Willard Fuller - duchovní dentista

O léčiteli, Willardu Fullerovi z Floridy, který zázračným způsobem "opravuje zuby", jsme již psali před pěti léty (MEDIUM č. 2/1999, str. 10). Tímto článkem původní informace dále doplňujeme.Všechno následující může vyznít zcela neskutečně a také zpravidla ten, kdo vše nevidí na vlastní oči, neuvěří.

Magický dotek Willarda Fullera způsobuje nejen odstranění různých zubních zánětů a paradentózy, ale děravé zuby se během několika vteřin samovolně vyčistí a vyplní, nejčastěji zlatou plombou. Někdy v krátkém okamžiku i starším pacientům vyrostou zcela nové zuby!

Průběh uzdravovacího procesu je velice jednoduchý. Léčitel se dotkne tváře pacienta a řekne: "Ve jménu Ježíše, buď zdráv!" To je všechno. Přítomní lidé, kteří sledují ústa pacienta, tvrdí, že v děravém zubu se nejdříve objeví světlý bod, který se rozšiřuje až do požadované velikosti zubní výplně. Vypadá to, jako když se rozvíjí poupě růže, ale na zrychleném filmu. Po pár vteřinách je zub zcela zaplombován.

Jistá 66letá žena šla za Fullerem s představou, že jí zubní protézu upraví, aby netlačila, zažila šok. Během tří týdnů od návštěvy léčitele jí v ústech vyrostlo kompletně všech 32 nových zubů!

Willard Fuller nikdy netvrdí, že činí tyto zázraky. Podle něho o všem rozhoduje síla víry pacientů a také modlitby, které přítomní při jeho činnosti nahlas pronášejí.

* * *

Nejznámější "duchovně činný" dentista má 89 roků a pochází z Louisiany (USA), kde vystudoval na elektroinženýra. Později absolvoval teologický seminář v New Orleanu a stal se pastorem Baptistické církve. Patřil však k těm individualistům, kteří stále hledají něco nového, až ho nakonec jeho nadřízení po deseti letech církevní služby exkomunikovali. V té době došlo v jeho životě k závažné události, kterou léčitel nazývá "křest Duchem svatým".

Dalším závažným momentem bylo setkání s A. C. McKaigem - člověkem, který přikládáním rukou a modlitbou (podle vzoru popsaného v evangeliích) uskutečňoval neuvěřitelné. Kromě mnoha spontánních uzdravení, Fullera nejvíce fascinovaly zázraky spojené s ošetřením zubů. První setkání s léčitelem McKaigem proběhlo na veřejném shromáždění v Shrevoportu. Tam bylo možné sledovat případ starší ženy, která nikdy nebyla u zubaře a její zuby byly ve velmi ubohém stavu, jenž by vyžadoval mnohaměsíční dentistickou léčbu. McKaig položil ženě ruce na hlavu a po krátké modlitbě ji podal zrcadlo, aby se sama mohla přesvědčit o výsledku neobvyklé léčby. Fuller stál poblíž a sám viděl jak namísto původně černých zubů se v ženiných ústech leskly zlaté plomby. Udělalo to na něho ohromující dojem. To ale nebylo všechno.

McKaig se na tomto shromáždění obrátil na Fullera s tím, že se teď bude modlit k Bohu, aby i jemu vyprosil zvláštní požehnání. McKaig položil ruce na Fullerovu hlavu a začal se modlit, když ostatní přítomní se k němu přidali. Obdarovaný pak řekl, že v tu chvíli uslyšel ve své hlavě hlas Boha, jenž ho ujistil, že dar spontánního léčení zubů McKaiga pochází od Něho, aby ho nepřekvapovalo nic z toho, co zde vidí. Za několik měsíců později už Fuller sám uzdravoval podobným způsobem jako McKaig. Jeho sláva rychle obletěla všechny státy Severní Ameriky, poté se dostala do Evropy, Jižní Ameriky a dokonce i do Asie.

Willard Fuller je přesvědčen, že Bůh je přítomen v každém konkrétním uzdravovacím působení a že takovou činnost by měli provádět především kněží.

