LOŽNICE JE OÁZOU PRO DUŠI

Místnost, ve které spíme, je prostorem naší intimity, je naším útočištěm i úkrytem zároveň. Zde hledáme a nalézáme bezpečí a klid, zde uskutečňujeme nejintimnější rozhovory a zde se také odreagováváme od každodenního stresu a napětí. Mnohdy takto „řešíme“ své problémy, vstupujíce skrze spánek do propastných hlubin našeho podvědomí. Dost důvodů k tomu, abychom prostoru ložnice věnovali náležitou pozornost. Jeho vybavení nábytkem, drobnými předměty, barvami apod. by nám mělo zabezpečit nejen dobrý spánek a odpočinek, potřebný unavenému tělu, ale i uvolnění a tvůrčí prostor pro naši duši.

* * *

Ložnice by především měla být „chráněna“, to jest umístěna v té části domu nebo bytu, kam co nejméně doléhají zvuky zvenčí. Zároveň by měla být dostatečně izolována (dobře těsnícími dveřmi) od ostatního domácího provozu (od pachů či vůní z kuchyně) a od ostatních členů rodiny (jejich hovorů či jiného hluku).

Z pohledu čínské filozofie feng-šuej a podle osmibokého symbolu pa-kua by ložnice měla být umístěna v části domu zvané „manželství“, která se nachází v pravém vzdálenějším rohu domu nebo bytu (stojíme-li čelem před vstupními dveřmi do obydlí). Například stojím-li ve vchodu čelem k jihu, bude to směr na jihozápad. V žádném případě by ložnice neměla některou ze svých stěn sousedit s koupelnou nebo WC. Nejde jen o případné zvuky, doléhající z těchto malých místností, ale jde především o přívod vody a kanalizaci. To podle feng-šuej znamená rychlý průchod a tím i odchod energií, které s sebou „spláchnou“ i to dobré v širším prostoru (i za stěnou).

Žijeme-li v malém bytě, kde nemůžeme mít ke spaní samostatnou místnost, oddělíme prostor s postelí nějakým nábytkem, nebo alespoň ozdobným paravanem.

V ložnici bychom měli pečlivě dbát o pořádek. I když máme málo času a nemůžeme tuto pozornost věnovat celému bytu, místo našeho spánku by se nemělo stát skladištěm momentálně nepotřebných věcí. Hromady novin a časopisů, oblečení a různých jiných předmětů totiž ruší proudění příznivé a harmonické energie čchi. Pro takové proudění je rovněž velice důležité správné rozmístění nábytku v ložnici. Hlavně bychom měli dbát o to, aby ostré rohy nábytku, skříní, stolků apod. nesměřovaly přímo k postelím. Z takových rohů - podle feng-šuej - vystřelují nepříznivé energie, které způsobují, že noční spánek nám nepřinese žádný odpočinek a ráno vstáváme z postele unaveni. Pokud nemáme jinou možnost rozmístění nábytku, přehodíme alespoň na noc přes takový roh nějakou měkkou látku, např. deku jednobarevnou či s nevýrazným barevným vzorem.

* * *

Zdravý a posilující spánek zajišťuje dobrá, z přírodního materiálu – dřeva – zhotovená, postel. Lůžko by se mělo nacházet v takové části místnosti, abychom dobře viděli na dveře a měli tak vždy přehled o tom, kdo do místnosti vchází. Přitom bychom v posteli neměli mít nohy nasměrované přímo ke dveřím. Není-li jiná možnost, měla by mít postel na straně nohou bočnici, nebo tam za postel umístíme nějaký nábytek – skřínku. Pokud se ložnice nachází ve střešních prostorách, nikdy nebudeme postele umísťovat pod snížený strop.

Hodně důležitý je při spánku bezprostřední prostor za naší hlavou. Za nejvhodnější se považuje stěna. Není-li to možné, měla by mít postel v záhlaví vysokou bočnici.

Manželé by měli spát na jedné široké posteli. Dokonce i dvě oddělené matrace na dvojlůžku nejsou ideální. Takové rozdělení může vést k potřebě separace a může učinit manželský svazek nestálým.

Velmi důležité je správné osvětlení ložnice. Noční lampičky by se neměly umísťovat přímo nad záhlavím lůžek (hlavou spáče), ale raději více bokem od lůžka (na nočním stolku). Rozmístění dvou lampiček u manželské postele by mělo být symetrické – stejné na obou stranách širokého lůžka. Také budeme dbát na to, aby elektrické šňůry byly co nejdále od postelí. I po zhasnutím lampičky ( či jiných spotřebičů) blízko postelí vychází z elektrického vedení škodlivé vyzařování. Není-li to možné, pořídíme si na konci elektrické šňůry (někde u zásuvky) vypínač, a před spánkem tak přívod elektřiny přerušíme co nejdál od postelí.

Pohodu a harmonii v ložnici umocňují také barvy. Stěny by měly být v pastelových barvách, za nejvhodnější je považována teplá žlutá nebo světle zelená. Ty je pak možné doplnit drobnými předměty v barvách béžových, světle oranžových a pokud máme zájem o výraznější energetickou stimulaci v tomto prostoru, použijeme doplňky sytě oranžové nebo červené. Do ložnice nepatří barva černá a temně rudá až fialová, protože tyto odstíny vyvolávají izolaci a uzavřenost.

Obrazy, fotografie či sošky by měly mít v ložnici vždy motivy optimistické. V manželské ložnici bychom měli dbát na to, aby doplňky byly vždycky duální – dvě stejné nebo podobné sošky, dva stejné svíčníky, nikoli jeden dvouramenný svíčník (v takovém případě může být naše spojení s partnerem příliš silné až nepříjemné), apod.

Do ložnice bychom neměli dávat předměty, které souvisí se zaměstnáním, neboť tento prostor má být protipólem pracovní aktivity, který pak přináší dokonalý odpočinek. Ani knihy, které používáme při svém zaměstnání, by se neměly nacházet v ložnici. Že tam nepatří počítač či televizor, snad není potřeba ani připomínat.

Velká módní vlna – dveře šatních skříní s velkými zrcadly – do ložnice také nepatří. Zrcadla - z pohledu feng-šuej - všechno co se v nich odráží umocňují. Uleháme-li večer s bolestmi a trápením, těžko se těchto potíží během spánku před velkými zrcadly zbavíme, spíše je může ještě více zesílit. Máme-li už v ložnici taková zrcadla nainstalována, je vhodné je na noc zakrýt látkou. Ani malé zrcadlo by nemělo být umístěno tak, aby se v něm odrážel obličej spícího. Naopak nám takové zrcadlo poslouží tam, kde za záhlavím postelí jsou dveře a ležící člověk na ně nevidí. Pak umístíme zrcadlo tak, aby se v něm – při pohledu z postele – odrážel obraz vstupních dveří.

Nezapomeňme, že vše, co souvisí s vybavením naší ložnice, má souvislost i s klidným a posilujícím spánkem a také se sny, které ho doprovázejí

Připravil Ondřej Rybář

Zdroj: časopis MEDIUM č. 2/2003