Dialog s civilizací igutskou

V minulém čísle časopisu MEDIUM jsme Vám doporučovali mimořádnou knihu Marcely Nedělníkové: Rozhovory s vesmírem anebo Boží dialog I. Autorka je médiem, kdy na základě jemnohmotné vibrace vědomí snímá telepaticky informace mnohých frekvencí vesmíru. (Knihu si můžete objednat na adrese: Nakladatelství MARCELA, Marcela Nedělníková, Stiborová 13, 779 00 Olomouc, tel.: 608 740 419, e-mail: marcela.nedelnikova@seznam.cz.)
V následující ukázce z této knihy prezentujeme část kapitoly XI - rozhovor autorky s představitelem vesmírné, tzv. igutské civilizace.

* * *

Několik lidí mi vyprávělo zážitky, které měly mnoho společných prvků. Spatřili zlatou světelnou kouli, která pulzovala a vyzařovala velmi intenzivně blahodárnou energii. Moje přítelkyně, mistryně REIKI, mi před dvěma lety vyprávěla svůj příběh, který se podobal těm předcházejícím. Přiblížím vám tento její prožitek tak, jak si jej z jejího vyprávění pamatuji.

Vnuk mé přítelkyně byl nemocen a právě od ní dostával energii REIKI. Předávala mu ji z jedné z vesmírných databank, posilovala ho přes své fyzické tělo tím, že se dotýkala těla chlapce. Současně s předáváním uzdravující energie přebírala na sebe energii nemoci a osvobozovala tak svého vnuka od choroby. Zakrátko však začala pociťovat vnitřní slabost, odstoupila od dítěte s hlubokým a bolestným pocitem umírání. Vnímala neskutečnou únavu v duši i těle a v jejím myšlení vyvstávala velmi intenzivně myšlenka umírání. Snoubily se v ní pouze dva pocity. V myšlenkách pocit blízké smrti a tělesně pocit naprostého vyčerpání. Posadila se do křesla a v krátkém okamžiku spatřila před sebou světelný objekt, který zářil jako zlaté sluníčko. Bylo jí s touto pulzující světelnou koulí nesmírně dobře. Toužila, aby od ní nádherné, blažené slunce nikdy neodešlo a prozařovalo jí takto stále. Dávalo jí sílu. Sdělila mi, že nemohla odhadnout, jak dlouho tento akt trval. Pak se objekt rozplynul. Také pocity smrti ji opustily, rozplynuly se stejně jako objekt před ní. Od té chvíle již nic podobného nespatřila.

Vyprávění mé přítelkyně mě zaujalo natolik, že jsem po její návštěvě usedla ke stolu a s tužkou a papírem v ruce jsem byla připravena zjistit v dimenzi Univerza o jakou energii, jež kolem ní pulzovala, se jedná. Nabízím vám, milí čtenáři, tento dialog s Univerzem nebo také s civilizací igutskou přesně tak, jak jsem si jej jako médium zaznamenala.

* Všemohoucí Bože, kým nebo čím byla zlatá energie, která prozařovala mou přítelkyní a dodávala jí blažené pocity a způsobila osvobození od pocitů smrti a stavu slabosti?

Tato síla je silou mojí. Je částí mé existence. Touha ženy po životě způsobila odpojení kousku mojí síly, aby jí pomohla.

* Je možné s touto silou telepaticky komunikovat?

Ano, toto ti mohu umožnit.

* Prosím, představte se mi, bytosti, se kterými jsem se myšlenkově spojila.

Jsi napojena na mimozemskou civilizaci, která se nazývá igutská.

* Pokud moje představivost dovoluje, přibližte mi, prosím, vaši fyziognomii, vaše životní prostředí.

