SATJA SAÍ BABA HLEDAJÍCÍM…

Řekne-li někdo, že mu byla dána Saí Babova moc, všichni k němu utíkáte. Ale Saí Babovy síly jsou takové, že nejsou nikdy předány jinému. Nikdo nemá schopnost Saí Babovi Jeho síly brát ani je předávat druhému. Saí Babova moc není dávána tímto způsobem a vy byste se podobným výrokům neměli dát oklamat.

KAŽDÝ MÁ SVOU MOC UVNITŘ SEBE A TUTO MOC NENÍ MOŽNÉ PŘEDAT DRUHÉMU.

Když takto dovolíme něčí slabé mysli, aby nás ovládla a pospícháme z místa na místo, kdy získáme sílu mysli potřebnou k ovládání té vlastní? Musíme dokázat sledovat jednu myšlenku, následovat jednu cestu. Není třeba hledat duchovní sílu po celém světě a utrácet hromadu peněz.

ZŮSTAŇTE VE SVÉM DOMOVĚ A ROZVÍJEJTE DUCHOVNÍ SÍLU V SOBĚ, NEBOŤ ONA JE VE VÁS! NEMUSÍTE ZA NÍ BĚHAT SEM A TAM. BŮH NENÍ VNĚJŠÍ; NENÍ VNĚ VÁS, ON JE VE VÁS.

Vy nejste člověk, vy sami jste Bůh. Vy nejste jedna osoba, vy jste tři osoby: ta, za kterou se sami považujete – osoba fyzická, ta, za kterou vás považují ostatní – mentální – a ta, kterou doopravdy jste – duchovní – a to je Bůh. Nepodléhejte klamu, že se Bůh nalézá někde, kde ho musíte hledat. Bůh je ve vás, a když jste schopni si toto uvědomit a dokážete rozvinout duchovní sílu pocházející z vašeho nitra, Boha uvidíte. Chodíte po cestě světského vědomí; až se vydáte na cestu Nejvyššího vědomí, dosáhnete realizace a budete schopni uvidět pravdu.

První, co musíte udělat, je získat důvěru v sebe. Lidé bez sebedůvěry se začínají toulat a bloudit a dávají se na různé cesty. Když své tělo nesete z místa na místo, maně a bez cíle, i vaše mysl se pohybuje z jednoho místa na druhé. Především musíte zklidnit fyzické tělo. Pokud se tělo stále pohybuje, pohybuje se zároveň i mysl. Vezměte nádobu naplněnou vodou, pokud se bude pohybovat nádoba, bude i voda v pohybu. V tomto smyslu bychom neměli bezúčelně hýbat tělem a údy. To je velmi podstatnou součástí naší meditační praxe. Měli bychom sedět tiše a držet tělo v klidu.

JE-LI TĚLO NAROVNANÉ A KLIDNÉ, JE SROVNANÁ A KLIDNÁ I MYSL UVNITŘ. JESTLIŽE NEDOKÁŽETE OVLÁDNOUT TĚLO, JAK BYSTE MOHLI OVLÁDNOUT MYSL?

Prvním úkolem je ovládnout tělo udržením všech údů a orgánů v klidu. Základem bloudění vaší mysli je nepřetržité bloudění vašeho těla. Proto se v prvé řadě musíte vzdát toho ustavičného pohybování fyzickým tělem.

Mnoho lidí se domnívá, že koncentrace je totéž co meditace, ale mezi nimi neexistuje žádná podobná spojitost. Koncentrace je něco, co se nachází pod vašimi smysly a k meditaci dochází nad smysly. Mnozí však mají dojem, že koncentrace se rovná meditaci a ubírají se nesprávnou cestou. Koncentrace je něco, co nevědomky používáme v rutině každodenního života. Podívejte se na toto: právě čtu noviny; Mé oči sledují písmenka, Má ruka drží noviny, Má inteligence přemýšlí. I mysl přemýšlí. Když oči konají svou práci, ruka dělá svou práci; když pracuje inteligence, pracuje i mysl a já poznávám obsah novin. To znamená, chci-li se dostat k obsahu novin, všechny shora jmenované smysly jsou soustředěné, jsou koordinované a pracují na čtení.

A nejen to, pokud by člověk nebyl soustředěný, nemohl by ani řídit auto. Všechny obvyklé rutinní úkony jako je chůze, mluvení, psaní, jedení – všechny tyto činnosti jsou pouze výsledkem koncentrace. Jestliže takové soustředění je normální součástí denního života, proč bychom se měli cvičit v koncentraci. To, v čem se musíme cvičit, je něco, co sahá za hranice našich normálních smyslů.

