Kulový blesk proletěl domem léčitele

Přišlo to zcela nečekaně... Bylo nádherné, slunečné červnové počasí, když se najednou kolem poledne objevil na obloze jeden jediný mrak a z něj se ozvala podivná děsivá rána! V tu chvíli do jednoho domku na Kroměřížsku neuvěřitelnou rychlostí vnikl kulový blesk! Ničil vše, co mu stálo v cestě a co bylo vodivé, pak napadl paní, která v domě bydlí a způsobil jí, i přes oblečení, popáleninu kruhového tvaru. Tím však tato spoušť nekončila. V kuchyni domu se kulový blesk roztříštil na ohnivý oblak záhadného modravého světla, který připomínal prskavky s tisíci jisker, pak podivuhodným způsobem přeskočil na druhý konec místnosti a podél okem ostatními místnostmi domu šílenou rychlostí putoval do vedlejšího domu, kde sousedům zničil ještě televizi. Zdi, okna či dveře mu nebyly žádnou překážkou a po jeho zmizení zůstal v domě pronikavý sirný zápach. Šokujícím překvapením krátce po této události bylo, že ženě, která byla zasažena a poraněna kulovým bleskem, byly od té doby aktivovány parapsychické schopnosti!

O tomto případu jsme se dověděli po uveřejnění článku o světelných koulích na fotografiích (MEDIUM č. 6/04), kdy naši badatelskou společnost AGARTHA Brno kontaktovalo mnoho lidí s podobnými zážitky. Tak se na nás obrátili i manželé Valkovičovi z malé vesnice Jestřabice v okrese Kroměříž, abychom jejich zážitek s kulovým bleskem zdokumentovali.

Co jsou to kulové blesky a co o nich víme?

Záhadný jev kulových blesků v současné době zkoumá mnoho vědců na celém světě. Jedním z nich je například profesor fyziky doktor Harley D. Rutledge ze státu Missouri v USA, který má za sebou mnohaletý výzkum tohoto tajemného fenoménu. Své poznatky popsal v knize "Project Identification". Někteří další badatelé spekulují i o tom, že kulové blesky mohou být obdařeny nějakou inteligencí.

Kulové blesky jsou světelné létající koule, které se objevují za silné bouře a za několik vteřin mizí. Jsou většinou provázeny silným hlukem a elektrickými výboji a mohou po sobě zanechat zápach ozónu nebo síry. Ovšem tímto způsobem se neprojevují pokaždé. Někdy se objeví nečekaně za krásného počasí, kdy je obloha bez jediného mráčku. Projevují se tedy nejrůznějšími způsoby, mohou být žhavé i chladné, agresivní a útočné nebo plaché, někdy dokonce zvědavé. Pokud by byly skutečně inteligentní podstaty, mohly by zaútočit i cílevědomě. Jsou nejrůznější velikosti, od kuliček jako hrášek až po obrovské, někdy s průměrem i přes deset metrů. Mohou mít rozličná zbarvení: modravé, žluté, oranžové i červené. Nemusí být vždy kulaté, ale podle badatelů z nich někdy vystupují jakési bodlinky, sloupce světel nebo jsou dvě koule spojeny zvláštní světelnou šňůrkou.

Otázkou stále zůstává, jakým způsobem kulové blesky vznikají. Někteří vědci se domnívají, že příčinou vzniku kulových blesků mohou být elektromagnetická pole, která se někdy vytvářejí mezi bouřkovými mraky a zemí. Další hypotézy tvrdí, že se jedná o vstup meteoritů a částic z antihmoty do ovzduší a ještě odvážnější teorie říká, že jde o neznámé inteligentní bytosti z jiných dimenzí.

Podle vědců z novozélandské Canterburské univezity se při úderu blesku do země uvolňují skupiny čistého křemíku, které při ochlazení vytvoří shluky částic tak jemných, že se vznášejí ve vzduchu. Když se pak v ovzduší spojí s kyslíkem, vzniká chemická reakce, která uvolňuje světlo a teplo. Konečným výsledkem je pak kulový blesk. Ověřit tuto teorii v laboratorních podmínkách se zatím nepodařilo. Takže záhadný jev kulových blesků stále čeká na své objasnění.

Jaké stopy zanechal kulový blesk v domku na Kroměřížsku?

Pan Josef Valkovič se zabývá přírodním léčitelstvím (sbírá bylinky a též dle starých receptur vyrábí různé bylinné přípravky), irisdiagnostikou a magnetoterapií. Oba manželé Valkovičovi se již dlouhá léta věnují své zálibě - parapsychologii. Při naší návštěvě nás pan Valkovič provedl celým domem a popisoval nám, jak se u nich kulový blesk tenkrát vydováděl. Při slunečném počasí se na obloze objevil jediný mrak a z něho vyšla silná rána, jakoby venku pod oknem jedné místnosti. Větrací mřížkou u plynového topidla vnikl do pokoje kulový blesk. Nejprve zničil telefonní přípojku, která celá shořela a pokračoval v místnosti po telefonní lince, která rovněž hořela a u stropu zanechávala očouzenou zeď. V cestě pak bylo zapnuté video, které shořelo také. Vedle stál televizor, momentálně ze sítě vypnutý, takže ten zůstal v pořádku. Kulový blesk pokračoval po plynovém potrubí u stropu, aniž by bylo vidět nějakou kouli, a opět začoudil zeď. Pak se obrovskou rychlostí přemístil do kuchyně, kde právě paní Valkovičová stála u plynového sporáku. Kulový blesk letěl po plynovém potrubí až k ní, zasáhl ji, přičemž na tom místě ji propálil oblečení. Byla to popálenina na břiše, kruh velikostí v průměru 2 cm. Paní Valkovičová zůstala v šoku a byla paralyzována. Její muž v tu chvíli seděl také v kuchyni u okna. Podlaha v kuchyni byla právě umytá, takže ještě vlhká, když se kulový blesk náhle na podlaze roztříštil na stříbřitě modrý zářící oblak sršících jisker. Elektrické výboje jiskřily a sršely jako tisíce vánočních prskavek! Vše trvalo jen několik vteřin. Pak se kulový blesk záhadným způsobem přemístil k oknu a letěl podél okna skrze zeď do předsíně a ještě do další místnosti. Jakmile se manželé z tohoto zážitku vzpamatovali, vyběhli ven na ulici, kde zjistili, že blesk proletěl ještě dál k sousedům. Tam spálil ještě televizor a svoji ničivou spoušť ukončil někde v zemi. Také dalším sousedům přes ulici tento kulový blesk vyhodil pojistky elektrického vedení.

Paní Valkovičová pak zjistila, že jí zásah kulového blesku a zřejmě následný šok, rozvinul a aktivoval parapsychické schopnosti. Virgule, kterou vzala do ruky, silně reagovala a rychle se protáčela. Navíc se u ní objevily jasnozřivé schopnosti včetně dovednosti čtení myšlenek.

Nakonec zbývá otázka, o jaký projev kulového blesku se jednalo? Zatím vše, i v tomto případě, zůstává záhadou. V případě podobných zkušeností a zážitků či paranormálních jevů nás můžete informovat.

Alena Horká (tel. 544 228 661), Kamil Pokorný
AGARTHA, Badatelská společnost Brno
www.agartha.cz

Zdroj: časopis MEDIUM č. 10/2004