i ve stavu jen částečného uvolnění. Postupně se tak bude naše vědomí odsouvat, až ho pro tuto chvíli dokážeme vyloučit úplně.

Knihy brazilského jasnovidce vznikají na základě záznamů automatickým písmem. O tom, jak takový záznam vzniká, hovoří: "Každý den kolem čtvrté hodiny ranní sedám k psacímu stolku a uvolním se až do úplného transu. Během transu píšu slova, která mi diktují duchové. Jednou rukou si podpírám hlavu, druhou zapisuji celé stránky pověstí, historických pojednání, prací z oblasti psychologie a psychiatrie, nebo také pohádky pro děti. Je zajímavé, že mnoho takových knih jsem napsal v jazyku, kterému vůbec nerozumím. Duchové mi slíbili, že s nimi napíšu 200 knih, i když bych rád i více. Přestože mám nyní 78 let, cítím se stále jako mladý."

Všechny práce D. P. Franca mají jednu společnou vlastnost: vždy se snaží prokázat nesmrtelnost duše. Při automatickém psaní jsou mu někdy diktovány i zprávy určené jistým příbuzným nějakého zemřelého. Pro pozůstalé je taková informace doslova lékem na jejich a smutek. Jakmile pochopíme a přijmeme myšlenku, že duše je nesmrtelná, přestáváme za svým blízkým truchlit.

Často se lidé na brazilské médium obracejí s otázkou, zda je takový kontakt s duchy fyzicky nebo psychicky vyčerpávající. Na to Franco odpovídá: "Nejdříve je třeba pochopit, že osoba, která má spiritistické schopnosti, se může stát obětí nižších astrálních bytostí, jež touží ovládat její tělo. Pak může nastat fyzické i psychické vyčerpání. Na štěstí já takové kontakty s duchy nemám. Odpovídá tomu i můj životní styl: nekouřím, nepiji alkohol, nepoužívám narkotika, nepřeháním sex a kromě toho vím, že mám vždy při sobě ochrannou duši, která o mne pečuje. V minulém vtělení byla v Brazílii jeptiškou. Všude se mnou cestuje a stará se, aby mi moji posluchači dobře rozuměli. I další mí ochranní duchové již dvakrát zasáhli, aby při mých cestách zabránili automobilové nehodě." Na jasnovidnou osobu se lidé často obracejí s otázkou, jaká budoucnost čeká naši planetu, zvláště pak v roce 2012. Duchové prý na takový dotaz neradi odpovídají, nechtějí odhalovat naši budoucnost. Hovoří pouze, že ještě před rokem 2012 dojde k mnoha událostem, přinášejícím utrpení a neštěstí. Jakási očista má předcházet tomu, co nastane po uváděném letopočtu. Má nastat éra lásky a míru a všechny technologie vytvořené už ve 20. století, budou sloužit výhradně pro dobro všeho lidstva.

Ze zahr. tisku připravila T. Adámková

Zdroj: časopis MEDIUM č. 11/2005