V životě se dějí zázraky!

Následující dopis je adresovaný Alexandru Svijašovi, je od Naděždy R. z Povolží, která se díky metodice "Rozumná cesta" stala kouzelnicí, protože v jejím reálném životě se začaly dít divy, o nichž s radostí píše:

Dobrý den!

Vřelé díky Alexandru Svijašovi! Jeho metoda je účinná. Podařilo se! Přesvědčila jsem se o tom na příkladu ze svého života, jenž se díky metodě, kterou rozpracoval, úplně změnil, a to ve všech směrech.

Šest měsíců jsem studovala knihy A. Svijaše a v duši se mi usídlila radost a harmonie. Potom jsem pomocí této metody začala řešit problémy svého života, přičemž jsem se snažila dodržovat základní podmínky:

- Naučit se přijímat svět a lidi takové, jací jsou.

- Nekumulovat nespokojenost se životem (snažila jsem se žít bez kritických připomínek k někomu nebo k něčemu).

- Spolupracovat se silami Jemnohmotného světa a používat základní principy Metodiky formování události ("Utíkej jen na jednu stranu!", "Já sama formují události svého života!" atd.), afirmace, meditace odpuštění a jiné.

Potom se v mém životě začaly dít zázraky.

ZÁZRAK PRVNÍ: Žili jsme s manželem normálně asi 20 let. pracovala jsem jako lékařka, všechny svoje síly jsem věnovala profesi. Neměli jsme děti. Když jsme neměli vlastní, manžel si nechtěl vzít cizí.

Začala jsem ten problém řešit podle vaší metody - aby se do rodiny dostalo dítě. Do dětského domova jsem jela sama; vysvětlila jsem ředitelce situaci. Moc se mi tam líbil jeden sedmiletý chlapec a já jsem poprosila, aby mohl být u mne na návštěvě přes léto. Přitom jsem si myslela, že muž ho uvidí, bude se s ním bavit a vše se vyřeší. Dítě mi dali (podala jsem žádost a dodala osobní údaje). Tak Andrejka přestoupil práh našeho domu a hned mi řekl maminko. Manžel ho má moc rád.

Řešila jsem to dva měsíce.

ZÁZRAK DRUHÝ: Andrej si vzpomněl, že kdesi v jiném dětském domově má sestru, a chtěl, abychom si ji vzali také. Jak se ukázalo, odloučili je v útlém věku. Manžel kategoricky nesouhlasil mít druhé dítě (z materiálních pohnutek). Nejprve jsem pochybovala, ale potom jsem začala pracovat podle metody a stanovila si cíl. Dozvěděla jsem se, ve kterém dětském domově se holčička nachází.

Jednou jsem byla na služební cestě v Samaře a čekala jsem na auto. Náhle ke mně přistoupila neznámá žena a ptá se: "Proč tady stojíte?" Tak jsme se daly do řeči. Já se zeptala, kde pracuje. Jak vyšlo najevo, v dětském domově, kde se nacházela Andrejova sestra. Byla jsem šokovaná a se sevřeným srdcem jsem se zeptala, jestli nezná holčičku Nasťu. Paní odpověděla, že ona je vychovatelka a že je to ohromná holčička. Představte si, jak jsem se cítila. Ve městě s milionem obyvatel zrovna ke mně přistoupí vychovatelka Nasti. Chápala jsem to jako znamení vyšší moci. Události do sebe perfektně zapadaly a já jsem vše, svým činům rozsvítila zelenou. Tak se u nás v rodině objevila rodná sestra Andreje - Nasťa. Na formování této události jsem potřebovala jeden rok.

