Co nám sdělují piktogramy na Šumpersku?

Strojvedoucím a průvodčím na trati Olomouc – Šumperk jsme byli, společně s přítelem, jednu stanici před Šumperkem – u obce Nový Malín – upozorněni na kruhy v obilí. Z vlaku byly viditelné jen jako nejasné a nezřetelné kruhy a pásy polehlého obilí. Proto v nejbližším možném termínu, dne 4. srpna t.r. po poledni jsme se s přítelem vydali na průzkum tohoto jevu. Jsme amatérští badatelé v oblasti psychotroniky a jiných záhad. Z tohoto důvodu jsme byli vybaveni pouze virgulí a svou intuicí. Nalezené kruhy jsme zmapovali, zakreslili a vyfotografovali, což do té doby ještě na tomto místě nikdo neučinil, přestože se tyto kruhy objevily již o několik dnů dříve.

Celkem jsme našli osm kruhů, přesněji 7 + 1, protože ten poslední, osmý byl samostatný, vzdálený od sestavy asi sto metrů. Sedm kruhů tvoří dohromady sestavu, podobnou atomární či molekulární struktuře. Je to zvláštní a složitá sestava a všech sedm kruhů je navzájem propojeno přesnými pruhy polehlého obilí. Dva kruhy mají okolo sebe prstenec, z toho jeden kruh, centrální, má tento prstenec uzavřený, druhý kruh má tento prstenec nedokončený, otevřený asi z jedné čtvrtiny směrem k severu. Z centrálního kruhu s prstencem „vířila“ a proudila energie postupně do okolních, obvodových krajních kruhů, tak, jak směřovalo polehlé obilí po směru průtoku této energie. Osmý, samostatný kruh, nebyl s ostatními nijak spojen a měl podobu klíče. V tomto osmém, ale i ve všech dalších sedmi kruzích bylo obilí polehlé a svinuté jakoby vírem, a to doleva, proti směru hodinových ručiček. Piktogramy se objevily ve stráni v lánu obilí, asi dva kilometry od zmíněné trati a z druhé strany přibližně jeden kilometr od vedlejší silnice. Nad těmito kruhy, ani v jejich okolí se nenachází žádné elektrické vedení.

Zatímco přítel mapoval a zakresloval celou sestavu kruhů, zkoušel jsem alespoň na chvíli vnímat energii dané lokality. Cítil jsem se v kruzích velmi dobře, měl jsem zbystřené smysly s ostrou vnímavostí, vnímal jsem napětí a vzrušení, nikoliv nepříjemné. Bylo až hrobové ticho, celá příroda ztichla, ani ptáček nezapípal, jako před bouřkou nebo zemětřesením.

Výše uvedeným způsobem jsme dále zjistili, že kruhy vznikly pravděpodobně v noci 25. 7. asi ve 23,40 hod. a energie vytvořila celý obrazec během 4 až 5 minut. Kromě toho bylo zjištěno, že je zde zakódovaná důležitá informace závažného rozsahu a dosahu, která zůstane energeticky vtisklá do země i po sklizni obilí. Tato informace, jak jsme zjistili, přesahuje rámec daného regionu. Kladli jsme si různé otázky, které nám přicházely na mysl: Je samostatný osmý kruh klíčem k rozluštění celé sestavy? Proč je v sestavě sedm (sedmička je číslo duchovní a mystické) kruhů?

Závažná otázka zní, zda jsou tyto kruhy pravé, vytvořené nám neznámou technikou, energií či inteligencí, nebo zda jsou vytvořeny lidskou rukou. Odpověď zněla, že nejsou vytvořeny člověkem. Tento fakt nemůžeme pochopitelně ničím hodnověrně doložit, ale ani ho nelze vyvrátit. Proti padělání hovoří mnoho indicií, jako např.: Obrazce by muselo vytvořit více osob a museli by mít jisté nástroje a techniku. Přitom na poli kolem kruhů bylo obilí zcela netknuté. Dále v blízkosti tohoto místa (asi 2 km) je letiště amatérských sportovních letců, kteří stále přelétávali nad kruhy a celým okolím, takže padělatelé by byli viditelní jako na dlani. Také ze strany od železnice nebo od silnice je celý prostor dobře viditelný. Padělatelům by také hrozilo stíhání za poškození cizího majetku a pokuta by – vzhledem ke značné rozloze – byla nemalá. Teoretickým a spekulativním důvodem pro záměrné zhotovení těchto kruhů by mohla být touha někoho zviditelnit se, upozornit na sebe. Jenže pak by dotyční museli na kruhy nějak upozornit, jinak by to nemělo žádný smysl. Nic takového se ale nestalo, právě naopak! Zřejmě někteří lidé z okolí Nového Malína již před námi tento fenomén viděli nebo o něm slyšeli, ale nikoho na to neupozornili.

Nesnažíme se tento jev nějak hodnotit, ani nečiníme žádné závěry. Jde nám o to, poskytnout co možná nejpřesnější informace, aby takové jevy vešly do povědomí lidí. Jen tak je totiž možno je zkoumat, když o nich budeme vědět a budeme je posuzovat z různých hledisek, tedy nebudeme se tvářit, jako kdyby vůbec neexistovaly. Bohužel bývalý totalitní režim vychoval celou generaci „pseudovědců“, zastávajících pouze jediný dovolený marxistický materialistický světonázor a mimo něj bylo všechno považováno za blud, podvod a lež. Tito (ale ne všichni) vědátoři a badatelé byli a vesměs také zůstali jakoby slepí, dogmatičtí a fanatičtí. Díky Bohu je to už pryč a ti, kteří se hrbili, se mohli narovnat. Nyní už se tvoří nová generace objektivních, nezaujatých a tolerantních badatelů.

Protože tímto příspěvkem a informací o uvedeném piktogramu chceme vyvolat širší diskusi, dovolíme si jeden netradiční názor - totiž duchovní, esoterní výklad. Tyto piktogramy mohly mít také za cíl upozornit obyvatelé naší země na příští události, které se následně v současné době (v polovině srpna – pozn. red.) odehrávají u nás jako záplavy. Takové a podobné události jsou stále četnější a „hustší“, globalizují se, zachvacují většinu evropských zemí a dokonce již i střed Evropy. Lidé by se měli zastavit a zamyslet se nad tím vším, i to je poselství kruhů v obilí. Země již to všechno asi neunese, otřepala se, už toho má zřejmě dost. Snaží se setřást ze sebe onen nános špíny, očistit se. Ano, Země se očišťuje a my se prostřednictvím těchto událostí očišťujeme s ní. Země Čechy a Morava jsou duchovně a esoterně spjaty, jejich národní duše jsou k sobě navzájem jako duchovní blíženci. Čechy jsou ve znamení Lva a podstata je mužská – Jang, Morava má ve znaku Orlici a je podstaty ženské – Jin.

Obracím se na všechny čtenáře, které tyto informace, ale hlavně piktogramy na Moravě jakýmkoliv způsobem oslovily, aby se zapojili do diskuse, jen tak je možno vše prozkoumat a dopátrat se podstaty. Podrobnější informace a plánky z kruhů v obilí na Šumpersku poskytne autor (písemný kontakt zprostředkuje redakce časopisu MEDIUM, viz adresa v tiráži), nebo telefonicky na č. 0737 769 117.

Milan Delinger

Zdroj: časopis MEDIUM č. 10/2002