Vítejte v roce Kozy!

Čínský horoskop má dvanáct znamení (Krysa, Buvol, Tygr, Zajíc, Drak, Had, Kůň, Koza, Opice, Kohout, Pes, Vepř), která se nečlení po měsících jako v evropské astrologii, ale vždy po roce. Začátek a konec takového roku nemá pevné datum, pohybuje se v rozmezí od konce ledna do počátku února. Celý rok je pak zasvěcen jednomu zvířeti. Je až neuvěřitelné, kolik shodných nebo alespoň podobných charakteristických rysů nalezneme mezi zvířaty a lidmi narozenými v příslušném období. Musíme ale brát v úvahu přístup a pohled k určitému zvířeti v kultuře, kde tento horoskop vznikl. Například jinak se dívají lidé na draka v kultuře křesťanské a jinak v oblasti východní – v Číně, kam vaše životní kroky povedou, na co je potřeba být opatrný a do čeho se můžete s vervou pustit,v době od 1. února 2003 až do 21. ledna 2004,vás seznámí Neil Somervill. Autor, který se orientalistikou zabývá velice důkladně a jeho čínský horoskop dokáže i poměrně přesně předvídat budoucnost. Doporučujeme vám jeho knihu ČÍNSKÝ HOROSKOP NA ROK 2003, kterou (v ceně 199 Kč) vydalo nakladatelství BARONET, Křižíkova 16, 186 00 Praha 8, tel.: 222 310 115, fax: 222 310 118, e-mail: baronet.odbyt@volny.cz, www.baronet-knihy.cz.. Z ní jsme vybrali následující ukázku, charakterizující všeobecně rok Kozy, tj. rok 2003 počínaje 1. únorem.

* * *

Ať již šplhá po skalnatých horách nebo spásá šťavnatou trávu na loukách, vyzařuje z Kozy vždy spokojenost. Bez ohledu na možná nebezpečí je Koza ve svém nitru šťastná a její dobrá nálada ovlivní celý čínský rok, který je v jejím znamení.

Po strastech dvou předchozích let nabízí rok Kozy naději, smíření a zhojení starých ran. Nebude to samozřejmě snadné a nečekané události budou vyvolávat znepokojení, ale dojde k významným pokusům o urovnání rozporů a přinesení míru do krizových oblastí světa. Totéž bylo znát i v předchozích letech Kozy, kdy byla uzavřena historická dohoda v Camp Davidu, podepsána smlouva SALT II, skončila válka v Perském zálivu a v Jihoafrické republice padl apartheid.

SNAHA O ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ S DŮRAZEM NA DIPLOMACII A DIALOG BUDE NEPOCHYBNĚ DOMINUJÍCÍM RYSEM ROKU 2003.

Navíc dojde ke sbližování některých velmocí a společenství, což povede k těsnější spolupráci a k dalšímu rozdělování přírodních zdrojů. V některých případech budou národy přijímat důležité dvoustranné dohody a smlouvy, zatímco organizace jako NATO a Evropská unie se pravděpodobně rozšíří o další země, které do nich buď vstoupí, nebo se s nimi těsněji sblíží.

Hlavní světoví vůdcové budou během celého roku jistě plně zaměstnáni na mezinárodní celosvětové scéně, ale v některých zemích dojde současně k významným vnitropolitickým zvratům. O svou moc tak někde přijdou i dosud pevně usazení vůdcové a na politickou scénu nastoupí nové osobnosti, které budou často nastolovat nové pořádky. V předchozím roce Kozy přišli o moc kupříkladu Michail Gorbačov, prezident Kaunda a australský premiér Bob Hawke. Podobný charakter bude mít i rok 2003.

Stejně jako v uplynulých letech se svět bohužel nezbaví přírodních katastrof, z nichž některé jsou následkem nynějších klimatických změn. V některých končinách světa budou sucha, povodně a drsné výkyvy počasí. Pro nejvíce postižené oblasti budou organizovány pomocné akce a pozornost bude rovněž věnována hledání cest, jak zabránit dalším katastrofám v budoucnu. Důraz bude kladen na humanitární pomoc a na pokusy snížit utrpení postižených lidí. A třebaže některá opatření budou pouze příslovečnou „špičkou ledovce“, přinejmenším se začne něco dělat.

HUMANITÁRNÍ RYS ROKU VE ZNAMENÍ KOZY SE PROJEVÍ TAKÉ VE SVĚTOVÉ MEDICÍNĚ, KDE BUDEME SVĚDKY VÝZNAMNÉHO POKROKU.

Bylo to právě v roce Kozy, kdy byla uskutečněna první transplantace lidského srdce. Stejně tak i v roce 2003 dojde k dalšímu pokroku v chirurgii, léčbě nemocných a v medicíně vůbec. V roce Kozy se bude mnoho lidí také více zajímat o své vlastní zdraví, což povede k větší pozornosti věnované dietám, tělesnému cvičení a životnímu stylu v širším slova smyslu. Někteří lidé dojdou k závěru, že jim náročný pracovní rytmus příliš narušuje jejich život, a začnou klást větší důraz na fungování rodiny a na správné sladění svých činností.

Bude to rovněž skvělý rok pro kulturu a umění. Kromě faktu, že v mnoha zemích se budou konat důležité výstavy, budou v některých případech za umělecká díla placeny rekordní částky. Své stoupence si najdou nové styly a nové módní trendy. Znamení Kozy přeje barvám, stylům a novinkám. Rovněž svět zábavy nabídne nejednu pozoruhodnou lahůdku a v roce 2003 se budou na divadelních jevištích a filmových plátnech konat premiéry děl, z nichž se v budoucnu stanou klasická díla. Film Casablanca, oslavovaný jako mimořádné dílo v historii kinematografie, byl uveden v roce Kozy a totéž platí i o neobvyklém a dosavadní zvyklosti bořícím albu skupiny Beatles Sgt Pepper´s Lonely Hearts Club Band. Pro tvořivost je rok Kozy jako stvořený a dočkáme se rovněž výborných sportovních výkonů.

V MNOHA OHLEDECH JE ROK 2003 ROKEM NADĚJE I ROKEM MOŽNOSTÍ.

Pro politiky a světové vůdce bude šancí dosáhnout většího porozumění mezi národy. Pro jednotlivce je rok Kozy dobou pro přehodnocení a ocenění důležitosti rodiny a pro nalezení bohatšího a vyváženějšího životního stylu.

Doufám tedy, že využijete-li své nápady a síly, bude se vám dařit tak, abyste nalezli pod vlídným a příznivým vlivem roku Kozy spokojenost. Přeji mnoho štěstí a příznivý osud.

Neil Somerville

Zdroj: časopis MEDIUM. č. 1/2003