ZÁZRAK TŘETÍ: Tak jsme žili ve čtyřech v lásce, ale ve velmi těsném bytě. Vzala jsem všechna doporučení z vašich knih a začala jsem problém řešit. Představila jsem si, že budeme bydlet ve vlastním domě se zahrádkou. Jednou mi sousedka řekla, že jedna rodina se rozvádí a mění svůj dům za byt s doplatkem. Dům se mi moc líbil, ale neměli jsme peníze na doplatek. Ale to už jsem skálopevně věřila metodě Rozumné cesty a pokračovala jsem podle ní. A asi tak za šest měsíců nám ta rodina navrhla výměnu a na doplatek že mohou počkat rok. To je zázrak! Vyměnili jsme byt a přestěhovali se do domu se zahrádkou. Věřila jsem tomu, že s doplatkem to taky nějak vyřeším. Tak se také stalo. Vyrovnali jsme to za rok. Teď žijeme ve svém prostorném domě. Kolem je kvetoucí zahrada. Je zajímavé, že tu výměnu chtělo realizovat mnoho lidí a doplatek dávali hned, ale štěstí jsme měli my. Realizace této události trvala rok.

ZÁZRAK ČTVRTÝ: Když přišly děti, už mi práce tolik nevyhovovala. Na řešení tohoto problému jsem potřebovala také rok. Teď mám jinou práci, která mi vyhovuje.

ZÁZRAK PÁTÝ: Poté, co jsem používala vaši metodiku, se mi velmi zlepšilo zdraví, zbavila jsem se nemocí, které byly podle všeho způsobeny mým nesprávným vztahem k životu a k sobě, trápením a urážkami. V mém životě je teď méně trápení a více dobré nálady.

A tak pomocí vašeho systému:

- jsem se stala matkou dvou dětí,
- přestěhovala jsem se do vlastního domu,
- změnila jsem práci,
- zlepšilo se mi zdraví.

A co teď? Snažím se vydělat víc peněz.

Vážený Alexandře!

Přemýšlela jsem o tom, proč vaše metoda funguje. Pochopila jsem, že stojí na Božích přikázáních, která jsou uvedena v Bibli. Ta přikázání jsou přeložena do jazyka vaší vědecké metody pro lidi 21. století, pro období Vodnáře. Přeji Vám úspěch!

Co je to ROZUMNÁ CESTA?

Metodiku "Rozumná cesta" vymyslel a sestavil Alexander Svijaš se svými spolupracovníky už před léty. Vytvořil si tak jakéhosi "rozumného" člověka - inteligentního, soudného, který nejedná bezmyšlenkovitě. Jaké jsou hlavní myšlenky, které leží v základu metodiky Rozumného života?

První základní tvrzení této metodiky se zakládá na pravdě, že každý člověk žije v takovém světě, jaký si buduje svými myšlenkami, emocemi a přesvědčením (včetně těch neuvědomělých, skrytých v podvědomí).

Ten, kdo vymyslel a vytvořil náš překrásný svět (nazvěme ho Stvořitelem), si určitě přál, aby lidé žili a radovali se z toho, co stvořil. To znamená, že podle Stvořitele lidé přicházejí na svět proto, aby se ze života radovali, ale jelikož neznají nebo nerozumí některým základním podmínkám existence na zemi, stává se jejich život utrpením. V principu je to jejich vlastní volba a oni na ni mají právo. Bohužel, lidé si většinou vyberou takový život bezděčně, přizpůsobují se tím vlivu nebo nátlaku ostatních lidí.

Jestliže člověk začne ovlivňovat tyto podmínky sám, Život je k němu přívětivý a pomáhá mu dosáhnout jeho cílů. A proto dříve, než začneme posuzovat "nesprávné" chování nějakého člověka, jeho situaci, podmínky, je třeba si uvědomit, jak jsme si my sami vytvořili život, jaký dnes žijeme. Vše, co nás obklopuje, je, ať chceme nebo nechceme, výsledkem našeho vlastního přičinění. A pokud jsme si to jednou sami vytvořili, tak mějme radost z plodů své práce. A snažme se o to, aby ty plody byly ještě sladší.

Druhé základní tvrzení se zakládá na zásadě, že člověk má právo prosit Život (Stvořitele, Vyšší síly) a dostávat od něho vše, co si upřímně přeje. Život mu dává prakticky všechno, pokud neporušuje základní podmínky soužití v našem světě.

