Jak nepodlehnout nemocem?!

Chcete být zdraví? Není nic snadnějšího, neboť naše těla a naše zdraví jsou jako plastelína v rukou toho, kdo ji drží. Z této plastelíny můžete vymodelovat všechno, co budete chtít, včetně nemocí nebo zdraví. A to se vztahuje nejen na psychosomatické (neurologické), ale i plně reálné (somatické) nemoci, podložené výsledky různých vyšetření. Kdo je oním sochařem, který pracuje s tímto kouskem plastelíny? Jsme to my sami, naše vědomí a podvědomí. Dá se říct, že k tomu, abychom byli zdraví, můžeme jíst nebo hladovět, pít nebo nepít, balit se do mokrého prostěradla nebo se polévat vodou - organismu je to zcela jedno. On strpí jakoukoli naši myšlenku a udělá vše tak, jak si budeme přát. On je ta plastelína, ze které si my sami, aniž bychom si to uvědomovali, modelujeme svůj život. Tvůrce nám dal tuto možnost od samého počátku, ale my jsme se ji jaksi nenaučili (nebo už zapomněli) používat.

* * *

Na otázku, co všechno je příčinou nemocí a jak se jim bránit, odpovídá známý ruský spisovatel, vědec, vynálezce, psycholog a léčitel Alexander Svijaš v knize "CHCEŠ BÝT ZDRAVÝ? S CHUTÍ DO TOHO!" (Knihu vydalo nakladatelství LOTT, s.r.o., Petržílkova 2488, 158 00 Praha 5, e-mail: lott@agni.cz) Je to průvodce i nástroj sebediagnostikování příčin nemocí a samostatného hledání cest k navrácení zdraví. Autor se v knize nezabývá způsoby léčení dle alternativních či běžných lékařských metod, zato nabízí mnoho nových prostředků a způsobů sebeuzdravování tak, aby si každý mohl zvolit takový prostředek, který mu bude nejlépe vyhovovat a pomůže mu k získání pevného zdraví. Následuje ukázka z této knihy.

Proč jsme onemocněli?

Existuje celá řada faktorů - chybné názory, negativní programy - které negativním způsobem ovlivňují naše vědomí, a výsledkem jsou další a další nemoci. Energie mentální roviny je natolik jemná, že by se zdálo, že nemůže přímo působit na hrubé fyzické tělo. Nicméně má své způsoby, jak na fyzické tělo působí. Buňky našeho mozku mají pravděpodobně určité skryté možnosti, které věda zatím neobjevila. Jakési nadsmyslové receptory reagující na sebemenší pohyb jemnohmotné mentální energie, ať už se jedná o energii naši, nebo v některých případech energie jiných lidí.

Je znám případ, kdy se elektrikář nechtěně dotkl rukou vedení vysokého napětí a zemřel na příznaky zásahu proudem, se stopami popálenin od elektrického výboje. Pečlivé prošetření ale ukázalo, že vedení vysokého napětí nebylo v tu chvíli v provozu a dráty nebyly pod proudem. To ale elektrikář nevěděl!

Realizujeme cizí i své programy

Buď jiní lidé na nás přenesou, nebo my sami si vytvoříme negativní program (mentální poškození), který dále, už mimo naše vědomí a vůli, začne řídit naše chování a také stav našeho zdraví. Zdrojů vytváření těchto negativních programů - jak ukazuje život - může být mnoho.

RODIČE, PŘÍBUZNÍ, ZNÁMÍ: Především jsou to lidé, kteří jsou vám nejbližší. Neustále se zajímají o vaše zdraví. Neustále hledají na vaší tváři příznaky blížící se nemoci. A kdo hledá, ten najde, proto vám s pravidelností oznamují každý nalezený zjevný příznak nějaké hrozné nemoci. Chtějí, abyste si ihned nechali udělat nějaká vyšetření. Stačí, když jim jen zčásti uvěříte, a mentální kaz je zde a usazuje se ve vaší hlavě. Zapustí kořeny a dříve nebo později zplodí příznaky předpovězené nemoci. Vždyť kdokoliv z vašich známých (mnohdy i neznámí lidé) se na vás může obrátit s otázkou: "Co to máš za vaky pod očima? Nemáš problémy s ledvinami? Měl bys co nejdříve zajít za doktorem, ať není pozdě." Většinou se lidé velice málo zamýšlejí nad tím, že svými slovy a falešnou péčí mohou způsobit více škody než užitku.

VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ: Existuje další významný faktor, a to vžité názory lidí ve vašem okolí ohledně zdraví. Bohužel, je zde víc než dost nepříliš pozitivních stereotypů, které se mohou stát součástí vašeho podvědomého programu. Jen si vzpomeňte: "Šedesát let, a jaký je to čiperka. Jen se na to podívejte." Skrytý smysl těchto na první pohled příjemných slov je zřejmý: v jeho šedesáti letech má už načase, aby se poohlížel po místečku na hřbitově, a místo toho se tu prohání a je přímo k neutahání. A ti, kdo takto mluví, jsou sami přesvědčeni (vnitřní program!), že oni určitě v šedesáti budou sotva vláčet nohy, jestli tu vůbec ještě budou. A protože zde už jednou takový program je, plně se realizuje skrze nemoc.

Je třeba podotknout, že podobných programů je v naší společnosti velice mnoho, staly se normou našeho života, dokonce si je ani neuvědomujeme. Vzpomeňte si: "Čtyřicítka na krku, už bych se měl léčit!", "V našem městě je hrozné ovzduší (voda, půda), s tím se vysokého věku nedožiješ!", "V práci mám hrozné podmínky, z toho kouká zničené zdraví!" a další a další názory, které pracují proti člověku. Stále je kolem slyšíme, lidé je velice často opakují, zvláště když probírají svoje nebo cizí nemoci. Nakonec se z nich stanou podvědomé programy, které jsou tělem přebírány a uskutečňovány.

LÉKAŘI, FARMACEUTI: Velice důležitou úlohu hrají při vytváření strachů a negativních postojů pracovníci různých lékařských odvětví. Bez důsledného vyšetření skutečných příčin shromažďují statistické údaje o nemocech a úmrtnosti, připisují je špatnému vzduchu, vodě (druhu zubní pasty, pracího prášku, žvýkačky…), vytvářejí své určité normy a poté hlasitě oznamují: "Kolem nás je velice špatné ovzduší, pozor na nemoci!" nebo "Když používáte nesprávnou zubní pastu, zubní kaz vás nemine!", "Užívejte léky preventivně, vyhnete se nemoci!" Samozřejmě, že při takovém programování s využitím plné síly autority státních orgánů a prostředků masových sdělovacích prostředků se může ubránit jen slabomyslný člověk. "Normálně" myslící člověk informaci zachytí, vstřebá a je připraven na nemoc. Systém včasného informování o blížící se chřipkové epidemii vyvolává strach u obyvatelstva, které se začíná obávat všeho, a je jen přirozené, že se tyto obavy naplňují.

REKLAMA, MASMÉDIA: Při zastrašování obyvatelstva je současná reklama velice efektivní. Známí umělci, lidé v bílých pláštích odkazující se na mytickou asociaci lékařů podrobně vykládají, že určitě onemocníte, jestli nebudete používat jejich prostředek nebo se k nim nedostavíte na kontrolu. Jsou při tom uváděny takové symptomy nemocí, které má snad každý. Takto vyvíjenému tlaku odolá, nezačne na sobě pozorovat příznaky nemoci a nepoběží se léčit snad jen člověk se zdravou psychikou. Ale takových lidí je málo. Také v předpovědích počasí jste upozorňováni, ve kterých dnech můžete očekávat zhoršení vašich bolístek. A tak dále. Je mimo lidské chápání, že to ještě snášíme.

OSOBNÍ ZKUŠENOST: Dalším způsobem je strach z nemoci se všemi jeho dalšími negativními důsledky. Kdysi jste měli nějakou vážnou nemoc, s námahou se vám podařilo se jí zbavit. Už nikdy byste se nechtěli dostat do stejné situace, proto neustále pozorujete, zda se neobjevují příznaky její recidivy. Jestliže usilovně hledáte příznaky onemocnění, můžete s jistotou počítat s tím, že něco se určitě najde.

Alexander Svijaš

Zdroj: časopis MEDIUM č. 8/2003