Harry Edwards, zakladatel léčitelství v Anglii

Harry Edwards byl v šedesátých letech minulého století považován za největšího léčitele od dob Ježíše Krista. Později založil Federaci duchovních léčitelů Velké Británie, která je dodnes všeobecně uznávanou organizací.

Harry Edwards (1893 - 1976) se narodil v Londýně v prostředí, kde nebylo ani známky po esoterickém či duchovním směrování. Během první světové války sloužil v Indii a Iráku. Po návratu si v Londýně založil tiskárnu a jeho ambice směřovaly k politické kariéře. Jednou - v roce 1936 - se nechal přemluvit k návštěvě nedělní bohoslužby spiritualistické církve. Šel tam především proto, aby odhalil neserióznost a podvody mediálních osob, které tato setkávání vedly. Nakonec vše dopadlo úplně jinak.

Medium se při bohoslužbě neustále obracelo na Edwardse a sdělilo mu, že jednou bude slavným jako velice schopný léčitel, který dokáže uzdravit milióny lidí. Edwards to považoval za hlouposti, ovšem i při dalších návštěvách u spiritualistů se tyto informace opakovaly. Byl z toho zmatený, neboť ani dobře nevěděl co znamená slovo léčitel (healer) a v čem spočívá duchovní uzdravování. Po několika dnech však došlo k zajímavé události. Přišla za ním zákaznice jeho tiskárny a plačící mu sdělila, že její muž umírá na rakovinu plic, neboť lékaři už mu nemohou nijak pomoci. Harry v tu chvíli zcela spontánně řekl: "Je naděje. Netrapte se, za několik dní bude váš muž zdravý". Sám přitom vůbec nevěděl, proč právě tato slova vyřkl, ale večer, když o tom znovu přemýšlel, soustředil se na daného pacienta, představil si ho a poprosil Boha o jeho uzdravení. Náhle pocítil, jak mu do těla přichází obrovské teplo, které pak nasměroval k nemocnému muži. Po několika dnech byl nemocný, předtím v konečném stádiu rakoviny plic, z nemocnice propuštěn jako zcela zdravý. Lékaři nabyli přesvědčení, že si původní rentgenové snímky spletli. Tímto případem u Harryho Edwardse všechno začalo.

Dokumentace o 10 000 uzdravení

Během dalších let Harry Edwards experimentoval s duchovním uzdravování a pečlivě zaznamenával jednotlivé úspěchy. Bylo jich už na deset tisíc a převážně se jednalo o postižení pohybového ústrojí. Například při jednom veřejném shromáždění mu přivedli muže na invalidním vozíku, který měl páteř trvale zkřivenou hodně dopředu. Postačilo, aby mu Edwards přejel rukou po zádech a dotyčný se narovnal a mohl sám chodit jako zcela zdravý člověk.

Edwards léčil všechny nemocné, od členů královské rodiny až po ty nejchudobnější. Během svého života nashromáždil kolem 14 miliónů dopisů, jak s prosbou o pomoc, tak děkovných. Mezi nimi jsou i takové dopisy, kdy byl požádán, aby pomohl u automobilu, který nechtěl zapalovat, nebo aby pomohl pročistit korozí ucpané vodovodní potrubí. I v takových případech duchovní léčitel pomohl. Problém byl v té době s anglickým právním řádem, který do roku 1950 zakazoval uzdravování těm, kteří nebyli lékaři. Za porušení tohoto zákona mohl být vyřknut dokonce i trest smrti. Také anglikánská církev nechtěla mít nic společného s duchovním uzdravováním.

V této situaci začal Edwards psát knihy, v nichž podrobně popisoval případy uzdravení tak, aby vědecky vysvětlil a zdůvodnil tyto zázraky. Sám ovšem nikdy přesně nevěděl, jak je to možné, že u osob, které měly deformované kosti, se během několika minut všechno zregenorovalo do původní zdravé podoby.

Federace duchovních léčitelů

Až počátkem padesátých let se mu podařilo situaci duchovního uzdravování zlepšit. Založil Federaci duchovních léčitelů, která ve Velké Británii existuje dodnes. Má kolem 5 500 členů nejen z Velké Británie a je považována za nejprestižnější léčitelskou organizaci na světě. Díky této organizaci je ve Velké Británii možné praktikovat duchovní léčbu i v nemocnicích nebo při lékařských ordinacích. Od roku 1985 bylo lékařům právně umožněno posílat pacienty k léčitelům. Činnost léčitelů, kteří mají certifikát "Federace", je hrazena z veřejných prostředků určených pro zdraví občanů.

Harry Edwards k adeptům léčitelství vždy hovořil, že uzdravování je velice jednoduchá metoda spojená s Božskou energií, v níž je léčitel pouze kanálem příjmu této energie. Ovšem této jednoduché metody je možné dosáhnout až po mnoha letech učení, sebezdokonalování a praxe.

Připravila Hana Sapiková

Zdroj: časopis MEDIUM č. 10/2005