Proč ženy cítí a muži jednají?

Je známo, že ženy se, oproti mužům, většinou vyznačují zvýšenou citlivostí. A naopak, muži v jednání jsou efektivnější než ženy. Nechci tím snížit sebevědomí těch žen, které toho ve svém životě dosáhly mnohem víc než někteří muži, ale ve své podstatě je to dáno zvláštností fyziologického rozdílu mezi mužem a ženou.

Kořeny tohoto rozdílu leží v propracovanosti jednotlivých čaker, které u mužů a u žen mají rozlišné hodnoty. Podívejme se tedy na čakrový systém, jenž nám řekne celou pravdu.

Jednotlivé čakry odpovídají za patřičné vlastnosti, které jsou u všech lidí stejné. A hlavně nás budou zajímat třetí čakra ze spodu (Manipura - žlutá) a následující za ní čtvrtá (Anahata - zelená).

Vlastnosti, které vyjadřuje manipura, jsou známé: emoce, vůle, projev svého Já ve smyslu realizace ve vnějším světě. Její energie jsou hodně razantní, a pokud je aktivní směrem ven - do vnějšího světa, vyjadřuje tím vůli člověka, který se takovýmto způsobem projevuje. Takový člověk je ve světě aktivnější, dívá se do budoucna a za obzor. A proto žije od teď do budoucna, od tady do širokých prostorů nekonečna.

Anahata na rozdíl od manipury je ve svých základních vlastnostech čakrou citů. Také je čakrou, která nejvíce odpovídá duševním vlastnostem, vnitřnímu světu člověka. Proto člověk, který má rozvinutou anahatu, je více ponořen do svého vnitřního světa a odráží se ve vnějším světě svojí anahatou.

Takže, na rozdíl od manipury, která je zaměřená z vnitřního světa do vnějšího (vír, který se točí z čakry ven a připravuje cestu, sbírá vnější materiál pro práci s ním), anahata je zaměřená dovnitř (přepracovává vnější materiál ve vnitřním světě a tím vytváří z něj podobu svého Já).

Obě vlastnosti jsou potřebné, jinak bychom nebyli takovými jací jsme. Jinak bychom nebyli rozdělení na dvě pohlaví - mužské a ženské. A pokud bychom rozdělení nebyli, pak obě tyto vlastnosti by si navzájem překážely, a výsledek by byl více než nepříznivý. Dokonce by mohlo docházet i k sebedestrukci celého systému, což není nějak moc příjemné.

Takže proč jsou ženy více citlivé a muži jsou více zaměřeni na jednání? Podívejte se ještě na skutečnost, jak dýchá muž a jak dýchá žena. Určitě si všimnete velkého rozdílu. Ženy dýchají horní částí plic (horní dech) - anahatový dech. Muži dýchají hlavně do břicha (manipurový dech). U žen se tím vyvíjí anahata, kdežto u mužů se při dýchání posiluje manipura. A proto ve své podstatě jsou ženy citlivější a muži jsou více zaměření na vnější jednání.

Občas potřebujeme v sobě rozvinout a projevit buď anahatou vlastnost, či manipurové jednání. A proto je tu pár dechových cvičení, které umožní aktivovat potřebnou oblast.

Když chcete aktivovat anahatu (zvýšit projev svých citů), pak se zaměřte na dýchání do horní části plic. Přitom se vám budou při nádechu zvedat ramena a břicho se bude zároveň trochu vtahovat dovnitř. Můžete si u toho pomoci vizualizací - jak se vzduch v podobě světle modré mlhy dostává do horní části plic (střední a spodní část plic se nenaplňuje).

Pro aktivaci vlastností manipury (konání, jednání, projev vůle) je potřebné nasměrovat vzduch, který dýcháte, do spodní části plic, čímž se vám při nádechu nafoukne břicho (směrem dopředu). Přitom se však vzduch nesmí dostat do střední a do horní části plic, nesmíte pohybovat rameny a nesmí se zvedat hrudník. Pohybují se pouze spodní žebra.

Takovým dechovým cvičením se aktivuje potřebná čakra a vy se dostáváte do potřebného stavu. Pokud toto provádíte pravidelně a rozvíjíte slabší čakru, pak se vám budou jednotlivé vlastnosti vyrovnávat a vy se dostanete do harmonického stavu.

Ať je s Vámi HARMONIE!

Ing. Vyacheslav Kozin

Autor článku pořádá semináře a kurzy na témata: Energetické zdraví, Energetika jádra, Mimotělesná cestování. V nejbližších měsících se konají ve Frýdku-Místku a v Praze. Veškeré informace na e-mailu: agni@agni.cz nebo na internetu: http://www.agni.cz

Zdroj: časopis MEDIUM č. 4/2004