Jméno a karma jako osud člověka

Není tajemstvím, že jakékoliv slovo nese v sobě určité vibrace. Ty mohou být příznivé i nepříznivé. Mohou vyvolávat různé stavy a mohou působit i na vnější svět. A také působí!

Stejně tak i jméno člověka svými vibracemi ovlivňuje nejen zdraví jedince, ale také i jeho osud. Hodně záleží na tom, zda jméno svými vibracemi odpovídá vibracím PRVOTNÍHO ZÁKLADU OSOBNOSTI - JEHO JÁDRU. Tato prvotní struktura ví přesně co chce a po čem touží. A tak pokud jméno nebude odpovídat prvotním vibracím, pak člověk bude ve svém životě zápasit se skutečnostmi, které byly přivolány vibracemi jeho jména. Život bude jako boj, který jedinec bude svádět sám se sebou. A takový boj vyčerpává a unavuje.

Všechno začíná už v okamžiku narození.

JAK DÍTĚ POJMENUJEME, TAK SE MU BUDE V ŽIVOTĚ DAŘIT.

Abychom svým dětem ulehčili jejich osud, je důležité zvolit pro dítě to správné jméno. Jak ale poznáme, které jméno bude pro dítě tím nejlepším, tím správným?

Můžeme se obrátit k tradicím indiánských kmenů. Indiáni nedávali svým dětem jméno hned po jejich narození. Asi 6 až 8 měsíců dítě nemělo žádné jméno. Nazývali ho: "můj miláček, mé dítě" a podobně. Mohli mu dát také jméno přechodné, které se během té doby (6 - 8 měsíců) dosti často měnilo. Teprve až se dítě jasně projevovalo svými vlastnostmi, teprve pak dostávalo jméno natrvalo. Jméno tak přesně vyjadřovalo charakter a povahu jádra osobnosti. Jako například Rychlý jelen, či Ostrozraký orel apod. Během života se jeho jméno mohlo ještě jednou či dvakrát změnit, aby nakonec co nejpřesněji odpovídalo stávajícím vibracím člověka.

Mnohokrát dáváme dítěti jméno po tatínkovi či po mamince, po babičce či po dědečkovi. Tím však odsuzujeme své děti k tomu, aby pokračovali v osudech lidí, po nichž je dítě pojmenováno. Zaslouží si takový osud? Nebo mu dáme jméno takové, aby samo naplnilo svůj osud? Aby mělo jednodušší život a snadněji procházelo svoji karmickou cestou?

Člověk, který má jméno správně zvolené, takové, které svými vlastnostmi a vibracemi odpovídá jeho základu - jádru, má mnohokrát lehčí a jednodušší život, než ten, jehož jméno mu vytváří překážky. Je šťastnější a daří se mu lépe. Téměř ani nemusí rozhodovat co bude dělat, jelikož je k němu automaticky přitahováno to, co potřebuje jeho prvotní základ osobnosti - jeho jádro. Jméno v tomto případě znásobuje vibrace jádra a tak vykonává roli katalyzátoru přirozených karmických procesů. Vzniká synergetický efekt, kdy vibrace jména podporují vibrace jádra a naopak. Tak vzniká rezonance, která umí rozeznít prostor a přitáhnout pouze to, co odpovídá původním vibracím, které přesně zadávají průběh karmických událostí a nakonec i osudu.

Podobně to vypadá i s módními jmény. Nemusíte volit jméno módní. Důležité je aby jméno odpovídalo vibracím jádra. Osud ovlivňují také jména cizího původu. Pokud cítíte, že vašemu dítěti lépe "sedí" jméno, pocházející z cizího jazyka - neváhejte. Ulehčíte mu život.

K tomu, abychom zvolili správné jméno pro své dítě, je také potřeba znát význam jednotlivých jmen. To ale není účelem tohoto pojednání, neboť informaci o významu jmen najdete v literatuře či na internetu. Dále vám nabízím meditaci, při které si sami najdete jméno, jež vám bude nejvíce vyhovovat a bude odpovídat vaší skutečné podstatě.

MEDITACE

V pohodlné poloze a v uvolněném stavu zaměřte svoji pozornost na své srdce. Pronikněte do jeho hlubin. Pokud vám to pomůže, můžete si přiložit levou ruku na oblast srdce. V rytmu srdce pronikáte do své skutečné podstaty, ke svému jádru osobnosti. Spojujete se s ním.

Až pocítíte spojení (klid, žádné myšlenky, jasná hlava, teplo v těle, které se rozlévá od srdce...), zeptejte se sami sebe na jméno, které nejvíce odpovídá skutečné podstatě vašeho Já. Jakmile se vám takové jméno vyjeví, zkuste ho po dobu několika dnů "prožívat". Jako kdyby jste se jmenovali právě tímto jménem. Pozorujte, jak se mění vaše chování. Jak reaguje na vás okolí? Kdo je k vám přitahován? Kdo odchází? Možná si všimnete, že někdo, s kým jste se neviděli či neslyšeli už hodně dávno, se najednou ozve, nebo toho člověka potkáte. Celkově pozorujte co všechno se kolem vás mění. Jak se mění kvalita vašeho života? Zda se vám daří lépe? Jak se realizují vaše potřeby a přání? Pečlivě pozorujte všechny tyto změny a budou-li pozitivní, můžete uvažovat o změně svého jména.

Budu rád, když mi sdělíte své zkušenosti s touto technikou zvanou "Návrat ke svému Já". Přeji hodně úspěchů!

Ing. Vyacheslav Kozin

Autor článku pořádá semináře a kurzy na témata: Energetické zdraví, Energetika jádra, Mimotělesná cestování. Konat se budou ve Frýdku-Místku - energetika jádra - v termínech: 24. - 25. 1. 2004, 21. - 22. 2. 2004, 27. - 28. 3. 2004, 24. - 25. 4. 2004 a 29. - 30. 5. 2004. O akcích v ostatních regionech získáte informace: pro Prahu na tel. 737 988 556 a pro další místa v republice na e-mailové adrese: agni@agni.cz. Další aktuální informace najdete na http://www.agni.cz

Zdroj: časopis MEDIUM číslo 1/2004