Pitná voda třetího tisíciletí

V SOUČASNÉ DOBĚ SE V SOUVISLOSTI S KVALITOU PITNÉ VODY ZAČÍNÁ VÍCE MLUVIT O TAKZVANÉ „PÍ“ VODĚ.

Kapalina, která nám vytéká z vodovodních kohoutků, sice pravděpodobně odpovídá nějaké normě, pít se ale většinou nedá. Co tedy zbývá? Kupovat balenou stolní vodu nebo minerálky. Dlouhodobé pití minerálek není příliš vhodné, protože přivádí do těla nadbytek anorganicky vázaných minerálů, které organismus neumí dost dobře zpracovat, a proto přebytek vylučuje. Tohoto úkolu se zhostí docela dobře tělo mladé, ale s přibývajícím věkem to jde stále hůř. Výsledkem jsou různé výrůstky, zrychlené sklerotické změny, močové a žlučové kaménky.

V ekologicky čisté přírodě se voda umí sama čistit, regenerovat, energetizovat a tak se stává čistou v tom nejlepším slova smyslu. Spontánní regenerace vody je však dnes značně zpomalena a někdy i přímo znemožněna. Ale již staří Sumerové znali přirozené principy regenerace a harmonizace vody a uměli toho využívat v plné míře. Pro používanou cestu pak měli znak připomínající řecké písmeno pí.

Japonským vědcům, kteří se zabývají úpravou vody nejdéle, se posléze podařilo vyvinout dokonalou, nebo téměř dokonalou metodu čištění, energetizace a harmonizace vody a jejích molekulárních struktur, kterou podle sumerského vzoru nazvali „pí technologií“.

Molekuly obyčejné vody se snaží vytvářet uspořádanou clusterovou soustavu, tedy shlukovat se do společenství šesti molekul. Pí-voda je poněkud „méně družná“, a tak jí postačí pouze tři molekuly. Zachovává si tím stejnou hmotnost, jakou má obyčejná voda, ale její struktura je jemnější. Proto při jinak stejném osmotickém tlaku lépe proniká do buněk i mezibuněčných prostorů, odkud snadno odplavuje škodliviny a usazeniny a tím navozuje v těle harmonii.

Pí-technologie ovšem nezlepšuje kvalitu vody pouze pro pitné účely, ale lze ji využít i v zemědělství, potravinářství, zdravotnictví, ba i v průmyslu. Rostliny zalévané pí-vodou rychleji a lépe rostou a umějí z půdy načerpat více minerálů. Pí-voda jde k duhu i chovným zvířátkům, která se odvděčují většími hmotnostními přírůstky při mírném poklesu zkonzumované potravy.

Zařízení na úpravu vody pí-technologií je ovšem zatím značně nákladné. Nic však nebrání tomu, aby pí-technologie byla zapojena do úpravy pitné vody ve větším měřítku.

Všude ve světě proto vznikají tzv. pí-centra, která pí-vodu dodávají. V Japonsku je jich zatím kolem 26.000, v jižní Koreji asi 5.000 a pí-centra rostou jako houby po dešti i v USA. Evropa trochu zaostává, ale i ona se snaží srovnat krok. První pí-centrum v České republice bylo otevřeno v Olomouci a v létě 2001 se litr této vysoce kvalitní pitné vody prodával za 5 Kč. Pí-centrum je také ve slovenské Tornaľe.

Pí-voda se vyrábí z běžné pitné vody průtokem přes speciální zařízení značky Life-Energy, které vyrábí japonská firma I.B.E. Co. Ltd. Čištění vody probíhá ve více stupních, které známe i z jiných zařízení na úpravu. Je tu mikrofiltr, následuje filtr s aktivním uhlím, pak další filtr s aktivním uhlím, potom speciální filtr z přírodního korálu a umělé keramiky a v další fázi voda prochází filtrem, obsahujícím přírodní aktivní vápník. Poté postupuje na ozáření UV lampou a v konečné fázi je podrobována procesu dynamizace, energetizace a harmonizace, čehož je dosahováno jednak průchodem přes zvláštní vysoce energetická pole a jednak přesným napodobením přírodního proudění v horských bystřinách.

U pí-vody se upravuje i pH a tvrdost, takže konečný produkt představuje optimální pitnou vodu – málo mineralizovanou s lehce alkalickým pH. Je to zatím nejdokonalejší voda, jakou je člověk schopen vyrobit, a podle některých měření svou kvalitou předčí i některé druhy podzemních vod, které se jako vysokojakostní respektive kojenecké plní do láhví. Pravá hodnota pí-vody však nespočívá jen v její vynikající chuti, ale i v tom, že je díky energetizaci a harmonizaci schopna tělesným buňkám dodat energii vpravdě kosmickou, což ji staví na úroveň vody léčivé. Možná není až tak daleko doba, kdy budeme chodit do pí-lázní.

Co u pí-vody doslova „trkne“, je její chuť, těžko popsatelně lahodná, zvláště když je relativně čerstvá a dobře vychlazená. Je neuvěřitelně „sametová“ a v porovnání s ostatními vodami do hrdla klouže asi jako těžké, kvalitní víno.

S ohledem na teoretické poznatky a rady lékařů i vodohospodářů splňuje pí-voda i všechna odborná doporučení – je vysoce čistá, výtečně chutná, je minimálně mineralizovaná a má lehce zásadité pH. Dost kladů na to, aby se technologií „pí“ vyráběná voda, stala pitnou vodou třetího tisíciletí.

Josef A. Zentrich v knize
TERRATERAPIE A AQUATERAPIE,
LÉČENÍ ZEMÍ A VODOU
(Nakl. EMINENT, P.O.Box 298, 111 21 Praha 1)

Zdroj: časopis MEDIUM. č. 11/2002