Naše bytí je polyformní, nesourodé, tvarujeme se dle našich potřeb, tedy podle našeho přání. Jsme koncentrací myslí lásky. Vizuálně jsme zářiví jako vaše Slunce, laskaví jako boží energie, zlatí jako zlatavé sluneční paprsky. Fyzické tělo již ke svému životu nepotřebujeme, naše duše nabyla nadhmotného stavu. Vaše duše též po uplynutí věků nebude ke svému vývoji potřebovat fyzická těla. Ta jsou jen stupněm potřebnosti pro současný vývoj vašich duší. Poznáním a zdokonalováním každého jednotlivce se informace v duši začnou koncentrovat až do podoby shluklých paprsků světla a z vašich duší se též začnou rodit bytosti, podobné fyziognomii, v jaké nás někteří z vás poznáváte.

* Iguťané, přicházíte mezi nás na planetu Zemi?

Přicházíme na místa, kde se vyspělost myšlení, tedy duševní vyspělost na planetách, přiblížila frekvenci záření, tedy našemu frekvenčnímu vyjádření. Zářivé Světlo s pulzujícími paprsky lásky jsme my. Přicházíme na pomoc tam, kde se laskavé myšlení. Vaše myšlenky splynou s naší myšlenkou lásky, najdeme vaši prosbu, posílíme vaši duši i tělo.

* Na mnohých místek planety Země se uskutečňují zázraky. Jednotlivcům i skupinám lidí se zjevují bytosti planety Země, jež byly a jsou považovány za svaté, např. zjevování Panny Marie. Čím jsou tato pro nás zázračná, prozatím neobjasněná zjevení svatých a jak si můžeme vysvětlit tyto přírodní úkazy?

Jsou naším projevem ve vašich myslích. Materializujeme vaše přání a touhy do vaší skutečnosti. Pomáháme vám utužovat víru, bez níž se vám nesnadno žije. Boží síla je silou, kterou disponujeme. Jsme s ní ztotožněni. Posíláme vám naše materie v podobě vašich představ. Jsou to naše těla, která spatřujete, pomocí nich se pak k vám dostává informace o existenci tvořitele. Energie, která k vám prostřednictvím těchto zjevení přichází, vás posiluje, dává sílu zítřku vaší existence.

* Několik lidí mi vypovídalo, že spatřili pulzující světelnou kouli, která vyzařovala laskavou energii a projevovala se v barvě zlaté. Čím byla tato energie?

Tato energie je naším vyjádřením. Ano, jsme na blízku těm, kteří jsou laskaví a potřební naší energie. Nalezneme je v okamžiku a posílíme.

* Spatříme vás vždy, když přijdete?

Nemusíte nás spatřit, avšak docela určitě jsme ve vaší blízkosti. Pohybujeme se okamžitou rychlostí, jsme sami myšlenkou a spojením s vaší myšlenkou zpracujeme vaše přání a pomůžeme vám.

* Jak se rozmnožujete? Dochází u vás k tomuto biologickému procesu?

Nemnožíme se. Existujeme stále. Vyvíjíme se, zušlechťujeme se. Naše tělo je materie kladné myšlenka.

* Iguťané, jakou rychlostí jste schopni se ve vesmíru pohybovat?

Okamžitou rychlostí.

* Příliš neuvěřitelné pro naše vědomí.

Víme, že máš těžkou pozici lidem sdělovat informace o naší existenci. Ještě sami neznáte boží principy, proto můžete ztěží pochopit naši existenci. Jsme sjednoceni se Světlem. Provádíme materie lidem, kteří touží ve svých myšlenkách po poznání Stvořitele. Materializujeme se do podoby, jež si představovalo jejich vědomí. Jejich lásku k Bohu jim vracíme formou materie jejich představ.

* Jak pracuje myšlenka?

Myšlenka se dotkne stavu nehmotna, zmnoží se, fyzikálně se přemění ve hmotu, tedy materii. Toto je proces duchovní, stejně jako fyzikální, chemický a biologický. Všechny tyto vědní obory spojíte v budoucnosti opět v jeden zákon - přírodní zákon. V něm jsou všechny obsaženy.

* Iguťané, pro nás je těžké v tomto vývojovém stupni rozumět existenci myšlenky. Lidé nevidí myšlenku, necítí její vůni, nemohou ji ohmatat, tudíž našimi smysly je pro většinu obyvatel nevnímatelná. Jak nejlépe se mohou lidé přesvědčit o její schopnosti materializovat se?