MUSÍME SE POZVEDNOUT ZE STAVU NIŽŠÍHO, NEŽ JSOU NAŠE NORMÁLNÍ SMYSLY (ZE STAVU KONCENTRACE NEBOLI SOUSTŘEDĚNÍ), NA ÚROVEŇ NAŠICH SMYSLŮ, (TO JE NA PROSTŘEDNÍ POZICI, NAZVANOU KONTEMPLACE NEBOLI ROZJÍMÁNÍ) A ODTUD MUSÍME STOUPAT NAD SMYSLY A TOMU SE ŘÍKÁ MEDITACE.

Mezi koncentrací a meditací je hraniční prostor, který pokrývá obojí, a to je oblast kontemplace. Spočinout v této oblasti znamená osvobodit se od světských pout. Když přetrhnete světská pouta – všechna pouta denní rutiny na světě – vstoupíte do oblasti kontemplace. Potom, co jste přerušili veškerá pouta, prolomíte oblast kontemplace a vstupujete do meditace.

Tyto stupně lze také popsat jako začínající sebedůvěrou, pak postupující k sebeuspokojení, dále k sebeobětování a posledním stupněm je seberealizace. Poslední stadium seberealizace spočívá na základně, kterou tvoří sebedůvěra. Proto si musíte jako první krok vypěstovat důvěru ve vlastní já. Nebudete-li mít a rozvíjet důvěru ve vlastní já a budete-li stále hovořit o tom, že ten má takové síly a onen má onakou moc, a budete-li po celou tu dobu cestovat a spoléhat se na moc někoho druhého, kdy vy získáte vlastní moc a víru ve vlastní já?

MÍR A BLAŽENOST JSOU UVNITŘ VÁS, NEJSOU NIČÍM VNĚJŠÍM!

Třeba máte v úmyslu odejít za mírem do Himálaje; ano, vaše tělo může odejít za mírem do Himálaje, ale může se stát, že vaše mysl zůstane ve městě. Jak se vám může dostat míru? Své tělo jste přivezli do Indie, ale jestliže si ponecháváte stejné návyky, na které jste zvyklí v Americe, jaký mělo smysl přivézt tělo do Indie? Tělo není nejdůležitější věcí. Do vaší mysli by měla vstoupit přeměna, v mysli by měla nastat změna.

Mnozí lidé sbírají stohy informací, přijímají mnoho informací, ale nepoužívají je k transformaci vlastního já. Informace jsou bezcenné, důležitá je vnitřní transformace. Můžete do nekonečna vyjmenovávat názvy různých potravin. Pomůže vám to zahnat hlad? Sníte-li ve skutečnosti jen jednu z těchto věcí, hlad zaženete.

DOKÁŽETE-LI V PRAXI USKUTEČNIT JEDINOU Z VĚCÍ, O KTERÝCH JSTE HOVOŘILI, MÍSTO ABYSTE POVÍDALI A ŘEČNILI O TOLIKA VĚCECH, BUDE TO PRO VÁS UŽITEČNÉ.

Satja Saí Baba v knize

SATJA SAÍ BABA PROMLOUVÁ, sv. XIII
POSELSTVÍ LÁSKY

Jsou to promluvy (bhagaván je nazývá „rozmluvami“), které byly pronesené v letech 1975 – 1977. Baba všude, kde se nachází, promlouvá o duchovních záležitostech, které se týkají každodenního života lidí všech národností a vyznání. Vždy připomíná člověku, že se musí zbavit domnění, že je „dítětem hříchu“, že je jen tímto tělem a ničím víc. Jádrem Jeho učení, adresovaným každé lidské bytosti, je: „Lidské tělo nejste vy, tělo jen poskytuje domov átmanu, neboli jiskře božství, která se uvnitř nalézá, neboť Bůh dlí v srdci každého člověka a vy, vy sami jste touto boží jiskrou. Vše ostatní je klam.“

Kniha je v překladu z anglického originálu paní Ruth Hálovou, je brožovaná a v rozsahu 256 stran ji vydalo nakladatelství PRAGMA v Hodkovičkách 2/20, 147 00 Praha 4, tel.: 241 768 556, fax: 241 768 561, internet: www.pragma.cz, e-mail: pragma@pragma.cz.

Zdroj: časopis MEDIUM č. 2/2003