Mimosmyslová klamná sdělení - jak je rozpoznat?

Na psychiatrické léčebně U Honzíčka v lesích za Pískem skončila mladá žena, jež se octla na pokraji svých životních možností a sil. Měla různá "vnuknutí" od "Panny Marie", která ji uvedla zcela mimo zdravý pozemský život. Jednou přestala jíst, protože jí prý Maria přikázala rychle zhubnout o deset kilogramů, jindy přišly jiné nesmyslné příkazy.

Zejména ti, kteří v minulosti prošli nějakou třeba i lehčí formou sektářství, fanatismu, slavomamu duchovního vůdcovství, sugesce nebo černé magie se často setkávají s lidmi, kteří je lákají zpět na bludné cesty, a je zapotřebí velkého odporu a vnitřní bdělosti, aby této falešné cestě odolali.

Různými "sděleními" údajného Krista, Marie, ale třeba i patera Pia, tibetských mistrů, Plejáďanů aj. se to dnes jen hemží. Co s tím? Pokusme se nalézt určitá kritéria, která pomáhají v rozpoznávání úrovně a kvality zdroje.

* * *

Je nutné nejprve pěstovat schopnost pozorovat věci, bytosti a děje zevního světa přesně, a pronikavě logicky si je řadit do souvislostí, učit se rozpoznávat kořeny věcí. Nakolik poznáváme, co nám může odhalit vnější, smyslový svět, natolik se pak budeme orientovat i ve světě jemnějším. To též znamená nevnášet do vnějších úsudků své sympatie a antipatie, podezření, znevažování, přeceňování, přehlížení nepohodlných faktů, subjektivně upravené hodnocení toho, co druzí prožívají, atd.

Pokud přesto přecházíme z nedbalých, subjektivních postojů a nepřesného prožívání a hodnocení pozemských věcí ke světu duchovnímu, vnášíme si tam tuto nepřesnost. To je však hůře kontrolovatelné a jsme pak oběťmi různých klamů, hlasů, vidění aj. Jsme však jen v astrálních světech nebo i v luciferské imitaci světů duchovních. Jakési poznání je získáváno za tmy, kontury objektů nejsou osvětleny. Vidíme či slyšíme-li "něco" a nevíme co a odkud, můžeme se spolehnout, že to není nic spolehlivého. V duchovním poznávání je nutné nejen pádlovat (modlit se, snažit se atd.) ale i kormidlovat (orientovat se, studovat, nepředbíhat svůj stupeň vývoje zvědavostí). Na chtivě a egoisticky zvědavě vznášené dotazy odpovídají stejně nedokonalé a klamné duchovní bytosti, byť by se vydávaly za někoho svatého.

Šiřitelé klamných informací či hnutí většinou nejsou vědomými podvodníky. Navenek přinášejí "svému" učení třeba i oběti, vzbuzují pocity světové závažnosti, a přesto jsou jen na stupni vědomí obrazného, astrálního. Jsou to lidští diktafoni neznámých zdrojů.

Karel Funk v knize

EPOPEJ MARIÁNSTVÍ
Duchovní ženství od kosmické Matky až po víly.

Vydalo ji nakladatelství FABULA (Dr. Hana Jankovská), Přátelství 1370, 753 01 Hranice, tel.: 581 603 498, 737 623 045, e-mail: fabula.jank@worldonline.cz

Zdroj: časopis MEDIUM č. 3/2004