Nechť svá přání vědomě vysílají do nehmotna - tedy Stvořiteli anebo své duši. Uvěří v její existenci, stane-li se žádost skutkem. Pak budou častěji materializovat a snadněji věřit. Vaše duše uskutečňuje vaše přání. Vaše duše je božím odrazem, ve kterém se myšlenka materializuje, ve kterém se stává skutečností. Pakliže se neuskuteční to, po čem toužili, chyběla jim víra, důvěra v sebe, tedy v Boha.

*Chcete tím říci, že Boha nosíme v sobě?

Ano, vaše duše je částí boží síly. Pamatujte si, že tak, jak pracujete se svým božím principem v sobě, takové je vaše naplnění.

* S pomocí vaší síly, síly boží a síly v mé duši toužím zdravotně pomoci všem lidem, kteří o pomoc požádají. Může se mi to podařit vždy u všech?

Vždy se ti tvá touha pomoci nemusí podařit.

* Proč je tomu tak?

Pokud se bytost frekvenčně nesladí s frekvencí Světla v tobě, tedy neuvěří v tvou pomoc, její duše nepřijala novou informaci uzdravování, nepřijala ji podvědomě, pak nechce uskutečnit krok ke svému uzdravení ona sama. Vědomě touží uzdravit se z důvodu strach z nemoci, ale podvědomě informaci uzdravování nepřijala. V procesu uzdravování nechávejte vždy svobodnou vůli duši, jinak byste postupovali proti vůli boží.

* Iguťané, jsou na vás všichni lidé naladěni frekvenčně?

Ano, jsou podvědomě naladěni na naši frekvenci.

* Jsem tedy i já podvědomě laděna na vaši frekvenci?

Ty jsi laděna podvědomě i vědomě. Pochopila jsi naši existenci a rozumíš jí tak, jak ti dovoluje tvůj stupeň poznání.

* Sdělte mi, prosím, jak si představit sílu koordinující náš svět, dimenze našeho vědomého stupně chápání?

Je jí nadoriginální ego. Vidět jej zrakem můžeš, slyšet jej též můžeš, ale ostatní smysly pro vás prozatím vnímatelné není. Je jím energetická progrese, která řadí vše na správné místo ve správném čase.

* Jak mohu vyjádřit fyzikálně a chemicky tuto sílu?

Je stavem nehmotnosti. Chemicky je prvkem. Naleznete jej štěpením jádra atomu vodíku ve vakuu.

* Jak mohu duchovně vyjádřit tuto úžasnou, dokonalou, laskavou sílu světa naší dimenze?

Je duchem Boha.

* Iguťané, můžete mi, prosím sdělit poselství, důležité informace, jež by mělo lidstvo znát pro svůj rychlejší vývoj, pro vývoj budoucích pokolení?

HLEDEJTE SMYSL ŽIVOTA V LÁSCE KE VŠEMU A KE VŠEM BEZ OMEZENÍ ČASU A PROSTORU. ÚSPĚCH LIDSTVA A KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE STOJÍ NA AKTIVITÁCH V MYŠLENÍ V POZITIVNÍM DUCHU. PLANETA ZEMĚ JE NÁDHERNÁ, MÁ TÉŽ SVOJI DUŠI, DÝCHÁ. CHOVEJTE SE K NÍ S ÚCTOU A OCHRAŇUJTE JI JAKO SVÁ VLASTNÍ TĚLA. BUDETE-LI SE CHOVAT K PŘÍRODĚ S ÚCTOU, NEBUDETE-LI JI ZNEČIŠŤOVAT, VAŠE TĚLA BUDOU ZDRAVĚ, SPRÁVNĚ A BEZCHYBNĚ MYSLET.

Marcela Nedělníková

Poznámka redakce: Autorka, paní Nedělníková, by ráda druhý díl své knihy (mohl by vyjít v příštím roce) obohatila o odpovědi na neobjasněné záhady, které jsou pro čtenáře přitažlivé. Máte-li takové dotazy (ovšem v rozumné formě) obraťte se na p. Nedělníkovou přímo, na adresu uvedenou na začátku tohoto článku.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 10/2005