Má za to, že s pomocí duchovních zkušeností ze semináře a pak také z praxe pastora se s Boží pomocí dostal až tam, kde se právě nachází. Je navýsost vděčný za to, že může vykonávat práci pro Boha.

V kolektivu je síla

K největšímu počtu uzdravení prostřednictvím Fullera dochází při veřejných shromážděních, která čítají až několik set lidí. Pravděpodobně v kolektivu lidí je síla víry větší. Neboť jakmile nemocný člověk je svědkem zázraku, k němuž dochází ve shromáždění, jeho víra se velice rychle posiluje. Každý si v této situaci může říci, jestliže se něco takového stalo jiným, proč by se to nemohlo stát mi!

Fuller má však také úspěchy s dentistickou léčbou na vzdálenost, to znamená, že léčí i korespondenčně. Jak sám říká, děje se to tak, že se modlí nad dopisem pacienta, když jednu ruku má položenou na dopise a druhou na Bibli. Přiznává, že neví, zda léčení skutečně probíhá proto, že drží Bibli a modlí se, nebo proto, že víra osoby, která mu napsala, je tak silná. Pro Fullera je nejdůležitější, že to funguje!

* * *

Alan Cohen napsal o neobvyklém zubním léčiteli knihu. V jejím úvodu píše, že ještě nikdy v životě nepotkal člověka, obdařeného větší vírou, než je Willard Fuller. Dále ho v knize popisuje jako osobu, mimořádně sympatickou:

"Vstal - vysoký a silný - v oblečení pestrých barev, v brýlích, s bílými vlasy a bradkou... Jeho projev od prvního momentu připoutával moji pozornost. Hovořil o své kněžské službě v baptistické církvi, o víře, o daru uzdravování, o vyléčení z nevyléčitelných nemocí a zvláště o vyléčení a opravách poškozených zubů.... Bylo zřejmé, že hovoří člověk, který hluboce věří tomu, o čem mluví, který se nebojí jít za svým srdcem a posláním i proti značnému společenskému skepticismu... Požádal přítomné, aby se postavili do řady. Každému položil ruce na hlavu a na tvář a přitom se hlasitě modlil. Jakmile řada skončila, Willard ze své tašky vyndal zubařské zrcátko a malou baterku. Požádal přítomné, aby se postavili do řady vedle sebe, aby jim mohl zuby prohlédnout... Během několika minut jsem slyšel hlasy překvapení, jak si lidé sami nahlíželi do úst a s údivem spatřili nové zlaté plomby v místech, kde se dříve nacházely amalgámy."

Výsledky nezvyklé činnosti Willarda Fullera jsou zdokumentovány na snímcích, filmech, video i svědectvím těch, kteří byli takto uzdraveni. Přitom jsou to lidé důvěryhodní, často i vědci. Posledních 40 let léčitel hodně cestoval po USA, Kanadě, Aljašce, Mexiku, Evropě, Rusku a Indii. Společně se svojí ženou založil "Společnost živých kamenů", která organizuje semináře, kursy, konzultace a zabývá se také uzdravováním na vzdálenost. Její adresa je:

LIVELY STONES FELLOWSHIP
Willard Fuller, Th. D. Senior Minister
Post Office Box 396, Lloyd, Florida 32337

Willard Fuller už má i své žáky - následovníky. Například Paul Esch též léčí zuby, ale navíc při tom využívá i hudbu. Objevil, že ve chvíli, kdy zpívá náboženské písně a sám se doprovází na kytaru, dějí se zázraky. Písně jsou velice radostné, což vytváří mezi přítomnými atmosféru naplněnou vírou.

Fuller a jeho žáci však nejsou jedinými "duchovními dentisty" na světě. Mnoho takových léčitelů působí také na Filipínách. Někteří badatelé se domnívají, že při tomto nezvyklém ošetření působí hypnóza a autosugesce. To ale nevysvětluje, jakým způsobem mohou náhle vyrůst zuby zcela nové - třetí, či odkud se bere materiál opravující staré poškozené zuby.

Připravila Hana Sapiková

Zdroj: časopis MEDIUM č. 5/2004