První a základní podmínka tkví v tom, že člověk musí umět přijímat okolní svět takový, jaký je. Nemusí se smiřovat, nemusí skrývat svůj vztah k tomu, co se děje, ale musí se prostě ke všemu chovat klidně a přátelsky. Jestliže se mu podaří neodsuzovat lidi, jejich činy nebo životní podmínky, naučí se nepociťovat negativní emoce, a tak - i když něco nebude odpovídat jeho očekáváním - bude mít radost ze života. To znamená, že jeho vědomí (vztah k životu) bude formovat jeho reálnou existenci.

Pojem idealizace. Idealizací nazýváme myšlenku, kterou člověk považuje za velice důležitou, a jestliže je tato myšlenka jakýmkoli způsobem narušena, člověk dlouhodobě pociťuje negativní emoce.

Člověk si může idealizovat peníze, krásu, způsob života, sex, práci, mezilidské vztahy atd. Existence idealizace svědčí o tom, že člověk aspiruje na roli Stvořitele, jelikož chce soudit a chce tvrdit, že okolní svět je vytvořen nesprávně. Je jisté, že z hlediska stvořitele jsou takové soudy nesprávné, a on tedy přijímá taková opatření, která přivedou člověka ke změně těchto názorů na život. V metodice Rozumné cesty se takovým procesům říká karmická výchova.

Mechanismus karmické výchovy. Existuje neviditelný mechanismus likvidace postulátů, které jsou pro nás zvláště důležité, jenž funguje nezávisle na naší vůli a vědomí všech lidí, nezávisle na jejich stáří, úrovni vzdělání, postavení ve společnosti atd. Život využívá šesti způsobů, s jejichž pomocí dokazuje, že idealizace je jenom řada názorů člověka o tom, jak má fungovat svět:

1. Člověk nedostává to, bez čeho si život nedovede představit.

2. Střetává se s jiným člověkem, který má protichůdné názory na velmi důležité životní otázky.

3. Život vytváří takové situace, jež boří názory, které vyznává.

4. Člověk sám dělá to, za co dříve odsuzoval jiné lidi.

5. Život realizuje negativní programy, které se nacházejí v podvědomí člověka a vedou ho ke skutkům, nehledě na jeho vědomí.

6. Život vytváří takové situace, že člověk musí, ať chce či nechce, vystoupit z těchto životních toků na dlouhý čas.

Třetí základní tvrzení. Příznakem výše popsané idealizace jsou dlouhodobé negativní prožitky z toho či onoho důvodu, který se opakuje. A ty nemizí bez následků, ale mají vlastnost hromadit se (v emocionálním jemnohmotném těle člověka). Proto následující základní tvrzení hovoří o tom, že úspěšnost člověka v životě záleží na množství negativních emocí, které v sobě nashromáždil.

Aby žil člověk komfortním životem, musí si uvědomit svoje idealizace a zbavit se trápení. Kromě toho si člověk musí v sobě vyčistit negativní emoce, které se nahromadily již dříve. Nabízí se k tomu meditace odpuštění, kterou lze provádět každodenně v normálním životě. Jestliže se člověk vyčistil od nashromážděných negativních prožitků a nezakládá si na nové, život je mu nakloněn a úspěch ho vždy doprovází.

Metodika Rozumné cesty není spojena s žádným vyznáním, a proto ji může používat kterýkoliv člověk.

Alexander Svijaš v knize
LEKCE OSUDU. Otázky a odpovědi (270 stran, 198 Kč).

Další knihy Alexandra Svijaše u nás vydané:
KARMA - ŽIVOT BEZ KONFLIKTŮ (194 stran, 178 Kč),
KARMA - NÁPRAVA CHYB (198 stran, 178 Kč),
KARMA - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (240 stran, 208 Kč),
CO NÁM STOJÍ NA CESTĚ K BOHATSTVÍ (228 stran, 190 Kč),
JAK ZÍSKÁVAT INFORMACE Z JEMNOHMOTNÉHO SVĚTA (279 stran, 198 Kč),
CHCEŠ BÝT ZDRAVÝ? S CHUTÍ DO TOHO! (230 stran, 198 Kč).

Můžete si je objednat (na dobírku) na adrese nakladatelství LOTT, s.r.o., Petržílkova 2488, 158 00 Praha 5, e-mail: lott@agni.cz

Zdroj: časopis MEDIUM č. 6/2003