Devítiletý cyklus = roční období lidského života

V polovině roku je vhodná příležitost k zamyšlení se, co nám tento rok doposud přinesl, kde je potřeba, tak říkajíc, osud popostrčit, nebo kde naopak zvolnit nebo zcela změnit nasměrování. K takovým úvahám může být užitečné následující pojednání o devítiletých cyklech v životě člověka podle jeho tzv. osudového čísla.

Článek je úryvkem z knihy Dana Millmana "ČÍSLA ŽIVOTA. Život, k němuž jste zrozeni" (vydalo ji nakladatelství Eminent, P.O.Box 298, 112 21 Praha 1, www.eminent.cz). Autor v ní čtenáře zasvěčuje do uceleného systému, který je založen na prastaré pythagorejské moudrosti. Najdete v ní podrobný návod na určení vašeho čísla osudu i výklad všech třiceti sedmi životních cest.

* * *

Zákon cyklů nám připomíná, jak se kruhy a spirály času stáčejí zpátky ke svému počátku ve vzorcích a rytmech, jež se opakují donekonečna. Všude kolem sebe vidíme rytmy a cykly. Mnohé se objevují, mizí a opět se objevují, cyklí se v čase, a jak se poučujeme ze životních lekcí a stoupáme vstříc svému osudu, i jejich vzorce stoupají stále výš.

Klíč k jednomu cyklu nám nabízejí primární čísla od jedničky do devítky. S osudovým číslem se druží energie i obtíže, které si uchováváme po celý život, ovšem kromě toho zažíváme také pravidelné postupující cykly, a to prostřednictvím jejich energií. Rok, kdy jsme se narodili, se váže k hlavnímu smyslu našeho života; roku následujícího prožíváme energii dalšího vyššího čísla a tak dále až k devítce, kdy začínáme nový cyklus. A tak nejenže žijeme ve znamení svého osudového čísla, ale navíc pociťujeme mocný vliv čísel roků v rámci devítiletého cyklu našeho života a každý ten rok s sebou nese další svízele a příležitosti.

Konečný součet svého osudového čísla zjistíte součtem všech čísel data narození (den + měsíc + rok) a výsledné dvoumístné číslo opět sečtete, dostanete číslo mezi 1 až 9. Při výpočtu své pozice v devítiletém cyklu nahradíte rok narození rokem, v němž se nacházíte. V letošním roce si ke dni a měsíci svého narození připočtete číslo 6 (2+0+0+4) a nahlédnete do následující charakteristiky devítiletého cyklu:

  1. KREATIVITA A SEBEDŮVĚRA: První rok cyklu je rokem kreativity, zasévání semen, rokem novosti, rokem, kdy se v sebedůvěře otvíráme novým příležitostem. Klíčky už vyrážejí, ale dosud se ještě neprodraly hlínou ke světlu. Tohle může být období plánování i pěstování, rozhodnutí i kreslení map. Rovněž to někdy znamená návrat do škol, další výcvik v nějaké dovednosti nebo přesun na nové místo - možnost začít něco znova. V časném jaru začíná sníh teprve tát.
  2. SPOLUPRÁCE A ROVNOVÁHA: Druhý rok potřebují semena pomoc a působení ostatních faktorů - potřebují slunce, zeminu a vodu. V našem životě druhý rok znamená, že nějak pracujeme s ostatními lidmi, nacházíme své hranice a z hlediska vztahů s okolím definujeme sami sebe v rámci další práce a činnosti. Vytváříme si nová pouta, svazky a podpůrné sítě. Země se otepluje.
  3. VYJÁDŘENÍ A CITLIVOST: Třetího roku semena pronikají skrz hlínu k slunečnímu světlu; to značí čas viditelnosti a obezřetného růstu. Výhonky jsou dosud zelené a křehce zranitelné. Toto období může přinášet pocit zranitelnosti, leckdy vyvstanou pochyby: "Dokážu to?" Náš horizont se rozšiřuje - vidíme a prožíváme víc. Jaro končí.
  4. STABILITA A POSTUP: Nastává čtvrtý rok. Výhonky sílí, tloustnou a zapouštějí kořínky hlouběji do půdy. Je čas vypěstovat si stabilitu: kritická fáze - doba, kdy se ujišťujeme, že naše kořeny jsou silné. Tohle je období přezkoumávání a reflexe, období, kdy se dohánějí resty, období, kdy znovu formujeme vlastní síly a přesvědčujeme se, že jsme při přípravě nic nevynechali. Léto už čeká za rohem.
  5. SVOBODA A KÁZEŇ: V pátém roce cyklů začínají stromy kvést a vábit k sobě další život - ptáky, včely a lesní živočichy. A stejně tak je to i s naším životem: pokud byla naše práce důkladná a padla na živnou půdu, pokud jsme prostřednictvím své práce jaksepatří zužitkovali první čtyři roky, nastává pro nás nyní čas příležitostí, mnoha možností a rozhodnutí. Sad začíná nést první plody. Tohle je období oslavy. Léto je tady.
  6. PŘEDSTAVA A PŘIJETÍ: Rok šestý, to je čas vracet, podělit se o sklizeň se všemi těmi, kdo budou pojídat ovoce stromu, čas nalévat s pocitem povinnosti a vznešené představy, čas podělit se o štěstí. Nastala doba hojnosti a štědrých darů, ale také doba přijímat a uvědomovat si širší dosah toho, co je, co se má stát a co na nás čeká. Léto se chýlí ke konci.
  7. DŮVĚRA A OTEVŘENOST: Sedmý rok nastává čas pro vděčnost, protože se upamatováváme na Zdroj veškerých plodů všech stromů. Bez ohledu na cíl, k němuž směřujeme, je čas radosti a uvolnění, čas pohlédnout zpátky a poučit se z let, jež máme za sebou: tvořivý podnět roku prvního, spolupráce roku druhého, třetí rok a překonání zranitelnosti a pochyb, sbírání sil a upevňování příznačné pro rok čtvrtý, sklizeň pátého roku a šestý rok a dělení se o úrodu. K tomu se nyní přidružuje vděčnost za všechno, jelikož vidíme, jak se předchozí úkoly zasloužily o současnou chvíli. Podzim přichází.
  8. HOJNOST A MOC: Rok osmý přináší těm, kdo jsou ochotni poslouchat a sklízet úrodu, hojnou odměnu za předchozích sedm let. Úroda přímo odráží kvalitu všeho, co bylo předtím. Strom je nyní vysoký a silný, vyzrálý a cenný a je připraven na sklizeň. Podzimní listí září jako zlato, jako duha, začíná foukat vítr změny, jenž ohlašuje dny sklonku podzimu.
  9. CELISTVOST A MOUDROST: Tento rok devátý je rokem završení, tichého usebrání, jež vede k moudrosti - čas pohlédnout zpátky a pochopit, že všechny cykly končí a potom znovu začínají. Pevné připoutání k věcem tady nikdy není nic platné, jelikož všechno pomíjí; podzim skončil a nyní nastala doba, kdy je třeba zaorávat kořínky a obracet půdu, abychom na počátku dalšího jarního cyklu mohli začít pěstovat nanovo, se znovuvzkříšenou nadějí a energií; a tentokrát nový cyklus vylepšíme díky moudrosti, kterou jsme až dosud získali. Hořkosladká přítomnost zimy s sebou přináší období niterného ztišení a nehybnosti a my čekáme, až zase přijde světlo.

Když si prohlédnete cykly, asi si povšimnete, že první roky často přinášejí nějaký nový počátek a roky ve znamení devítky ještě častěji dovádějí něco ke konci. Může to odpovídat více či méně přesně, ale asi si všimnete, že mezi "prvními", "druhými" atd. roky existuje podobnost: objevují se podobné druhy událostí nebo vlivů. Pokud si nad těmito věcmi analyticky zauvažujete, můžete začít lépe rozumět rytmům a cyklům svého života - spatříte jistou perspektivu, která vám snad napomůže, abyste vycítili, jaké tendence, energie či příležitosti před vámi vyvstanou v následujících letech.

Pozorování rytmů a vzorců našeho života má tu cenu, že pokud dokážeme synchronizovat své osobní touhy s nadosobními silami a rytmy, můžeme využít síly dobrého načasování, a jak plujeme s proudem řeky času a jemně se vylaďujeme na svět přírody, dokážeme se popovézt vpřed na hřebeni každé energetické vlny.

Dan Millman

Zdroj: časopis MEDIUM č. 7/2004